Vervoer & Materieel
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 18-08-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/vervoer-materieel/
Ga naar de hoofdinhoud

Het dienstenpakket van Vervoer & Materieel is divers: van aanschaf van voertuigen tot deelvervoer en van reparaties tot bedrijfswageninrichting. Vervoer & Materieel levert het totaalpakket voor deelvervoer, speciale voertuigen en materieel.

Al die diensten worden zo duurzaam mogelijk ingevuld. Daardoor is Rotterdam inmiddels koploper in emissieloos vervoer, ook met specialistisch en zwaar materieel.

Daarnaast is het opleidingscentrum een belangrijk onderdeel van de organisatie: hier worden MBO-studenten opgeleid tot de vakspecialisten van de werkplaats van de toekomst.

Mobiliteitsadvies

Iemand bekijkt een monitor en heeft een telefoonhoorn aan zijn oor.

Van fiets tot vuilniswagen en van veegwagen tot ov-reis: Vervoer & Materieel begeleidt en adviseert alle soorten vervoersmiddelen onder het motto: Positief geladen vooruit.

Vervoer & Materieel is de mobiliteitsadviseur van de gemeente Rotterdam. Het advies dat wij verstrekken heeft altijd een helder doel: de klant zo goed mogelijk bedienen in zijn vervoers- en materiaalbehoefte, met oog voor de meest duurzame optie. Daarvoor heeft Vervoer & Materieel beschikking tot deelvervoeropties en wordt het wagenpark aan reguliere, bijzondere en zware voertuigen en apparaten verduurzaamd tot geheel emissievrij.

Het dienstenpakket van Vervoer & Materieel is divers: van aanschaf van elektrische voertuigen tot deelvervoer en van reparaties tot bedrijfswageninrichting. Vervoer & Materieel levert het totaalpakket voor deelvervoer, speciale voertuigen en materieel.

Dat betekent in de praktijk: optimale mobiliteit tegen zo laag mogelijk kosten én zo laag mogelijke belasting voor het milieu. Zo gaan we samen opgeladen vooruit!

Verduurzaming Vervoer & Materieel

Wethouder Bonte krijgt de eerste waterstof kolkenzuiger ter wereld door de riooldienst gepresenteerd. Op de Kolkenzuiger staat geschreven: 'Ik ben het eerste waterstof (H2) aangedreven voertuig ter wereld in mijn soort'.

Vervoer & Materieel werkt en rijdt schoner. Alle voertuigen moeten in 2030 schoon zijn en in de werkplaatsen wordt circulair gewerkt.

Een schonere wereld, daar draagt Vervoer & Materieel van de gemeente Rotterdam aan bij. Daarom lopen wij voorop op het gebied van duurzaam en circulair werken. Wij geven het goede, groene voorbeeld met onze transitie naar een emissie loos wagenpark en materieel.

Schoner

Daarvoor heeft de gemeente Rotterdam zichzelf ambitieuze plannen opgelegd: in 2030 moeten alle voertuigen al een stuk 'schoner' zijn dan de huidige. Daarnaast wordt autogebruik tegelijkertijd ontmoedigd. De gemeente vervangt daarom voor die deadline al haar op fossiele brandstoffen rijdende personenauto’s, lichte en zware bedrijfswagens. Daarvoor in de plaats komen elektrische, hybride en waterstofwagens. Dat betekent dat het wagenpark straks emissieloos is, geen uitlaatgassen en dus geen negatieve invloed op het milieu heeft. Vervoer & Materieel zorgt ervoor dat de gemeente haar doelstellingen voor nul emissie mobiliteit kan behalen.

Samen met onze partners werken wij aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit. Groot voordeel daarvan is dat alle klanten profiteren van de kennis en ervaring die worden opgedaan voor de gemeente. Deelvervoer is daarbij een belangrijke toevoeging aan het aanbod van Vervoer & Materieel.

