Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Begrafenis of crematie aanvragen

Vaak vraagt een uitvaartonderneming de uitvaart aan, maar ook nabestaanden kunnen dit doen.

Meer informatie

  • Begraven kan in een particulier of algemeen graf, behalve op de begraafplaatsen Oud-Overschie en Oud-Hoogvliet. Op die plaatsen is alleen bijzetting mogelijk in een bestaand graf.
  • Een crematie kan alleen op de locatie Crematorium Hofwijk.
  • Een uitvaartdienst mag op een andere locatie zijn dan waar de begrafenis of crematie is.

Vooraf

Voordat u de aanvraag indient, spreekt u eerst de tijd voor de uitvaart af bij de begraafplaats of het crematorium via:

  • 010 489 85 70 voor begraafplaats en crematorium Hofwijk
  • 010 489 85 40 voor begraafplaats Crooswijk en Hoek van Holland
  • 010 489 85 60 voor de Zuiderbegraafplaats en de begraafplaatsen Pernis, Oudeland en Rozenburg.

Toestemming bijzetting particulier graf

Voor elke bijzetting in een bestaand particulier graf moet de rechthebbende toestemming geven met een ondertekende toestemming.

Aanvragen begrafenis of crematie

Aanvragen als ondernemer

Dien als ondernemer de aanvraag in via de knop 'Aanvragen begrafenis of crematie'. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Aanvragen als nabestaande

Als nabestaande kunt u met DigiD ook een aanvraag. Link opent een externe pagina doen.
Doet u een aanvraag voor de nabestaande, dan heeft u ook een akkoordverklaring nodig.

Aanvraagformulier per begraafplaats en crematorium

Wilt u de mogelijkheden per locatie eerst bekijken en op uw gemak invullen? U kunt de aanvraagformulieren van alle begraafplaatsen en het crematorium downloaden. Deze kunt u na downloaden opslaan, online invullen, uitprinten en per mail verzenden naar de begraafplaats of crematorium.

Mogelijkheden

Andere wensen zijn altijd bespreekbaar. U kunt hier meer over lezen in Overzicht mogelijkheden begraafplaatsen en crematorium (pdf).

Kosten

De kosten voor een begrafenis of crematie in 2024, leest u in het bestand 'Tarieven begraven en cremeren 2024'

Als u het niet zelf kunt betalen

Heeft u niet genoeg inkomsten om de uitvaart te betalen?
De gemeente kan soms (een gedeelte van) de uitvaart vergoeden.
Ga hiervoor naar de pagina Bijzondere bijstand.

Voorwaarden

Contact

Vragen? Mail info@begraafplaatsen.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina of bel met een van de locaties.
Deze vindt u op de pagina Uitvaart.