Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Overlijden van burger zonder nabestaanden melden

Het regelen en betalen van een uitvaart is een verplichting voor nabestaanden. Als niemand de begrafenis kan regelen, dan doet de gemeente dat.

Bel 14 010 voor het melden van het overlijden. Na uw melding probeert de gemeente nabestaanden te vinden. Als dat lukt, vraagt de gemeente of die de begrafenis of crematie regelen.

Voor wie is het

Iedereen die te maken heeft met een overledene waarvan niet meteen nabestaanden bekend zijn. 
Bijvoorbeeld als u werkt bij de politie, een ziekenhuis of een  begrafenisonderneming. Of als u wijkverpleegkundige bent.
Maar ook als u burger bent die een overledene heeft gevonden.

Rol nabestaanden

Volgens de wet zijn ouders, kinderen en partners nabestaanden. 
Zij zijn verplicht de begrafenis of crematie zelf te regelen.
Lees meer hierover op de pagina 'Overlijden'.

Begraven of cremeren

Zijn er geen nabestaanden, dan probeert de gemeente te ontdekken wat de wens van de overledene was.

Dat doet de gemeente door:

 • dit te vragen binnen het sociale netwerk van de overledene, als dat er is
 • persoonlijke kenmerken van de overledene te onderzoeken
  (bijvoorbeeld een kruisje om de hals)
 • persoonlijke documenten te controleren

Meer informatie vindt u op de pagina 'Begrafenis of crematie aanvragen'.

Kosten

De gemeente betaalt de kosten voor de begrafenis of crematie, behalve als:

 • de kosten betaald kunnen worden van de erfenis
 • de familie die de overledene moest onderhouden, kan betalen

Als het nodig is, regelt de notaris dit verder.

Meesturen

Zijn deze gegevens van de persoon die is overleden bekend? Geef ze dan door: 

 • persoonsgegevens overledene
 • adres overledene
 • gegevens van de nabestaanden

 • welke relatie u hebt met de overledene
 • uw eigen contactgegevens

Documenten

Het is belangrijk dat u mogelijke belangrijke documenten en persoonlijke spullen bewaart.
De consulent Wet op de lijkbezorging neemt u contact met u op om de gegevens over te dragen. 

Hoelang duurt het

Iemand die overleden is moet uiterlijk binnen 6 werkdagen begraven of gecremeerd worden.

Contact

Hebt u nog vragen? Bel 14 010