Uittreksel registratie niet-ingezeten (RNI)
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/uittreksel-rni/
Ga naar de hoofdinhoud

Een uittreksel Registratie Niet-ingezetenen (RNI) vraagt u aan als u in het buitenland woont of korter dan 4 maanden in Nederland.

U kunt alleen een uittreksel uit de RNI aanvragen als u staat ingeschreven in de RNI. Bent u vóór 1 oktober 1994 uitgeschreven en ná 01-10-1994 niet opnieuw bij een gemeente in Nederland ingeschreven? Dan kunt u een uittreksel aanvragen bij de gemeente Den Haag. Hiervoor hoeft u niet ingeschreven te staan in de RNI

Uittreksel RNI aanvragen

U kunt een uittreksel RNI online of per post aanvragen. Aanvragen via het online aanvraagformulier kan met en zonder DigiD. Voor een online aanvraag zonder DigiD heeft u een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Online aanvragen met DigiD

U vraagt het uittreksel aan via de knop Uittreksel aanvragen.

Online aanvragen zonder DigiD

Als u een uittreksel online aanvraagt zonder DigiD, dan voegt u bij de aanvraag een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe.

Per post aanvragen

Zet onderaan de aanvraag uw handtekening. Stuur de aanvraag met een kopie van uw legitimatiebewijs naar:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het uittreksel samen met de rekening thuis gestuurd.

Lijst met alle RNI gemeenten

U kunt het uittreksel ook aanvragen bij andere RNI-gemeenten. Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle RNI gemeenten.

Uittreksel

Informatie op het uittreksel

Hoe vraag je het aan?

Standaarduittreksel met BSN

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Nationaliteit(en)
 • Huidige buitenlandse adres (als dit bekend is)
 • Online
 • Per post

Uittreksel met adres en historische adresgegevens (vanaf 1994)

 • Naam
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Huidige buitenlandse adres (als dit bekend is)
 • Geboortedatum
 • Alle adressen waar u vanaf 1 oktober ingeschreven heeft gestaan
 • Online
 • Per post

In­ter­na­ti­o­naal uit­trek­sel met bur­ger­lij­ke staat en nationaliteit (Ne­der­lands-Frans-Duits-En­gels)

 • Uw naam
 • Ge­boor­te­da­tum
 • Ge­boor­te­plaats
 • Bur­ger­lij­ke staat (op de da­tum van uit­schrij­ving)
 • Na­ti­o­na­li­teit(en)
 • De na­men van uw ou­ders en de da­tum van uw uit­schrij­ving uit Ne­der­land
 • Online
 • Per post

In­ter­na­ti­o­naal uit­trek­sel met bur­ger­lij­ke staat en nationaliteit (Ne­der­lands-Spaans-Ita­li­aans-Turks)

 • Uw naam
 • Ge­boor­te­da­tum
 • Ge­boor­te­plaats
 • Bur­ger­lij­ke staat (op de da­tum van uit­schrij­ving)
 • Na­ti­o­na­li­teit(en)
 • De na­men van uw ou­ders en de da­tum van uw uit­schrij­ving uit Ne­der­land
 • Online
 • Per post

An­ders

 • Geef aan wel­ke in­for­ma­tie op het uit­trek­sel moet staan. Bij­voor­beeld de in­for­ma­tie die u no­dig heeft als be­wijs van uit­schrij­ving.

 

 • Per post
Kosten 2022
Uittreksel online € 6,60
Uittreksel per post € 9,90 + portokosten
Overzicht Persoonslijst € 15,90
Historische adressen voor 1994 € 15,90

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Let op

 • Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie dat deze voor de gemeente bedoeld is.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.
 • Online: u krijgt het uittreksel binnen 10 werkdagen thuis gestuurd.
 • Via post: u krijgt het uittreksel binnen 4 weken thuis gestuurd.
 • Als u als niet-ingezetene bent ingeschreven in Nederland in de RNI
 • Als u na 30 september 1994 bent uitgeschreven uit Nederland
 • Als u niet meer staat ingeschreven op een adres in Nederland

U kunt ook iemand machtigen om een bewijs aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier (pdf) nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van een stadswinkel.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.