Ga naar de hoofdinhoud

Start uittreksel registratie niet-ingezetenen per post aanvragen

Stap 1 van 4

Kopie identiteitsbewijs maken

Maak een kopie van een uw identiteitskaart of paspoort.

Let op:

  • Maak op de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar.
    Ook in de cijferreeks onderaan. 
  • Schrijf over de kopie heen dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie dat deze voor de gemeente bedoeld is.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie inlevert.

Stap 2 van 4

Machtigingsformulier invullen

Wilt u dat iemand anders het uittreksel voor u aanvraagt?
Dan moet u toestemming geven.
Gebruik hiervoor het machtigingsformulier.

Stap 3 van 4

Brief schrijven

Schrijf een brief en zet erin dat u een uittreksel RNI wilt.
Zet in de brief ook het adres waar het uittreksel naartoe moet.
Zet onderaan de brief uw handtekening.

Stap 4 van 4

Opsturen

Stuur uw brief met de kopie van uw identiteitsbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het uittreksel samen met de rekening in 10 werkdagen thuisgestuurd.