Hergebruik

Dat het Vervoer & Materieel menens is, blijkt wel uit de werkwijze in de werkplaatsen. Niets wordt zomaar weggegooid. Bijvoorbeeld de kapotte afvalcontainers gaan niet naar de sloop, maar worden gedemonteerd. Onderdelen worden hergebruikt. Afgedankte onderdelen krijgen een nieuw leven.
Ook dienstvoertuigen worden niet zomaar afgeschreven, maar krijgen een tweede leven. Bijvoorbeeld op de afdeling gladheidsbestrijding. Hiermee besparen we materiaal en verkleinen we onze CO2-voetafdruk.

Deelvervoer

Een vrouw bij een deelauto van de gemeente

Van A naar B en van C tot aan Z, Vervoer & Materieel biedt ambtenaren de vervoersmiddelen voor hun werkreizen.

Ambtenaren reizen veel door en rond de stad tijdens werktijd, maar niet de hele dag. Daardoor staan dienstauto’s of fietsen nu nog te vaak stil. Om te voorkomen die auto’s en fietsen stilstaan, is deelvervoer de oplossing.

De voordelen van deelvervoer laten zich eenvoudig opsommen: er zijn minder voertuigen nodig, dat kost minder en is beter voor het milieu. Tegelijkertijd is er voor alle ambtenaren een vervoersmiddel beschikbaar op een toegankelijke, eenvoudige en laagdrempelige manier.

Deelvervoer is een onderdeel van deelmobiliteit. Fietsen, auto’s passen nu in het mobiliteitsvraagstuk, waar het openbaar vervoer, een wandeling of een e-scooter ook de oplossing kan zijn. Vervoer & Materieel is de adviseur om uw reis vorm te geven.

Opleiden en bijscholen

Twee mensen sleutelen samen aan het onderstel van een grote vrachtwagen.

Als erkend leerbedrijf zorgen we voor het onderhoud van de toekomst. Als opleidingscentrum zorgen we voor (bij)scholing van rijvaardigheid en voertuigkennis. 

Vervoer & Materieel is hét opleidingscentrum autotechniek en mobiliteit van de toekomst. Wij zijn een officieel erkend leerbedrijf van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Enthousiaste MBO-studenten worden binnen Vervoer & Materieel opgeleid tot (eerste) bedrijfsautotechnicus, technisch specialist, autoschadehersteller en autospuiter. De studenten hebben als specialisme het bijzondere materieel van het gemeentelijke wagenpark. Groot voordeel daarvan is de praktijkervaring die zij meteen opdoen met de modernste technieken.

Het opleidingscentrum beperkt zich echter niet tot alleen MBO-studenten, ook medewerkers van de gemeente Rotterdam worden geschoold en bijgeschoold op het gebied van rijvaardigheid, voertuigkennis en veiligheid. Zo kunnen bijvoorbeeld de chauffeurs van Reiniging & Inzameling hun verplichte nascholingscursussen volgen om hun vak van beroepschauffeur uit te mogen oefenen.

Algemeen

Ook als materiaal of vervoersmiddelen kapotgaan, biedt Vervoer & Materieel een passende oplossing. Repareren en hergebruiken is dan het doel, maar daarbij stelt Vervoer & Materieel natuurlijk wel voorwaarden. Alle voertuigen moeten volgens de richtlijnen van de fabrikant worden onderhouden en gerepareerd worden. Alle reparatie- en onderhoudsaanvragen moeten via ROB-net of e-mail worden aangevraagd. Vervoer & Materieel doet alleen zaken met aanbestede partijen, merkdealers en werkplaatsen van de gemeente Rotterdam.

Meer informatie

Vervoer & Materieel
Kleinpolderplein 5
3042 CE  Rotterdam
Postadres
Postbus 11011
3004 EA Rotterdam

010 - 267 86 00
Mobiliteit: 010 - 267 88 85
vervoerenmaterieel@rotterdam.nl

Servicewerkplaats Noord
Kleinpolderplein 5
3042 CE  Rotterdam
010 - 267 86 27

Servicewerkplaats West
Ringersstraat 7
3125 BP  Schiedam
010 - 267 03 23

Servicewerkplaats Zuid
Van Graftstraat 25
3088 GL  Rotterdam
010 - 267 77 25