De wijk aan zet
Gepubliceerd op: 01-02-2021
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/de-wijk-aan-zet/
Ga naar de hoofdinhoud

We zetten de wijk aan zet. Te weinig Rotterdammers voelen zich betrokken en doen mee. De invloed van Rotterdammers op hun leefomgeving moet groter worden.

Dit vraagt om een nieuwe wijkdemocratie, waar Rotterdammers meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft, waar het geld aan wordt besteed en welke wijkinitiatieven van bewoners worden uitgevoerd. Met meer oog én oor voor de wijkbewoners en minder bureaucratisch gedoe en politiek. Laagdrempelig en op maat.

Update Wijk aan Zet!

Op 17 juni heeft de gemeenteraad besloten tot Wijk aan Zet!. Binnenkort leest u op deze pagina meer informatie over wat dit betekent voor het bestuursstelsel en wat er gaat veranderen. U kunt de raadsvergadering en de stemming terugkijken via het Raadsinformatiesysteem.

Collegevoorstel De wijk aan zet!

Hoe deze nieuwe wijkdemocratie eruit moet gaan zien, legt het college van burgemeester en wethouders uit aan de gemeenteraad in haar voorstel 'De wijk aan zet!'. Het voorstel is het antwoord van het college op de evaluatie van het huidige bestuursmodel door de Erasmus Universiteit en het resultaat uit gesprekken met de gemeenteraad, gebiedscommissies, wijkraden, wijkcomités, actieve Rotterdammers, experts en maatschappelijke organisaties over de vraag hoe de Rotterdamse wijkdemocratie zo goed mogelijk kan functioneren.

De wijk centraal

In het voorstel schetst het college hoe zij denkt dat de wijkdemocratie er in de toekomst uit moet zien. Een wijkdemocratie waar iedereen mee kan doen. Met 35 wijken, wijkraden en een passende wijkvertegenwoordiging. En een wijkagenda die samen met de wijk gemaakt wordt en een wijkakkoord met afspraken tussen bewoners en de Coolsingel over zeggenschap en inspraak. Maar ook met praktische ondersteuning vanuit de gemeente en voldoende financiële middelen. Een door de wijk gekozen wijkvertegenwoordiging controleert of iedereen zich ook houdt aan de gemaakte afspraken.

Bent u benieuwd welke afwegingen het college heeft gemaakt om tot het collegevoorstel te komen? Dat leest u in de notitie 'Analyse opbrengst gesprek met de stad: afwegingskader en rode draden'. U kunt deze notitie opvragen door een mail te sturen naar wijkaanzetdv@rotterdam.nl.

Een derde stadsgesprek

Nieuwsgierig naar het collegevoorstel en wat dit voor de stad en het huidige bestuursstelsel zal betekenen? Bekijk dan het derde stadsgesprek De wijk aan zet!

In dit derde stadsgesprek licht wethouder Vermeij (Economie, Wijken en Kleine Kernen) het collegevoorstel toe. In gesprek met een aantal gasten legt zij uit welke afwegingen het college heeft gemaakt en welke belofte het college met De wijk aan zet! aan de stad en de Rotterdammers doet.

Het derde stadsgesprek 'De wijk aan zet!' was online te volgen via een livestream vanuit debatpodium Arminius en kunt u terugkijken:

Hoe nu verder?

Het is nu aan de gemeenteraad om te besluiten over de toekomst van het Rotterdamse bestuursmodel vanaf 2022. Voordat de gemeenteraad in juni besluit over het model, betrekt zij eerst graag uw mening of ideeën hier nog bij.

Hoe u uw mening of ideeën kenbaar kunt maken leest u op:

In januari 2021 verscheen een 3e tussenrapport van het onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de lokale democratie. De EUR deed dit onderzoek in opdracht van het college van burgemeester en wethouders. In het rapport geeft de EUR een aantal adviezen en denkrichtingen om inwoners meer invloed te geven op hun eigen leefomgeving.

Het College presenteerde eind januari 2021 een aantal ideeën om van Rotterdam nog meer een 'doe-democratie' te maken. Een 'doe-democratie' op wijkniveau, kortom, een échte wijkdemocratie.

Het college was benieuwd wat de Rotterdammers vonden van haar ideeën om van Rotterdam nog meer een 'doe-democratie' te maken. Daarom organiseerde zij het stadsgesprek De wijk aan zet! om samen te onderzoeken hoe een ‘doe-democratie’ op wijkniveau kan werken. Iedereen die wilde kon meedoen aan de twee grote stadsgesprekken (5 februari en 5 maart) en aan de 18 kleine verdiepende gesprekken.  

De twee grote stadsgesprekken De wijk aan zet! kunt u terugkijken via YouTube.

De filmpjes van de bijeenkomsten zijn niet ondertiteld.

De verslagen van deze bijeenkomsten en alle verslagen van de serie stadsgesprekken kunt u terug vinden via het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeente:

De informatie uit de serie stadsgesprekken is onderdeel van alle informatie die het college heeft meegewogen in haar voorstel voor een 'doe-democratie' op wijkniveau.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over De wijk aan zet!? Laat dan uw reactie achter via het reactieformulier, of stuur een e-mail naar wijkaanzetdv@rotterdam.nl.