Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Responsible Disclosure

Gemeente Rotterdam vindt de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie erg belangrijk. Maar hoewel de gemeente volop aandacht heeft voor beveiliging van haar ICT-systemen, kan er toch een zwakke plek aanwezig zijn.

Sommige mensen zoeken actief naar deze zwakke plekken. Bij 'responsible disclosure' geeft de ontdekker de organisatie - in dit geval gemeente Rotterdam - tijd om het lek te dichten. Mocht u een zwakke plek in één van onze systemen vinden, dan horen wij dat graag. Wij nemen dan snel maatregelen om het lek te dichten.

Wij vragen u om:

 • de gevonden kwetsbaarheid aan ons te melden. Link opent een externe pagina.
 • niet op onevenredige wijze te handelen en de gevonden kwetsbaarheid niet te misbruiken. Bijvoorbeeld door:
  • gebruik te maken van social engineering of aanvallen op fysieke beveiliging om zich op die wijze toegang te verschaffen tot het systeem.
  • een eigen backdoor in een informatiesysteem te plaatsen om vervolgens daarmee de kwetsbaarheid aan te tonen. Daarmee kan aanvullende schade  worden aangericht en onnodige veiligheidsrisico's worden gelopen.
  • een kwetsbaarheid verder uit te nutten dan noodzakelijk is om de kwetsbaarheid vast te stellen.
  • gegevens van het systeem te kopiëren, te wijzigen of te verwijderen. Een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem.
  • veranderingen in het systeem aan te brengen.
  • herhaaldelijk toegang tot het systeem te verkrijgen.
  • gebruik te maken van het zogeheten distributed denial of service, spam of 'bruteforcen' van toegang tot systemen, daarbij is immers geen sprake van een kwetsbaarheid, maar alleen van het herhaaldelijk proberen van wachtwoorden.
 • niet meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen. Wees zorgvuldig met gegevens van derden door deze gegevens niet in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
 • informatie over de kwetsbaarheid niet met anderen te delen. Deel de informatie over de kwetsbaarheid pas nadat wij het lek gedicht hebben en u daarover bericht hebben. Deel geen vertrouwelijke gegevens die u verkregen heeft. Wis de gegevens direct na het dichten van het lek.
 • ons voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te reproduceren en de tijd te geven om de kwetsbaarheid te onderzoeken en te verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Report the vulnerability in English. Link opent een externe pagina.

Wij beloven dat wij:

 • binnen vijf werkdagen reageren op uw melding met onze beoordeling en de verwachte oplossingsdatum.
 • geen strafrechtelijke stappen tegen u ondernemen als u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt.
 • uw melding vertrouwelijk behandelen en uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen, tenzij dat wettelijk gezien of door een gerechtelijke uitspraak nodig is. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • u op de hoogte houden van de voortgang van de oplossing van de kwetsbaarheid. In berichtgeving over de kwetsbaarheid vermelden wij - als u dat wenst - uw naam als ontdekker.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam streeft ernaar alle kwetsbaarheden zo snel mogelijk op te lossen. Nadat de kwetsbaarheid is opgelost en u hierover wilt publiceren, zijn wij graag vooraf betrokken bij deze publicaties.