Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Verhuizen naar gebied met huisvestingsvergunning

Verhuist u naar een woning waar u een huisvestingsvergunning voor nodig heeft? Dan vraagt u gelijk een vergunning aan bij uw verhuisaangifte.

U geeft online uw verhuizing door via de knop 'Verhuizen naar HVV-gebied'. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt gelijk een huisvestingsvergunning aanvragen.

Verhuizen naar HVV-gebied. Link opent een externe pagina

Postcodechecker

In de postcodechecker ziet u of uw nieuwe woning in een wijk of straat ligt waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is. 

Meer informatie

Alleen een huisvestingsvergunning aanvragen

U kunt ook eerst alleen een huisvestingsvergunning. Link opent een externe pagina aanvragen.
Op een later moment geeft u uw verhuizing door.
Een huisvestingsvergunning aanvragen kan vanaf 4 weken voor de verhuizing.

Geen huisvestingsvergunning nodig?

Als u geen huisvestingsvergunning nodig hebt, dan kunt u uw verhuisaangifte doen op de pagina Verhuizing doorgeven.

Weet wat je huurt

Gaat u een woning huren? U heeft recht op een goed onderhouden woning voor een eerlijke prijs. Controleer of u een redelijke huurprijs betaalt op Weet Wat je Huurt. Link opent een externe pagina.

Kosten

De aanvraag voor de huisvestingsvergunning is gratis.

Voor wie is het

U huurt een woning: u heeft een vergunning nodig

Een huisvestingsvergunning heeft u nodig bij alle te huur aangeboden woonruimtes in postcodegebieden waar artikel 10 van toepassing is. Het maakt hierbij niet uit hoe hoog de huurprijs is.

U verhuist binnen hvv-gebied: u heeft een vergunning nodig

Heeft u al een huisvestingsvergunning voor uw huidige woning?
En gaat u verhuizen naar een huis waar ook een huisvestingsvergunning voor nodig is?
Dan vraagt u opnieuw een vergunning aan voor de nieuwe woning.

U koopt een woning: u heeft geen vergunning nodig

Heeft u een woning gekocht in een postcodegebied waar de huisvestingsvergunning van toepassing is? En gaat u daar zelf wonen? Dan heeft u geen vergunning nodig. Geef uw verhuizing online door.

Meebrengen of meesturen

 1. aanvraagformulieren huisvestingsvergunning deel I en 2 volledig ingevuld als u een afspraak heeft aan de balie
  Vraagt u de huisvestingsvergunning online aan? Dan voegt u alleen deel 2 van het aanvraagformulier toe.
 2. een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument)

Afhankelijk van uw woonsituatie heeft u ook nodig:

 • een verhuurdersverklaring, een verklaring van inwoning, een huurcontract of identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat wonen

  Kijk in onderstaande tabel welke documenten op uw situatie van toepassing zijn.
Uw nieuwe woonsituatieDocumenten die u nodig heeft
Zelfstandig als huurder
 • huurcontract of een verhuurdersverklaring***
Zelfstandig als eigenaar en nog niet ingeschreven in het kadaster
 • kopie van de akte van levering óf een kopie van het bewijs van eigendom
  Beide documenten moeten zijn ondertekend door de notaris.
Inwonend bij de hoofdbewoner als huurder
 • verklaring van inwoning***
 • verhuurdersverklaring***
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen
Inwonend bij de hoofdbewoner als eigenaar
 • verklaring van inwoning***
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen
Kamerbewoning
 • huurcontract of een verhuurdersverklaring***

***
Een huurcontract of verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Het contract of de verklaring moet ingevuld zijn door de eigenaar en beheerder.

Gaat u inwonen bij uw gehuwde/geregistreerde partner, (groot)ouders, (klein)kind, broer of zus? Dan heeft u geen verhuurdersverklaring nodig.

Als u gaat inwonen heeft u altijd een verklaring van inwoning nodig. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Wetten: voorrang en politiescreening

Staat uw nieuwe woning in een wijk of buurt die valt onder de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Link opent een externe pagina (Rotterdamwet)? Dan heeft u een huisvestingsvergunning nodig.
Om de vergunning te krijgen, moet u aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen staan vermeld in artikel 10 van deze wet. Lees de toelichting.

Artikel 9: voorrang op sociaal economische kenmerken

Als u werkt of wilt gaan werken als leraar, politieagent of in de zorg, dan kunt u in aanmerking komen voor voorrang op een particuliere huurwoning in de stad.

De voorrangsregel gaat in per 1 januari 2022 voor een aantal straten in de wijk Tarwewijk in Rotterdam-Zuid.

Meer informatie over de voorrangsregeling vindt u op de webpagina Huisvesting voor maatschappelijke beroepen

Artikel 10: politiescreening

Artikel 10 is de politiescreening. De gemeente onderzoekt eerst of u in het verleden overlast heeft veroorzaakt of crimineel gedrag heeft vertoond.
Is dit niet het geval, dan komt u in aanmerking voor een huisvestingsvergunning.
Is dit wel het geval, dan krijgt u de vergunning niet en kunt u de woning niet huren.

De hoofdhuurder en alle personen van 16 jaar en ouder die meeverhuizen, worden gescreend.

Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning moet u de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel hebben.

Hoelang duurt het

Digitale aanvraag

Voegt u alle documenten toe aan de zaak? Dan kunnen we uw aanvraag meestal binnen 2 weken beoordelen.
Levert u niet alle documenten op tijd aan? Dan duurt de afhandeling van uw aanvraag langer.
Het afhandelen van uw aanvraag duurt ook langer wanneer extra onderzoek nodig is.

Controlebezoek

Na uw aanvraag maken we misschien een afspraak met u om te kijken in de woning waar u wilt gaan wonen. We noemen dit een controlebezoek.
Tijdens deze controle wordt gekeken naar de grootte en de kwaliteit van de woning.

Hoe staat het met mijn aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het Digitaal Loket. Link opent een externe pagina. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen? Bel het gemeentelijk telefoonnummer 14 010.
Heeft u al een aanvraag ingediend? Noem tijdens het gesprek uw zaaknummer.
Dat is het nummer dat u kreeg bij de aanvraag.

Veelgestelde vragen