Subsidie voorschoolmaatschappelijk werk (vsmw)
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-voorschoolmaatschappelijk-werk/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdamse aanbieders van schoolmaatschappelijk werk (smw) kunnen subsidie aanvragen voor voorschoolmaatschappelijk werk (vsmw) op de kinderopvang.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'. Log in met eHerkenning (voor bedrijven).

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Zorg ervoor dat u uw aanvraag indient vóór 1 juni.

De uren voorschool maatschappelijk werk (vsmw) zijn voor het ondersteunen van pedagogische medewerkers bij:

 • het voeren van gesprekken met ouders
 • het bieden van hulp aan ouders bij lichte opvoedproblemen
 • het volgen van kinderen en tijdig opmerken van problemen
 • zo nodig doorverwijzen naar het wijkteam bij ingewikkelde problemen
 • het meedenken en meehelpen aan bijeenkomsten met een thema

Het subsidieplafond is € 800.000,00 voor het aanvragen van vsmw uren.
Voor vsmw uren geldt een half uur per week, per vve-groep en maximaal 40 weken per jaar.

Bij uw aanvraag levert u het volgende in:

 • Een projectplan, hierin geeft u aan;

- met welke voorschoolse instelling(en) wordt samengewerkt
- waar en waarvoor de vsmw-uren worden ingezet
- om hoeveel en om welke vve-groepen het gaat

 • Een begroting en dekkingsplan
 • Een taalcomponent. U kunt dit component verwerken in het totale projectplan of als extra aparte activiteit opnemen in de subsidieaanvraag. Let op: Er wordt geen extra subsidie toegekend voor het toevoegen van een taalcomponent
 • Statuten / bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • Een opgave leden van het bestuur/KvK
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Aanbieders van schoolmaatschappelijk werk in de gemeente Rotterdam.
Een voorwaarde is dat er goede afspraken met de peuteropvang of kinderopvang instellingen zijn vastgelegd in een werkplan.

Aanvragen moeten online zijn ingediend. Zorg er ook voor dat u voldoet aan deze voorwaarden:

 • Per groep kan maximaal een half uur per week vsmw (uurtarief € 65,02) worden aangevraagd
 • Maximaal 40 werkweken voor een jaar
 • De subsidie wordt berekend naar de periode waarop de aanvraag betrekking heeft
 • Alle vsmw-ers hebben een HBO-MWD of vergelijkbare opleiding
 • Zij hebben de basiscursus ‘VSMW en Het Jonge Kind’ gevolgd. (Deze cursus wordt onder meer aangeboden door het servicepunt SMW)
 • Goede afspraken over de inzet van de uren vsmw met de peuter- of kinderopvang instellingen vastgelegd in een werkplan
 • In de subsidieregeling (V) SMW Rotterdam 2023 vindt u alle voorwaarden die betrekking hebben op deze subsidie.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u daartegen bezwaar maken.

 • Heeft u vragen over de voorwaarden en de inhoud? Dan kunt u een e-mail sturen naar Nadine Pieterse of Nijs de Graaff.
 • Heeft u algemene vragen, neem dan contact op of bel 14 010.
 • Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.