Vrijstelling inschrijven op een school
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 22-03-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/vrijstelling-leerplicht/
Spring naar het artikel

Bij psychische en lichamelijke klachten.

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. Vrijstelling is mogelijk als uw kind door psychische of lichamelijke klachten niet naar school kan.

Voordat u vrijstelling aanvraagt:

 • Uw kind is al op een school ingeschreven
  Dan vraagt u eerst aan de school of de school met het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs of het samenwerkingsverband Koers VO wil kijken of een andere, meer passende school voor uw kind gevonden kan worden.
   
 • Uw kind is niet of nooit op een school ingeschreven
  Neem contact op met de zorgonderwijsspecialisten van MEE, zij kunnen u meer informatie geven over mogelijkheden op het gebied van onderwijs en zorg voor uw kind. U kunt de zorgspecialisten van mailen via zos@meerotterdam.nl of bellen op nummer (010) 282 11 11
   
 • Vrijstelling aanvragen
  Als u na contact met de school of zorgonderwijsspecialisten nog steeds denkt dat uw kind niet naar school kan, vraagt u vrijstelling aan.
   
 • Onderzoek GGD-arts
  Nadat de leerplichtambtenaar het formulier heeft ontvangen, vraagt de ambtenaar een arts van de GGD om uw kind te onderzoeken.

Uitgebreide informatie leest u terug onder het kopje voorwaarden.

Let op: Vraag vrijstelling aan vóór 1 juli. De vrijstelling geldt steeds voor één schooljaar. U vraagt dus voor ieder schooljaar opnieuw vrijstelling. Alleen bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

De vrijstelling aanvragen is gratis.

 • Het ingevulde aanvraagformulier
 • Een medisch dossier bij lichamelijke of psychische oorzaken 

 

Vrijstelling vraagt u aan per post of e-mail

U vult het formulier in en stuurt het per e-mail naar leerplicht@rotterdam.nl. Of u stuurt het ingevulde formulier zonder postzegel naar:

Jeugd en Onderwijs
Verlofaanvraag leerplicht
Antwoordnummer 3227
3000 WB Rotterdam

Ouders krijgen binnen 8 weken na hun aanvraag de beslissing van de leerplichtambtenaar.
Wilt u meer informatie over de beslissing op uw aanvraag dan kunt u bellen naar (010)  498 42 58.
 

Uw kind kan weer naar school

Als uw kind weer naar school kan, begin dan op tijd met het zoeken van een school. Wij raden u aan hier minimaal 3 maanden voor de afloop van de vrijstelling mee te beginnen. Kunt u geen school vinden, neem dan contact op met de afdeling Leerplicht.

Ouders en/of verzorgers met een kind dat niet naar school kan door lichamelijke of psychische oorzaken

Bij psychische of lichamelijke klachten
 

 • Uw kind is al op een school is ingeschreven
  Dan vraagt u eerst aan de school of de school met het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs wil kijken of een andere, meer passende school voor uw kind gevonden kan worden.
 • Uw kind is niet of nooit op een school ingeschreven
  Dan neemt u contact op met de zorgonderwijsspecialisten van MEE.
  U kunt deze zorgspecialisten mailen via zos@meerotterdam.nl of bellen op nummer (010) 282 11 11. De zorgspecialisten helpen u uitzoeken welke onderwijsmogelijkheden er voor uw kind zijn.
 • Vrijstelling aanvragen
  Als u na contact met de school of zorgonderwijsspecialisten nog steeds denkt dat uw kind niet naar school kan, vraagt u vrijstelling van de plicht om uw kind op een school in te schrijven.
 • Onderzoek GGD-arts
  Nadat de leerplichtambtenaar het formulier heeft ontvangen, vraagt de ambtenaar de hiertoe aangewezen arts van de GGD om uw kind te onderzoeken. De GGD-arts zal beoordelen of uw kind naar school kan. De GGD-arts kan contact opnemen met de behandelende specialisten van uw kind en kan u en uw kind oproepen voor onderzoek. Daarna geeft de GGD-arts een verklaring af. Zonder de verklaring van de GGD-arts kan de leerplichtambtenaar uw vraag om vrijstelling van de plicht om uw kind op school in te schrijven, niet behandelen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.