Vluchtelingenpaspoort
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 15-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/vluchtelingenpaspoort/
Spring naar het artikel

Vluchtelingen hebben vaak niet (of niet meer) een paspoort van hun eigen land. Erkende vluchtelingen in Nederland kunnen een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

Hiervoor maakt u online via de oranje knop hieronder of telefonisch via 14 010 een afspraak om langs te komen in de stadswinkel.

Ophalen
Voor het ophalen van het nieuwe reisdocument hoeft u géén afspraak te maken. Bekijk de openingstijden van de stadswinkels. Binnen maximaal drie maanden moet u uw paspoort zelf afhalen met het afhaalbewijs.

Meer informatie leest u op de pagina spoedaanvraag reisdocumenten.

Soort aanvraag 2019
Vluchtelingenpaspoort voor alle leeftijden € 53,90
Extra kosten spoedprocedure € 48,60

Een reisdocument kan niet verlengd worden, u moet een nieuw document aanvragen.

U moet onderstaande zaken meenemen naar de afspraak:

 • Eén goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. We adviseren u om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf, dit kan niet in de Stadswinkel.
 • Uw verblijfsvergunning.
 • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, óók de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen. Is uw document gestolen of vermist? Dan vult u een verklaring van vermissing in.
 • Staat u onder curatele? Dan moet uw curator (schriftelijk) toestemming geven.
 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden bij de aanvraag van het paspoort vingerafdrukken afgenomen door de baliemedewerker. Zorg er daarom voor dat u schone vingers heeft.
 • Bij de aanvraag van uw paspoort moet u persoonlijk aanwezig zijn.


Vluchtelingenpaspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen.
 • Een verklaring (pdf) dat de ouder(s)/gezaghouders toestemming geven.
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s)/gezaghouders.
 • Bij de aanvraag van het paspoort moet de minderjarige, ook een baby, aanwezig zijn.

Meestal wordt direct beslist op een aanvraag. De wettelijke termijn om een beslissing te nemen is vier weken. Dit kan eenmalig verlengd worden met vier weken. Is de aanvraag akkoord, dan is de gebruikelijke levertijd vijf werkdagen.

 • Het vluchtelingenpaspoort is geldig voor alle landen met uitzondering van het land waarvan de aanvrager de (vermoedelijke) nationaliteit bezit.
 • U kunt alleen een reisdocument aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). In dit geval de aanvrager die is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam. Let op: het bezit van een vluchtelingenpaspoort is geen garantie dat u ook daadwerkelijk toegelaten wordt in elk land.
 • De geldigheidsduur van het vluchtelingenpaspoort is afhankelijk van de verblijfsvergunning:
  - heeft u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd, dan is de geldigheidsduur 5 jaar.
  - heeft u een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, dan is het vluchtelingenpaspoort geldig tot de einddatum van uw verblijfsvergunning met een minimum geldigheidsduur van 1 jaar en een maximum van 3 jaar.

Paspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)
Minderjarige kinderen met een verblijfsvergunning regulier kunnen een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Personen met een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd komen in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort. Personen met een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen een aanvraag doen voor een vreemdelingenpaspoort.

Personen met een verblijfsvergunning regulier die geen nationaliteit hebben (staatloos), hebben recht op een vreemdelingenpaspoort, personen met een vreemde, onbekende of vermoedelijke nationaliteit hebben vooraf toestemming nodig van de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het vreemdelingenpaspoort.

Bent u uw vluchtelingenpaspoort kwijt, dan moet u de vermissing melden bij één van de stadswinkels. U moet hiervoor een afspraak maken.

Vermissing

Wacht niet te lang met het melden van de vermissing. Met het vermiste document kan fraude gepleegd worden. Door de vermissing te melden, weten instanties dat het document niet gebruikt mag worden. U kunt ook uw kwijtgeraakte document in de landelijke zoekmachine opzoeken. Uw gevonden reisdocument krijgt u nooit terug. Ter voorkoming van misbruik wordt dit document vernietigd.

In de stadswinkel vult u een verklaring van vermissing in. Als u dat wilt, kunt u meteen een nieuw document aanvragen. Kunt u het oude document niet laten zien door diefstal? Dan neemt u het proces-verbaal, gemaakt door de politie, mee.

Beschadiging

Als uw paspoort beschadigd is, dan kunt u een nieuw document aanvragen. Door het vaak of lang doorbuigen van een paspoort kan het document worden beschadigd. Houdt hier rekening mee bij het bewaren van het document. Bijvoorbeeld door het niet in de achterzak van een broek op te bergen.

Spoedaanvraag

U kunt alleen een spoedaanvraag doen als het verloren of beschadigde document door de gemeente Rotterdam is afgegeven. Het nieuwe paspoort kan later klaar zijn als het vorige document door een andere gemeente is afgegeven.

Vermiste document teruggevonden

Heeft u een paspoort als vermist opgegeven? Dan moet u het document bij de stadswinkel inleveren als u het terugvindt. Het vermiste document kan niet meer gebruikt worden. Heeft u al een nieuwe aanvraag gedaan, dan kunt u de aanvraag niet afzeggen. Geeft u bij het afhalen van het nieuwe document wel het teruggevonden document af aan de balie. Dan kan hiervan een aantekening worden gemaakt.