Woonkostentoeslag
Gepubliceerd op: 17-06-2022
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/woonkostentoeslag/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u uw woonkosten niet kunt betalen en geen huurtoeslag krijgt, dan kunt u een toeslag aanvragen.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor woonkosten, wordt er gekeken naar uw inkomen en uw vermogen.
De gemeente kijkt dan of u alles vergoed krijgt, of een gedeelte ervan.
Bijzondere bijstand voor woonkosten hoeft u niet terug te betalen, behalve als u een koopwoning heeft.

Bijzondere bijstand aanvragen in 4 stappen

 1. Verzamel alle bewijsstukken en maak er een kopie van.

Als het om een huurwoning gaat

 • huurspecificatie en de huurovereenkomst
 • brief huurverhoging
 • brief afwijzing aanvraag huurtoeslag Belastingdienst (indien van toepassing)

Als het om een koopwoning gaat

 • jaaroverzicht van de hypotheek
 • bankafschrift met de afschrijving van de VVE (indien van toepassing)
 • aanslag Waterschapsbelasting
 • polis premie opstalverzekering
 • polis premie levensverzekering
 • voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting
 • erfpachtcanon (indien van toepassing)
 • hypotheekakte
 • koopakte
 • WOZ- beschikking
 1. Maak een kopie van alle bewijsstukken van uw inkomen en uw vermogen.
  Alle betaalrekeningen en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden.
  Op naam van u, uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar.
 1. Vul het aanvraagformulier ‘bijzondere bijstand’ in.
  Klik op de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen' en het formulier opent.
 1. Stuur het formulier en de bewijsstukken op met de post.
  Het adres staat op het formulier.

Hulp nodig bij het invullen?

Ga dan langs bij een van de Huizen van de Wijk bij u in de buurt.

Iemand anders mag voor u bijzondere bijstand aanvragen als u toestemming geeft.

U moet toestemming geven met een speciaal formulier.

Vul het in, onderteken het en voeg het bij uw aanvraag bijzondere bijstand.

Klik op deze zin en u opent het toestemmingsformulier.

Binnen 8 weken ontvangt u een brief

In de brief staat of u Bijzondere bijstand krijgt of niet.
Of er staat in de brief dat u eerst nog meer informatie moet geven.
Uw aanvraag duurt dan langer.

Bent u het niet eens met de brief?
Maak dan bezwaar via de pagina Bezwaar tegen besluit van de gemeente.

Als u nog niets heeft gehoord

Is de gemeente te laat met beslissen op uw aanvraag bijzondere bijstand?

Meld dit per post met een formulier.

Daarna heeft de gemeente 2 weken om alsnog te beslissen.

Doet de gemeente dat ook niet? Dan krijgt u automatisch een geldbedrag.

Meer weten? Kijk op de pagina Melden van te late beslissing.

Heeft u vragen, neem dan contact op.