Vluchtelingenpaspoort
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 17-08-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vluchtelingenpaspoort/
Ga naar de hoofdinhoud

Storing productie vluchtelingendocumenten

Er is een storing in het productieproces van vluchtelingendocumenten. Daardoor worden vluchtelingendocumenten die vanaf 19 juli zijn aangevraagd, niet op tijd aan de gemeente Rotterdam geleverd.
De productie start naar verwachting weer op 5 augustus.
U kunt wel een aanvraag doen. Maar het document ligt niet na 5 werkdagen voor u klaar.

Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een identiteitsbewijs.

U komt persoonlijk naar de balie voor de aanvraag van het vluchtelingenpaspoort. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Op dit moment is er grote vraag naar producten van de gemeente. Houd rekening met langere wachttijden. Maak online een afspraak via de knop 'Afspraak maken'. Of bel 14 010.

Afhalen of bezorgen

1. U kiest voor bezorgen. Meld aan de baliemedewerker dat u voor bezorgen kiest.
U krijgt uw paspoort op het door u gekozen adres.

2. U kiest voor afhalen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

 • Binnen maximaal 3 maanden moet u uw paspoort zelf afhalen.
 • Verhuist u tussen de aanvraagdatum en afhaaldatum naar een andere gemeente? Dan haalt u uw nieuwe paspoort op bij uw nieuwe woongemeente. Neem vooraf contact op met de nieuwe woongemeente.
 • Kijk voor informatie over het aanvragen en ophalen van een paspoort voor minderjarigen onder het kopje Jonger dan 18 jaar.

Verlengen

U kunt uw vluchtelingenpaspoort niet 'verlengen'. Als het verlopen is, moet u een nieuw paspoort aanvragen. Uw nieuwe paspoort heeft een nieuwe einddatum en een nieuw nummer.

Spoedaanvraag

Heeft u snel een nieuw paspoort nodig? Dan kunt u gebruik maken van de spoedprocedure. U betaalt hier extra kosten voor. Kijk voor meer informatie op de pagina Spoedaanvraag reisdocumenten.

Soort aanvraag 2022
Vluchtelingenpaspoort voor alle leeftijden € 57,30
Extra kosten spoedprocedure € 51,60

Vluchtelingenpaspoort kopen met AOW- of jeugdtegoed

Vanaf 1 oktober 2020 kunt u met het AOWtegoed of jeugdtegoed op uw Rotterdampas een vluchtelingenpaspoort kopen bij de gemeente.

U maakt een afspraak bij 1 van de stadswinkels voor het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort. Bij de aanvraag aan de balie betaalt u met het AOWtegoed of jeugdtegoed op uw Rotterdampas. U kunt ook een deel met het AOWtegoed of jeugdtegoed betalen en het restant contant afrekenen of pinnen.

Een reisdocument kan niet verlengd worden, u moet een nieuw document aanvragen.

U moet onderstaande zaken meenemen naar de afspraak:

 • Een goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U gaat het beste naar een fotograaf voor een goede pasfoto. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Uw verblijfsvergunning.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Staat u onder curatele? Dan moet uw curator (schriftelijk) toestemming geven.
 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden bij de aanvraag van het paspoort vingerafdrukken afgenomen door de baliemedewerker. Zorg er daarom voor dat u schone vingers heeft.
 • Bij de aanvraag van uw paspoort moet u persoonlijk aanwezig zijn.


Vluchtelingenpaspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. Ga voor een goede pasfoto naar een fotograaf. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Een verklaring dat de ouder(s) of gezaghouders toestemming geven. Er is een Nederlandse versie en en Engelse versie.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de ouder(s) of gezaghouders.
 • Bij de aanvraag van het paspoort moet de minderjarige (ook als het om een baby gaat) aanwezig zijn.

Meestal wordt direct beslist op een aanvraag.

 • de wettelijke termijn om een beslissing te nemen is 4 weken
 • dit kan eenmalig verlengd worden met 4 weken
 • is de aanvraag akkoord, dan is de gebruikelijke levertijd 5 werkdagen
 • het vluchtelingenpaspoort is geldig voor alle landen met uitzondering van het land waarvan de aanvrager de (vermoedelijke) nationaliteit bezit.
 • u kunt alleen een reisdocument aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). In dit geval de aanvrager die is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam. Let op: het bezit van een vluchtelingenpaspoort is geen garantie dat u ook daadwerkelijk toegelaten wordt in elk land.
 • de geldigheidsduur van het vluchtelingenpaspoort is afhankelijk van de verblijfsvergunning:
  - heeft u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd? Dan is de geldigheidsduur 5 jaar
  - heeft u een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd? Dan is het vluchtelingenpaspoort geldig tot de einddatum van uw verblijfsvergunning. Met een minimum geldigheidsduur van 1 jaar en een maximum van 3 jaar

Paspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)
Minderjarige kinderen met een verblijfsvergunning regulier kunnen een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Heeft u vragen, neem dan contact op.

Voor medische zorg moet u normaal gesproken een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. De legitimatieplicht geldt bovendien voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar.

 • Personen met een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd komen in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort
 • Personen met een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen een aanvraag doen voor een vreemdelingenpaspoort

Personen zonder nationaliteit (staatloos) met een reguliere verblijfsvergunning hebben recht op een vreemdelingenpaspoort.

Personen met een vreemde, onbekende of vermoedelijke nationaliteit hebben vooraf toestemming nodig van de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het vreemdelingenpaspoort.

Bent u uw vluchtelingenpaspoort kwijt, dan moet u de vermissing melden bij 1 van de stadswinkels. U moet hiervoor een afspraak maken.

Vermissing

Wacht niet te lang met het melden van de vermissing. Met het vermiste document kan fraude gepleegd worden. Door de vermissing te melden, weten instanties dat het document niet gebruikt mag worden. U kunt ook uw kwijtgeraakte document in de landelijke zoekmachine opzoeken. Uw gevonden reisdocument krijgt u nooit terug. Dit document wordt vernietigd om misbruik te voorkomen.

In de stadswinkel vult u een verklaring van vermissing in. Als u dat wilt, kunt u meteen een nieuw document aanvragen. Kunt u het oude document niet laten zien door diefstal? Dan neemt u het proces-verbaal gemaakt door de politie mee.

Beschadiging

Als uw paspoort beschadigd is, dan kunt u een nieuw document aanvragen. Door het vaak of lang doorbuigen van een paspoort kan het document worden beschadigd. Houdt hier rekening mee bij het bewaren van het document. Bijvoorbeeld door het niet in de achterzak van een broek op te bergen.

Spoedaanvraag

U kunt alleen een spoedaanvraag doen als het verloren of beschadigde document door de gemeente Rotterdam is afgegeven. Het nieuwe paspoort kan later klaar zijn als het vorige document door een andere gemeente is afgegeven.

Vermiste document teruggevonden

Heeft u een paspoort als vermist opgegeven? Dan moet u het document bij de stadswinkel inleveren als u het terugvindt. Het vermiste document kan niet meer gebruikt worden.

Heeft u al een nieuwe aanvraag gedaan, dan kunt u de aanvraag niet afzeggen. Geeft u bij het afhalen van het nieuwe document wel het teruggevonden document af aan de balie. Dan kan hiervan een aantekening worden gemaakt.