Vertrek naar buitenland
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vertrek-naar-buitenland/
Ga naar de hoofdinhoud

Let op! Door het coronavirus kan het zijn dat u niet naar andere landen kunt reizen. Heeft u al aangifte gedaan van ‘Vertrek naar het buitenland’ en wilt u deze aangifte (voorlopig) intrekken? Bel dan naar de gemeente via 14 010.

Verhuist u naar het buitenland voor een periode langer dan 8 maanden? Zorg ervoor dat u zich uitschrijft bij de gemeente.

U kunt tegelijk met het vertrek van uzelf het vertrek doorgeven van hieronder genoemde personen. Deze personen moeten wel bij u op hetzelfde adres staan ingeschreven.

 • uw echtgenoot of echtgenote
 • uw geregistreerde partner
 • uw kinderen
 • uw ouders

Heeft u een samenlevingscontract? Dan geven u en uw partner ieder apart het vertrek naar het buitenland door.

1. Online

Geef online uw vertrek door via de knop 'vertrek doorgeven'. U heeft hier DigiD voor nodig.

2. Post

Vul het formulier Vertrek Buitenland volledig in. Is uw nieuwe adres nog niet bekend? Dan geeft u in ieder geval door naar welk land u verhuist. Stuur het formulier samen met een kopie van een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument naar:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Migratie
Postbus 70013
3000 KR  Rotterdam

Vertrek doorgeven aan de balie niet mogelijk

U kunt momenteel uw vertrek naar het buitenland niet doorgeven aan de balie. Geef uw vertrek online door of via de post.

Postbezorging in het buitenland

De Gemeente krijgt signalen dat de post in sommige landen niet goed bezorgd wordt. Het duurt langer dan in Nederland. Soms komt de post helemaal niet aan. Dit kan tot gevolg hebben dat u zich niet in kunt schrijven. Bijvoorbeeld als u vooraf een uitschrijfbewijs moet laten zien. Controleer daarom bij de instantie in het buitenland of uw post is aangekomen.

Uitschrijfbewijs

Een uitschrijfbewijs vraagt u aan nadat uw aangifte van vertrek naar het buitenland is verwerkt. Geef uw adres in het buitenland zo compleet mogelijk door bij uw aangifte. Vraag andere documenten die u nodig heeft, zoals een geboorteakte of een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), ook op tijd aan.

 • U mag maximaal 28 dagen vóór uw vertrek uw vertrek doorgeven. U wordt uitgeschreven als inwoner en staat niet meer ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) Rotterdam.
 • De aangifte die u online of per post naar ons toestuurt wordt beoordeeld. In sommige gevallen is het nodig dat u alsnog naar de balie komt. Als dat nodig is neemt de gemeente contact met u op.
 • De gemeente Rotterdam kan een boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP. Deze boete is om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.
 • Verhuist u binnen Rotterdam? Dan geeft u uw verhuizing door via de pagina Verhuizing doorgeven.


Uitstel vertrek
 

 • Neem zo snel mogelijk contact op als u uw vertrek heeft doorgegeven maar is uitgesteld. Stuur een e-mail naar migratie@rotterdam.nl. Zet in de mail uw naam, het zaaknummer, uw telefoonnummer en eventueel een toelichting.
 • Verhuist u tijdelijk naar een ander adres binnen Rotterdam? Geef dat dan aan ons door via de pagina Verhuizing doorgeven.
 • Verhuist u tijdelijk naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing door in de gemeente waar u naartoe verhuist. U moet uw vertrek naar het buitenland dan ook in die gemeente doorgeven zodra u gaat vertrekken.

Het doorgeven van uw vertrek is gratis.

Vertrek doorgeven per post

 • Het volledig ingevulde formulier Vertrek Buitenland. Is uw nieuwe adres nog niet bekend? Dan geeft u in ieder geval door naar welk land u verhuist.
 • Een kopie van uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument.

Bent u een curator? Dan kunt u ook bovengenoemd formulier gebruiken.

Uw aanvraag wordt binnen 4 weken verwerkt als uw aanvraag compleet is. De vertrekdatum is de datum waarop de aanvraag bij de gemeente is ontvangen.

Vertrekt u op een latere datum dan de ontvangstdatum? Dan wordt uw aanvraag klaargezet en op die latere datum verwerkt.

 

Hoe staat het met mijn aanvraag?

Bekijk uw online aanvraag in het Digitaal Loket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

 • U staat ingeschreven in de BRP van de gemeente Rotterdam.
 • U blijft langer dan 8 maanden in een periode van 12 maanden in het buitenland. Deze 8 maanden hoeven niet op elkaar aan te sluiten en kunnen plaatsvinden in twee kalenderjaren.
 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U bent de curator van de onder curatele gestelde.
   

U kunt het vertrek doorgeven van uzelf, uw echtgenoot of echtgenote, uw geregistreerd partner, uw ouders of uw kinderen. Dit kan alleen als u allemaal op hetzelfde oude adres woont en ook op hetzelfde nieuwe adres in het buitenland gaat wonen.

Als u samenwoont (dus niet geregistreerd bent als partner), dan moet ieder voor zichzelf het vertrek doorgeven.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

U kunt een bewijs van uitschrijving aanvragen bij één van de loketten Registratie Niet-ingezetenen (RNI). Iedereen die eerder in Nederland stond ingeschreven, kan dit bij alle loketten RNI in Nederland doen.

Machtigen
U kunt ook iemand machtigen om een bewijs aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig.

Kosten in 2021

Bij vertrek naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba is het bewijs van uitschrijving gratis.

Bewijs aanvragen per post

Voor een bewijs van uitschrijving betaalt u € 9,90 + portokosten. De verwerkingstijd is 4 weken. Stuur uw aanvraag met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Publiekszaken Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het bewijs thuis opgestuurd, samen met de rekening.

U kunt een uittreksel uit de Registratie niet-ingezetenen (RNI) online of per post aanvragen. Op de pagina Uittreksel registratie niet-ingezeten staat wat u moet doen.