Overlijden van burger zonder nabestaanden
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/wet-op-de-lijkbezorging/
Ga naar de hoofdinhoud

Het regelen en betalen van een uitvaart is een verplichting voor nabestaanden. Als niemand de begrafenis kan regelen, dan doet de gemeente dat.

Heeft u in Rotterdam een overledene aangetroffen die geen nabestaanden heeft?
Dan kunt u dit bij de gemeente melden. Bel 14 010.

Volgens de wet zijn ouders en kinderen nabestaanden.
Zij hebben de verplichting de begrafenis of crematie zelf te regelen.
Lees meer hierover op de pagina Wegwijzer bij overlijden.

Na uw melding start de gemeente een onderzoek.
Er wordt geprobeerd nabestaanden te vinden.
Als dat lukt, dan vraagt de gemeente of die de begrafenis of crematie regelen.

Vorm van uitvaart

Zijn er geen nabestaanden, dan probeert de gemeente te ontdekken wat de wens van de overledene was: Begraven of cremeren.
Dat doet de gemeente door:

  • dit te vragen aan bekenden van de overledene, als die er zijn
  • de persoonlijke kenmerken van de overledene te onderzoeken (bijvoorbeeld een kruisje om de hals)
  • nagelaten persoonlijke documenten te controleren

Meer informatie vindt u op de pagina begraven en cremeren.

De gemeente betaalt de kosten voor de begrafenis of crematie, behalve als:

  • de kosten betaald kunnen worden van de erfenis.
  • de familie die de overledene moest onderhouden, kan betalen.

Als het nodig is, wordt verdere afhandeling overgedragen aan de notaris.

U moet de volgende gegevens sturen van de overledene:

  • persoonsgegevens
  • adres
  • als dit bekend is: gegevens van de nabestaanden
  • welke relatie u heeft met de overledene
  • uw eigen contactgegevens

Begraven of cremeren moet uiterlijk binnen 6 werkdagen na overlijden gebeuren.

Iedereen die te maken heeft met een overledene waar niemand voor zorgt.
Bijvoorbeeld als u werkt bij de politie, een begrafenisonderneming of ziekenhuis.
Of als u wijkverpleegkundige bent.
Maar ook als u burger bent die een overledene heeft aangetroffen.

Heeft u nog andere vragen, bel 14 010 of zoek op een andere manier contact.