Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Vakantieverhuur woningen

Wilt u uw huis tijdens uw afwezigheid verhuren? U mag, onder bepaalde voorwaarden, uw woning in Rotterdam e verhuren aan toeristen voor kort tijdelijk verblijf.

Uw woning is in dit geval duidelijk ingericht voor uw eigen bewoning, en niet alleen maar geschikt voor tijdelijk verblijf. We noemen dit vakantieverhuur.

Bij vakantieverhuur moet u zich aan deze regels houden:

Boetes

Als u zich niet aan de regels houdt, riskeert u een boete. Deze kan oplopen tot duizenden euro’s.

Bed & Breakfast

Verhuurt u een deel van uw woning aan toeristen terwijl u zelf tijdens de verhuur thuis bent? Dan zijn mogelijk de regels voor Bed & Breakfast voor u van toepassing:

Verandering van het gebruik van uw woning

Bent u van plan om uw woning niet meer als woning te gebruiken, maar voornamelijk als logiesinrichting (voor overnachtingen), dan moet u bij de gemeente Rotterdam een wijziging van het gebruik van uw woning aanvragen: van wonen naar logies. Er is dan geen sprake meer van vakantieverhuur maar van logies.

Hou er rekening mee dat u in zo’n situatie ook aan extra regels moet voldoen. U kunt uw vragen hierover stellen aan de bouwinspecteur van de gemeente via e-mail bwt-vergunningen@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina of telefoon 14 010.