Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Vrijstelling bedrijfsreinigingsrecht (BRR) aanvragen

Bedrijfsreinigingsrecht (BRR) is een heffing van Belastingen gemeente Rotterdam en wordt betaald voor het ophalen en verwerken van bedrijfsafval. U betaalt deze heffing per adres waar afval wordt aangeboden, behalve als een vrijstelling aan u is verleend.

U vraagt online vrijstelling aan via de knop 'Vrijstelling aanvragen'. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Heeft u geen eHerkenning? Vraag dan vrijstelling per post aan. Kijk hiervoor onder 'Veelgestelde vragen'. Let op: Vrijstelling moet u elk jaar opnieuw aanvragen.

Meer informatie

U betaalt de heffing als uw bedrijf binnen de 'Verordening Bedrijfsreinigingsrecht' valt en u maakt gebruik van de gemeentelijke dienstverlening. U kunt vrijstelling voor de betaling aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden.

Op de pagina Bedrijfsreinigingsrecht betalen vindt u meer informatie.
Op de pagina Bedrijfsafval leest u welk bedrijfsafval u mag aanbieden.

Meer vindt u in de Verordening Bedrijfsreinigingsrecht 2023.

Tarieven

De hoogte van de BRR heffing is niet gebaseerd op de hoeveelheid aangeboden afval maar op de oppervlakte van uw bedrijfspand en de branche.

Op de pagina Bedrijfsreinigingsrecht betalen vindt u hier meer informatie over.

Meesturen

Gegevens die altijd nodig zijn

 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • naam contactpersoon
 • nummer Kamer van Koophandel
 • bedrijfsnaam
 • bedrijfsadres
 • objectnummer(s)
  Deze objectnummer(s) kunt u vinden op de laatste aanslag bedrijfsreinigingsrecht of op het inlichtingenformulier als u de nieuwe gebruiker van een bedrijfsruimte bent

Situatie 1: u heeft al een erkend afvalinzamelaar

 • een kopie van het originele contract met een erkend afvalinzamelaar inclusief eventuele wijzigingen én
 • de laatste factuur van de afvalinzamelaar én
 • uw laatste betaalbewijs aan de afvalinzamelaar

Situatie 2: u heeft geen afval

 • gedetailleerde omschrijving van de bedrijfsactiviteiten op het adres én
 • een foto van uw bedrijfsruimte waarmee u aantoont dat u geen afval produceert én
 • de huurovereenkomst bij verhuur

Situatie 3: uw afval wordt verwijderd door uw verhuurder

 • de huurovereenkomst waaruit blijkt dat en hoe het bedrijfsafval wordt ingezameld én
 • een kopie van het bedrijfsafvalcontract van de verhuurder wanneer deze een erkend afvalinzamelaar heeft ingehuurd, inclusief de laatste factuur en het laatste betaalbewijs

Hoe lang duurt het

Binnen 8 weken krijgt u bericht of uw verzoek om vrijstelling is geaccepteerd of geweigerd. Door in te loggen met eHerkenning kunt u altijd de status van uw aanvraag bekijken.

Voor wie is het

Rotterdamse bedrijven die minstens aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

 • een contract hebben met een erkende afvalinzamelaar voor het afvoeren en verwerken van al hun bedrijfsafval én geen afval aanbieden aan de gemeente
 • kunnen aantonen dat hun bedrijf geen bedrijfsafval produceert
 • waarvan de verhuurder zorgt voor het afvoeren van bedrijfsafval

Voorwaarden

 • De vrijstelling kunt u aanvragen voor maximaal 1 jaar. U dient jaarlijks opnieuw een verzoek om vrijstelling in.
 • Heeft u nog geen aanslag voor het lopende jaar ontvangen? Dan kunt u een verzoek om vrijstelling indienen voor het lopende jaar.
 • U kunt per verzoek vrijstelling vragen voor 1 reden en maximaal 10 objectnummers.
 • Als uw situatie verandert vraagt u opnieuw vrijstelling van bedrijfsreinigingsrecht aan.

Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, vervalt de vrijstelling en kunt u alsnog een aanslag bedrijfsreinigingsrecht ontvangen.

Controle

De gemeente controleert of er bedrijfsafval wordt aangeboden. Belastingen kan u gedurende het kalenderjaar of zelfs na afloop van het kalenderjaar vragen om bewijstukken (uw contract en de betalingsbewijzen) over de verstreken periode. Ook als u een contract heeft dat redelijkerwijs niet toereikend is voor de afvoer van al uw bedrijfsafval, kunt u alsnog een heffing bedrijfsreinigingsrecht ontvangen.

Contactinformatie

Heeft u vragen, dan kunt u opnemen met 14 010.

Veelgestelde vragen

Stuur uw schriftelijk verzoek tot vrijstelling naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Stuur alle gevraagde bewijsstukken mee.

De volgende documenten zijn nodig, afhankelijk van de reden voor vrijstelling:

1. Contract met een erkend afvalinzamelaar

 • gedateerde en ondertekende contract(en) met een erkend afvalinzamelaar, inclusief objectnummer(s)
 • facturen van de afvalinzamelaar (waaruit blijkt dat voor de gehele periode is betaald)
 • betaalbewijzen van deze facturen (waaruit blijkt dat voor de gehele periode is betaald)

2. Geen afval

 • gedetailleerde omschrijving van de bedrijfsactiviteiten op het adres
 • foto’s (per objectnummer) waarmee u dit kunt aantonen
 • eventuele andere bewijsstukken (zoals de huurovereenkomst)

3. Afvoeren door verhuurder

 • huurcontract waaruit blijkt dat (en hoe) het bedrijfsafval wordt ingezameld, inclusief objectnummer(s)
 • eventueel een verklaring van de afvalinzamelaar van de verhuurder

De volgende gegevens zijn altijd nodig:

 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • naam contactpersoon
 • nummer Kamer van Koophandel
 • bedrijfsnaam
 • bedrijfsadres
 • objectnummer(s)
  Deze objectnummer(s) kunt u vinden op de laatste aanslag bedrijfsreinigingsrecht of op het inlichtingenformulier als u de nieuwe gebruiker van een bedrijfsruimte bent.