Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie stedelijk welzijn Rotterdam aanvragen

U vraagt aan voor welzijnsactiviteiten in Rotterdam, die niet horen binnen een specifiek gebied.

Duurt de activiteit minder dan 1 jaar, dan vraagt u 12 weken voordat de activiteit begint aan. Duurt de activiteit één jaar (van 1 januari tot en met 31 december), vraagt u vóór 1 juni het jaar ervoor subsidie aan. U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven). Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Meer informatie

De activiteiten dragen bij aan 1 of meerdere doelen van:

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen niet beperkt te zijn tot specifiek 1 van de 14 gebieden van Rotterdam.

Voor welzijnsactiviteiten die gericht zijn op 1 gebied kan de subsidieregeling Couleur Locale van toepassing zijn. Kijkt u voor de regeling op de pagina Subsidie Couleur Locale aanvragen.

Voor activiteiten met armoedebeleid en schuldhulpverlening kijkt u op de pagina Subsidie armoede- en schuldenaanpak.

Meesturen

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

  • begroting en dekkingsplan
  • beschrijving van de geplande activiteiten
  • statuten/bestuurs- of huishoudelijk reglement
  • een opgave van leden van bestuur (staat ook in het uittreksel van de Kamer van Koophandel)

Voor een subsidie vanaf € 50.000 stuurt u een accountantsproduct mee.
De kosten voor deze controle betaalt u zelf.
Behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden. 

Hoelang duurt het

  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Voor aanvragen volgend jaar worden binnen 8 weken na de begrotingsbehandeling in de Raad beslist.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voor wie is het

Organisaties (zonder winstoogmerk) met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht.

Voorwaarden

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, bel dan naar 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail. Link opent een externe pagina naar het team Subsidieadministratie of bel naar 010 267 48 50.