Subsidie voorschoolmaatschappelijk werk
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 18-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-voorschoolmaatschappelijk-werk/
Spring naar het artikel

Rotterdamse aanbieders van schoolmaatschappelijk werk (smw) kunnen subsidie aanvragen voor voorschoolmaatschappelijk werk (vsmw) op de kinderopvang.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Zorg ervoor dat u uw aanvraag indient vóór 1 juni.

De uren voorschool maatschappelijk werk (vsmw) zijn voor het ondersteunen van pedagogische medewerkers bij:

 • het voeren van gesprekken met ouders
 • het bieden van hulp aan ouders bij lichte opvoedproblemen
 • het volgen van kinderen en tijdig opmerken van problemen
 • zo nodig doorverwijzen naar het wijkteam bij ingewikkelde problemen
 • het meedenken en meehelpen aan bijeenkomsten met een thema

Voor het aanvragen van vsmw uren is het subsidieplafond € 800.000,00.
Voor vsmw uren geldt een half uur per week, per vve-groep en maximaal 40 weken per jaar. De aanvraag van de subsidie is gratis.

Bij uw aanvraag levert u het volgende in:

 • Een projectplan, hierin geeft u aan;

- met welke voorschoolse instelling(en) wordt samengewerkt
- waar en waarvoor de vsmw-uren worden ingezet
- om hoeveel en om welke vve-groepen het gaat

 • Een begroting en dekkingsplan
 • Taalcomponent (pdf)
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een opgave leden van het bestuur/KvK
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Aanbieders van schoolmaatschappelijk werk in de gemeente Rotterdam.
Een voorwaarde is dat er goede afspraken met de peuter- of kinderopvang instellingen zijn vastgelegd in een werkplan.

Aanvragen moeten online zijn ingediend. Zorg er ook voor dat u voldoet aan deze voorwaarden:

 • Per groep kan maximaal een half uur per week vsmw (uurtarief € 65,02) worden aangevraagd
 • Maximaal 40 werkweken voor een jaar
 • De subsidie wordt berekend naar de periode waarop de aanvraag betrekking heeft
 • Alle vsmw-ers hebben een HBO-MWD of vergelijkbare opleiding
 • Zij hebben de basiscursus ‘VSMW en Het Jonge Kind’ gevolgd. (Deze cursus wordt onder meer aangeboden door het servicepunt SMW)
 • Goede afspraken over de inzet van de uren vsmw met de peuter- of kinderopvang instellingen vastgelegd in een werkplan.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Heeft u vragen over de voorwaarden en de inhoud?
Dan kunt u een e-mail sturen naar Nadine Pieterse of Nijs de Graaff.

Heeft u algemene vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?
E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.