Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Subsidie armoede en schulden aanvragen

U kunt vanaf 1 oktober 2023, geen subsidie meer aanvragen voor categorieën 2 en 3 van de Subsidieregeling Samen sterk tegen armoede Rotterdam 2024-2025 en de subsidieregeling aanvullende inkomensondersteuning Rotterdam 2024-2025.

U kunt wel, zolang het subsidieplafond niet is bereikt, voor 2024 subsidie aanvragen voor categorie 1 van de Subsidieregeling Samen sterk tegen armoede Rotterdam 2024-2025.

Er zijn in Rotterdam 2 subsidieregelingen voor het organiseren van activiteiten voor Rotterdammers met weinig geld of schulden. Hiermee kunnen Rotterdammers zelfstandig mee doen, bijvoorbeeld aan sport of cultuur.

Via de knop 'Subsidie aanvragen' leest u hoe u een subsidieaanvraag doet. Daarna vraagt u online de subsidie aan. U logt in met eHerkenning.

Subsidie aanvragen

Voor wie is het

Deze subsidie is voor organisaties die geen winst maken op hun activiteiten.

Welke subsidies zijn er

Er zijn 2 subsidieregelingen voor de aanpak van schulden en armoede:

 • Subsidieregeling aanvullende inkomensondersteuning Rotterdam 2024-2025 
 • Subsidieregeling Samen sterk tegen armoede Rotterdam 2024-2025 

Subsidieregeling aanvullende inkomensondersteuning Rotterdam 2024-2025 

Deze subsidie is voor producten of diensten die Rotterdammers direct  helpen met meedoen in de samenleving. Voorbeelden zijn een bijdrage voor (sport)lessen of het kopen van een fiets. 

Deze subsidie is alleen voor activiteiten die zich richten op Rotterdammers met weinig geld of schulden. 

Een voorwaarde voor deze subsidie is dat de activiteiten een aanvulling zijn op deze bestaande vormen van gemeentelijke inkomensondersteuning:

 • individuele bijzondere bijstand
 • individuele inkomenstoeslag
 • studietoeslag
 • jeugdtegoed 
 • AOW-tegoed
 • VGZ Rotterdampakket
 • kwijtschelding afvalstoffenheffing

Een het hele overzicht vindt u op rotterdam.nl/geldzorgen.

Subsidieregeling Samen sterk tegen armoede Rotterdam 2024-2025 

Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die invloed hebben op de lange termijn. 

 • noodhulp: hulp bij de eerste levensbehoeften van Rotterdammers die dat niet zelf kunnen betalen. Bijvoorbeeld: voedselbanken en kledingbanken.

  Het is belangrijk dat deze hulp óók de toekomstmogelijkheden van Rotterdammers verbetert. Dit betekent dat er naast de hulp om de ergste nood op te lossen ook naar de lange termijn gekeken wordt. Bijvoorbeeld doorverwijzen naar andere hulpverlening, zoals welzijnsorganisaties of het wijkteam.  
 • het voorkomen en (vroeg)signaleren van problemen rond schulden en armoede
  Bijvoorbeeld met een lespakket op scholen over armoede en schulden.

  De doelgroep zijn Rotterdammers die (nog) geen schulden hebben of Rotterdammers met beginnende schulden. 
 • het begeleiden van Rotterdammers die in armoede leven of schulden hebben
  Bijvoorbeeld door gezinnen te ondersteunen bij hun vragen over financiën om te zorgen voor financiële rust.
 • het doorbreken van armoede die overgaat van generatie op generatie
  Dit betekent activiteiten aanbieden voor kinderen die hun toekomstperspectief kunnen vergroten, bijvoorbeeld door een lespakket.
 • het doorbreken van de schaamte rondom armoede en schulden door het onderwerp bespreekbaar te maken
  Bijvoorbeeld met een gesprek of de inzet van ervaringsdeskundigen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie in de regelingen:

Hoogte van de subsidie

Subsidieregeling aanvullende inkomensondersteuning Rotterdam 2024-2025

 • Voor deze regeling is in totaal € 3.464.649 per kalenderjaar beschikbaar.
 • Een subsidie is maximaal 70% van de totale begroting.
  Bijvoorbeeld: op uw begroting heeft u € 1 miljoen aan inkomsten en € 1 miljoen aan uitgaven. Uw totale begroting is dan € 1 miljoen. U kunt dan maximaal 70% van € 1 miljoen subsidie aanvragen. Dat is dan € 700.000.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt ten minste € 50.000. 
 • Deze subsidie wordt voor 1 jaar uitgegeven.

Voor een subsidie vanaf € 50.000 stuurt u een accountantsproduct mee.
De kosten voor deze controle betaalt u zelf. Behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat u deze kosten kunt betalen met het subsidiegeld.

Subsidieregeling Samen sterk tegen armoede Rotterdam 2024-2025

Deze subsidieregeling heeft 3 categorieën. Het verschil tussen deze categorieën is het maximumbedrag dat aangevraagd kan worden.

