Uittreksel registratie niet-ingezeten (RNI)
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 30-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/uittreksel-rni/
Ga naar de hoofdinhoud

Een uittreksel Registratie Niet-ingezetenen (RNI) vraagt u aan als u in het buitenland woont of korter dan 4 maanden in Nederland.

U kunt alleen een uittreksel uit de RNI aanvragen als u staat ingeschreven in de RNI. Een uittreksel RNI kunt u gebruiken als bewijs van uitschrijving.

Op dit moment kunt u alleen per post een uittreksel RNI aanvragen.

Stuur uw aanvraag naar:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het uittreksel samen met de rekening thuis gestuurd.

U kunt het uittreksel ook aanvragen bij andere RNI-gemeenten. Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle RNI gemeenten.

Uittreksel

Informatie op het uittreksel

Hoe vraag je het aan?

Standaarduittreksel met BSN

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Nationaliteit(en)
 • Huidige buitenlandse adres (als dit bekend is)
 • Aan de balie
 • Per post

Uittreksel met adres en historische adresgegevens (vanaf 1994)

 • Naam
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Huidige buitenlandse adres (als dit bekend is)
 • Geboortedatum
 • Alle adressen waar u vanaf 1 oktober ingeschreven heeft gestaan
 • Aan de balie
 • Per post

In­ter­na­ti­o­naal uit­trek­sel met bur­ger­lij­ke staat en nationaliteit (Ne­der­lands-Frans-Duits-En­gels)

 • Uw naam
 • Ge­boor­te­da­tum
 • Ge­boor­te­plaats
 • Bur­ger­lij­ke staat (op de da­tum van uit­schrij­ving)
 • Na­ti­o­na­li­teit(en)
 • De na­men van uw ou­ders en de da­tum van uw uit­schrij­ving uit Ne­der­land
 • Aan de balie
 • Per post

In­ter­na­ti­o­naal uit­trek­sel met bur­ger­lij­ke staat en nationaliteit (Ne­der­lands-Spaans-Ita­li­aans-Turks)

 • Uw naam
 • Ge­boor­te­da­tum
 • Ge­boor­te­plaats
 • Bur­ger­lij­ke staat (op de da­tum van uit­schrij­ving)
 • Na­ti­o­na­li­teit(en)
 • De na­men van uw ou­ders en de da­tum van uw uit­schrij­ving uit Ne­der­land
 • Aan de balie
 • Post

An­ders

 • Geef aan wel­ke in­for­ma­tie op het uit­trek­sel moet staan. Bij­voor­beeld de in­for­ma­tie die u no­dig heeft als be­wijs van uit­schrij­ving.
 • Aan de balie
 • Per post
Kosten 2021
Via post € 9,80 + portokosten
Aan de balie € 12,90

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

 • Aan de balie: u krijgt het uittreksel meteen mee
 • Via post: 2 tot 3 weken
 • Als u als niet-ingezetene bent ingeschreven in Nederland in de RNI
 • Als u voor 30 september 1994 bent uitgeschreven uit Nederland
 • Als u niet meer staat ingeschreven op een adres in Nederland

U kunt ook iemand machtigen om een bewijs aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier (pdf) nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van een stadswinkel.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.