Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vrijstelling bedrijfsreinigingsrecht (BRR) aanvragen

Bedrijfsreinigingsrecht (BRR) is een heffing van Belastingen gemeente Rotterdam en wordt betaald voor het ophalen en verwerken van bedrijfsafval. U betaalt deze heffing per adres waar afval wordt aangeboden, behalve als een vrijstelling aan u is afgegeven.

Via de knop 'Online aanvragen' leest u wat u moet doen om de vrijstelling online aan te vragen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

Online aanvragenPer post aanvragen

Meer informatie

U betaalt de heffing als uw bedrijf binnen de 'Verordening Bedrijfsreinigingsrecht' valt en u gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening. U kunt vrijstelling voor de betaling aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden. Link opent een externe pagina.

Op de pagina Bedrijfsreinigingsrecht betalen vindt u meer informatie.
Op de pagina Bedrijfsafval leest u welk bedrijfsafval u mag aanbieden.

Meer informatie vindt u in de Verordening Bedrijfsreinigingsrecht 2024. Link opent een externe pagina.

Tarieven

De hoogte van de BRR heffing is niet gebaseerd op de hoeveelheid aangeboden afval, maar op de oppervlakte van uw bedrijfspand en de branche.

Op de pagina Bedrijfsreinigingsrecht betalen vindt u hier meer informatie over.

Hoelang duurt het

Het duurt maximaal 8 weken tot u bericht ontvangt of u vrijstelling krijgt.

Voor wie is het

Rotterdamse bedrijven die minstens aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

 • een contract hebben met een erkende afvalinzamelaar voor het afvoeren en verwerken van al hun bedrijfsafval én geen afval aanbieden aan de gemeente
 • kunnen aantonen dat hun bedrijf geen bedrijfsafval produceert
 • waarvan de verhuurder zorgt voor het afvoeren van bedrijfsafval

Voorwaarden

 • De gemeente controleert elk jaar of u recht hebt op vrijstelling.
  De gemeente stuurt u van tevoren een brief met de datum van de controle.
  Ook staat in de brief welke documenten u moet sturen.  
 • Hebt u nog geen aanslag voor dit jaar ontvangen?
  Dan kunt u vrijstelling aanvragen voor dit jaar.
 • U kunt per verzoek vrijstelling vragen voor 1 reden en maximaal 10 objectnummers.
 • Als uw situatie verandert, vraagt u opnieuw vrijstelling van bedrijfsreinigingsrecht aan.

Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, vervalt de vrijstelling en krijgt u alsnog een aanslag bedrijfsreinigingsrecht.

Controle

De gemeente controleert of er bedrijfsafval wordt aangeboden.
Belastingen kan u gedurende het kalenderjaar of zelfs na afloop van het kalenderjaar vragen om bewijstukken (uw contract en de betalingsbewijzen) over de verstreken periode. 

Ook als u een contract hebt dat redelijkerwijs niet toereikend is voor de afvoer van al uw bedrijfsafval, kunt u alsnog een heffing bedrijfsreinigingsrecht ontvangen.

Contact

Hebt u vragen, bel dan 14 010.