Categorie 1

 • Voor deze categorie is in totaal € 200.000 per jaar beschikbaar.
 • Per organisatie kan maximaal € 24.999 per kalenderjaar aangevraagd worden.

Categorie 2 en 3

 • Voor deze categorieën is in totaal € 2.300.000 per kalenderjaar beschikbaar. 
 • Per organisatie kan er in categorie 2 per kalenderjaar € 25.000 - € 49.999 worden aangevraagd. 
 • Per organisatie kan er in categorie 3 per kalenderjaar € 49.999 – € 199.999 worden aangevraagd. 
 • Per organisatie kan er in categorie 2 en 3 in totaal 1 aanvraag worden ingediend.
 • De subsidie voor categorie 2 en 3 worden voor 2 kalenderjaren aangevraagd. U vraagt dus tegelijkertijd subsidie aan voor 2024 én 2025. 

Voor een subsidie vanaf € 50.000 stuurt u een accountantsproduct mee.
De kosten voor deze controle betaalt u zelf.
Behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat u deze kosten kunt betalen met het subsidiegeld.

Wanneer subsidie aanvragen

Subsidieregeling Aanvullende inkomensondersteuning Rotterdam 2024-2025

Deze subsidie moet u vóór 1 oktober 2023 aanvragen voor activiteiten in 2024.

Subsidieregeling Samen sterk tegen armoede Rotterdam 2024-2025

Categorie 1

 • Deze subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen. 
 • De aanvraag moet u 12 weken voor de start van de activiteiten inleveren. Wilt u bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor een project van 1 mei 2024 tot en met 30 september 2024, dan moet u de aanvraag vóór 7 februari 2024 indienen. 
 • Voor deze categorie is in totaal € 200.000 per jaar beschikbaar.
 • Per organisatie kan maximaal € 24.999 per kalenderjaar aangevraagd worden.

Categorie 2 en3

 • Deze subsidie moet u vóór 1 oktober 2023 aanvragen voor de activiteiten in 2024 én 2025. 
 • Let op: voor beide kalenderjaren moet u een begroting inleveren. 

Beoordelen aanvragen en toekennen subsidies

Subsidieregeling aanvullende inkomensondersteuning Rotterdam 2024-2025

Alle aanvragen die aan de regeling voldoen, beoordeelt de gemeente tegelijkertijd.
Deze aanvragen krijgen punten via het beoordelingsformulier dat in de regeling staat. De aanvraag met de hoogste totaalbeoordeling wordt als eerste goedgekeurd.
Daarna volgt de aanvraag met de op een na hoogste totaalbeoordeling.
Dit proces gaat door totdat het subsidiegeld op is.

Subsidieregeling Samen sterk tegen armoede Rotterdam 2024-2025 

Categorie 1

Deze subsidies beoordeelt de gemeente op volgorde van binnenkomst.
De gemeente beoordeelt met een beoordelingsformulier of de aanvraag voldoet aan de subsidieregeling.
Als er informatie in uw aanvraag onduidelijk is, kan de gemeente u vragen stellen. Beantwoord deze dan zo snel mogelijk. De datum waarop u de vragen beantwoord heeft, telt als de datum van binnenkomst.
Als u voldoet aan de subsidieregeling én er is nog geld beschikbaar, krijgt u subsidie. 

Categorie 2 en 3

Alle aanvragen die aan de regeling voldoen, beoordeelt de gemeente tegelijkertijd.
Deze aanvragen krijgen punten via een beoordelingsformulier dat in de regeling staat. De aanvraag met de hoogste totaalbeoordeling wordt als eerste goedgekeurd.
Daarna volgt de aanvraag met de op een na hoogste totaalbeoordeling.
Dit proces gaat door totdat het subsidiegeld op is.

Categorie 3

Bij subsidieaanvragen in categorie 3 moet u een verandertheorie opnemen. Een verandertheorie beschrijft de veranderingen die de activiteiten veroorzaken. Dat gaat om veranderingen op de korte termijn en veranderingen op de lange termijn.
Op het aanvraagformulier staan de vragen die u moet beantwoorden om de verandertheorie te omschrijven.
U krijgt geen punten voor de verandertheorie. Wel moet de verandertheorie met een voldoende beoordeeld te worden. 

Meer informatie over het beoordelen van aanvragen en toekennen van subsidie in subsidieregelingen leest u <link>.


Hoelang duurt het

 • U krijgt een bevestiging per e-mail, direct nadat u online subsidie hebt aangevraagd. Hebt u deze mail niet gehad? Mail dan naar subsidies@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
 • U krijgt later een e-mail met de datum waarop u de beslissing van de gemeente te horen krijgt. 
 • Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan krijgt u een besluit met het subsidiebedrag en de voorwaarden.
 • U krijgt ook bericht als de gemeente uw aanvraag niet goedkeurt.
  Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Voorwaarden

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Link opent een externe pagina hebben.

 • De VOG mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • De VOG is tot 5 jaar na afgifte geldig.
 • Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, ontvangt u geen ontvangstbevestiging.