Vertrek naar buitenland
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 18-08-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/vertrek-naar-buitenland/
Spring naar het artikel

Verhuist u naar het buitenland voor een periode langer dan acht maanden? Zorg ervoor dat u zich uitschrijft bij de gemeente.

Let op: U kunt uw vertrek doorgeven voor uzelf en uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, kinderen en ouders, als u op hetzelfde adres bent ingeschreven en samen naar het buitenland vertrekt. Wanneer er nog gezinsleden achterblijven op uw adres, dan kunt u alleen aan de balie aangifte van vertrek doen. Op deze pagina vindt u verdere informatie. Heeft u een samenlevingscontract? Dan geeft u ieder apart uw vertrek naar het buitenland door.

U kunt uw vertrek naar het buitenland op drie manieren doorgeven:

Online

Geef online uw vertrek door via de knop 'vertrek doorgeven'. U heeft hier DigiD voor nodig.

Post

U kunt uw vertrek naar het buitenland ook per post doorgeven. Bij Meesturen of meenemen vindt u het formulier wat u ingevuld opstuurt.

 

Langskomen

Maak een afspraak als u uw vertrek wilt doorgeven in een stadswinkel. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14010. Bij Meesturen of meenemen vindt u het formulier wat vooraf invult en meebrengt.

  • U mag maximaal 28 dagen vóór uw vertrek uw vertrek doorgeven. U wordt uitgeschreven als inwoner en staat niet meer ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) Rotterdam.
  • Zijn er nog gezinsleden die op het oude adres blijven wonen? Dan moeten personen die vertrekken (ook minderjarigen) persoonlijk aan de balie langskomen om hun vertrek door te geven.
  • De gemeente Rotterdam kan een boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP. Deze boete is om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

Het doorgeven van uw vertrek is gratis.

Vertrek doorgeven per post

Wilt u uw vertrek naar het buitenland per post doorgeven, dan vult u dit formulier (pdf) volledig in. Is uw nieuwe adres nog niet bekend? Dan geeft u minimaal door naar welk land u verhuist. Stuur het formulier samen met een kopie van een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument naar:

Gemeente Rotterdam

Postbus 70013

3000 KR  Rotterdam

Bent u een curator? Dan kunt u ook bovengenoemd formulier gebruiken.

 

Vertrek aangeven aan de balie

Neem het formulier volledig ingevuld mee en een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of geldig verblijfsdocument. Wanneer er gezinsleden achterblijven op het adres, moeten alle vertrekkende gezinsleden (ook minderjarige kinderen) aanwezig zijn bij de afspraak.

Als uw aangifte compleet is, wordt deze binnen 5 werkdagen verwerkt met als vertrekdatum de datum van ontvangst van de aanvraag.

Vertrekt u op een latere datum, dan wordt uw aanvraag klaargezet om op die latere datum te worden verwerkt.

  • als u staat ingeschreven in de BRP van de gemeente Rotterdam
  • u blijft langer dan acht maanden in een periode van twaalf maanden in het buitenland. Deze acht maanden hoeven niet op elkaar aan te sluiten en kunnen plaatsvinden in twee kalenderjaren
  • als u 16 jaar of ouder bent
  • als u de curator (van de onder curatele gestelde) bent
  • u kunt het vertrek doorgeven van uzelf, uw echtgenoot/geregistreerd partner, uw ouders of uw kinderen. Dit kan alleen als u allemaal op hetzelfde oude adres woont en ook op hetzelfde nieuwe adres in het buitenland gaat wonen
  • als u samenwoont (dus niet geregistreerd bent als partner), dan moet ieder voor zichzelf het vertrek doorgeven

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

U kunt een bewijs van uitschrijving aanvragen bij één van de loketten Registratie Niet-ingezetenen (RNI). Iedereen die eerder in Nederland stond ingeschreven, kan dit bij alle loketten RNI in Nederland doen.

Machtigen
U kunt ook iemand machtigen om een bewijs aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van een stadswinkel.

Kosten in 2019

Bij vertrek naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba is het bewijs van uitschrijving gratis.

Post

Voor een bewijs van uitschrijving betaalt u € 9,50 + portokosten. De doorlooptijd is vier weken. Stuur uw aanvraag met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Publiekszaken Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het bewijs thuis opgestuurd, samen met de rekening.

Langskomen

U kunt het bewijs van uitschrijving alleen aanvragen bij het RNI Loket (Stadswinkel Centrum). Hiervoor moet u een afspraak maken. Een bewijs van uitschrijving aan de balie kost € 12,50.