Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Opvang asielzoekers

De regering droeg de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond eind vorig jaar op tijdelijke (nood)opvang te verzorgen voor asielzoekers. Dit omdat de asielzoekerscentra (azc’s) overvol zijn.

Vragen en antwoorden

In Rotterdam worden sinds eind december 2021 asielzoekers op schepen opgevangen. De noodopvang duurt tot 1 november 2023.

De asielzoekers mogen van de schepen af. Net als ieder ander kunnen zij zich vrij bewegen. Als de asielzoekers op het schip komen, krijgen zij uitleg over de huisregels van de opvang en over de regels in Nederland en Rotterdam zoals die voor iedereen gelden. Omwonenden kunnen de bewoners van de schepen tegenkomen in hun buurt.

Nee. Het gaat om asielzoekers die (nog) geen verblijfsstatus hebben. Pas als asielzoekers een verblijfsvergunning hebben, worden ze statushouder. Statushouders worden volgens een verdeelsleutel verdeeld over alle gemeenten van Nederland.

Statushouders die gekoppeld zijn aan Rotterdam, komen wel in aanmerking voor een woning. Meer informatie hierover is te lezen op de pagina Wonen in Rotterdam voor statushouders.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) betaalt de kosten voor deze noodopvang.

De afspraak met omwonenden was dat het AZC in de Beverwaard er voor maximaal 5 jaar zou zijn. En die 5 jaar zijn verstreken. Inmiddels zijn er al andere afspraken gemaakt over het terrein.

Er is gekozen voor acute noodopvang op schepen omdat deze vorm zich goed leent voor tijdelijk gebruikt, snel te realiseren is en er geen aanspraak hoeft te worden gedaan op bestaande (sociale) woonvoorzieningen in de stad.

Op alle vier de schepen coördineert Stichting Mano de dagbesteding. De stichting zorgt ook voor de verbinding met activiteiten in de wijk en de inzet van vrijwilligers die zich aanmelden vanuit de wijk.

Ja, er zijn 24/7 twee beveiligers op de schepen. Deze beveiliging heeft als dat nodig is contact met de politie. Het basisteam van de politie is op de hoogte van de komst van de asielzoekersboot. Er zijn directe lijnen tussen de wijkagent en de beveiliging die op de boot aanwezig is. Ook komt er een camera bij het schip te staan.

Heeft u overige vragen of opmerkingen, dan kunt u bellen met 14 010, of stuur een mail naar opvang@rotterdam.nl.

Wilt u meldingen doen over openbare orde en veiligheid dan kunt u bellen met de politie via 0900 88 44.