Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Welstandsadvies aanvragen

Het gemeentebestuur heeft welstandstoezicht ingesteld om de ruimtelijke kwaliteit van Rotterdam in stand te houden en te versterken.

Een aanvraag voor een vergunning dient u online in bij het omgevingsloket via de knop 'Vergunning aanvragen'.

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Check eerst

Doe éérst de check Ik wil verbouwen. Link opent een externe pagina voordat u de vergunning aanvraagt om te zien of de locatie valt onder welstandstoezicht. Als dit zo is, ziet u via de zelftoets welke eisen bij deze aanvraag horen.

Bij het beoordelen van een aanvraag omgevingsvergunning wordt het bouwplan onder andere getoetst aan het welstandsbeleid.

Wilt u weten of uw (ver)bouwplannen passen in het welstandsbeleid, voordat u een aanvraag omgevingsvergunning doet?
Dien dan gratis een conceptaanvraag in. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie van de afdeling welstand.

Meer informatie vindt u op de pagina Conceptverzoek omgevingsvergunning aanvragen.  

Meer informatie

De welstandstoets is 1 van de toetsen die op een bouwplan worden uitgevoerd. Andere toetsen zijn bijvoorbeeld voor:

 • de constructie
 • brandveiligheid
 • het bestemmingsplan

In de Bouwverordening staat hoe het welstandstoezicht is geregeld.
Het welstandsbeleid staat in de Welstandsnota Rotterdam.

Welstandsadvies

De uitslag van de welstandstoets staat in het welstandsadvies. Dit advies aan het bestuur wordt gegeven door of namens de Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam. Dit is een commissie van onafhankelijke deskundigen.

Welstandsnormen

Dit zijn eisen die gaan over de vormgeving van een bouwwerk.
Deze eisen zorgen ervoor dat een bouwwerk niet strijdig is met ‘redelijke eisen van welstand’. Dit houdt in dat een bouwwerk tenminste moet voldoen aan minimale ruimtelijke kwaliteitseisen. Ook moet het passen in de omgeving waar deze wordt gerealiseerd.

Kosten

Een welstandsadvies is onderdeel van de omgevingsvergunning. Voor de behandeling van uw omgevingsvergunningsaanvraag betaalt u kosten. U betaalt geen aparte kosten voor welstandsadvies.

Een reactie op een conceptaanvraag is gratis.

Meer informatie over de kosten vindt u op de pagina Leges omgevingsvergunning.

Meesturen

De gemeente heeft een indieningslijst. Link opent een externe pagina gemaakt voor veel voorkomende bouwwerkzaamheden.

Op deze lijst ziet u:

 • welke documenten u moet aanleveren voor uw bouwplan of verbouwplan
 • het bestandsformaat van de foto's
 • waar de tekeningen (bijvoorbeeld plattegronden) en de documentenlijst aan moeten voldoen

Hoelang duurt het

U krijgt zo snel mogelijk een reactie op uw conceptaanvraag.

Voor een omgevingsvergunning geldt de landelijk bepaalde maximale doorlooptijd:

 • 8 weken voor een standaardaanvraag omgevingsvergunning
 • 6 maanden voor een uitgebreide procedure

Als er reden voor is, kan in beide gevallen de doorlooptijd worden verlengd of tijdelijk worden stilgezet.

Meer informatie vindt u op de pagina Omgevingsvergunning.

Voorwaarden

Het welstandsadvies heeft een van de volgende uitkomsten:

Akkoord

Dit is een positief advies. Geconstateerd is dat het bouwplan niet strijdig is met redelijke eisen van welstand zoals genoemd in de welstandscriteria. Als het is gevraagd, kan een positief advies op verzoek van de burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van de deelgemeente, of zijn vertegenwoordiger schriftelijk worden gemotiveerd.

Niet akkoord

Dit is een negatief advies. Geconstateerd is dat het bouwplan strijdig is met redelijke eisen van welstand, zoals genoemd in de normen van de Welstandsnota. Voor een positief welstandsadvies moet het bouwplan op hoofdzaken worden gewijzigd.

Bij een negatief advies krijgt u een schriftelijke motivering. Hierin staat:

 1. een korte omschrijving van het ingediende plan
 2. een verwijzing naar de welstandsnormen die van toepassing zijn
 3. een samenvatting van de beoordeling van het plan op die punten

Niet akkoord, tenzij

Dit is een negatief advies tenzij. Geconstateerd is dat het bouwplan op enkele punten niet aan de criteria uit de Welstandsnota voldoet. Voor het krijgen van een positief advies moet het plan op onderdelen worden aangepast. In het welstandsadvies staat op welke onderdelen het plan gewijzigd moet worden.

Voor wie is het

Niet heel Rotterdam valt onder welstandstoezicht. Sommige delen van de stad zijn welstandsvrij. Dit zijn geïsoleerde gebieden die weinig invloed hebben op de belevingswaarde van de stad.

Bijvoorbeeld grote delen van het havengebied en enkele gebiedjes met woonkavels in Nesselande en Park Zestienhoven. Bij plannen in deze gebieden wordt geen welstandstoets gedaan.

Voor de rest van de stad geldt dat aanvragen voor een bouwvergunning die invloed heeft op het aanzicht van de omgeving, wél worden getoetst aan de welstandsnormen uit de Welstandsnota Rotterdam.

Contact

Op de pagina Welstand vindt u meer informatie. Of bekijk de Welstandsnota Rotterdam bij 1 van de publiekslocaties.

Heeft u vragen:

Veelgestelde vragen