Subsidie stedelijk welzijn Rotterdam
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-stedelijk-welzijn/
Ga naar de hoofdinhoud

U vraagt aan voor welzijnsactiviteiten in Rotterdam, die niet horen binnen een specifiek gebied.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees hier meer over op de pagina gebruik van eHerkenning.

  • Duurt de activiteit minder dan 1 jaar dan vraagt u 12 weken voordat de activiteit begint aan.
  • Duurt de activiteit één jaar (van 1 januari tot en met 31 december), vraagt u vóór 1 juni het jaar ervoor subsidie aan.

De activiteiten dragen bij aan één of meerdere doelen van:

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen niet beperkt te zijn tot specifiek één van de 14 gebieden van Rotterdam.

Voor welzijnsactiviteiten die gericht zijn op één gebied kan de subsidieregeling Couleur Locale van toepassing zijn. Kijkt u voor de regeling op de pagina Welzijn gebied (Couleur Locale).

Voor activiteiten met armoedebeleid en schulddienstverlening kijkt u op de pagina Subsidie Armoedebeleid en schulddienstverlening.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

  • Begroting en dekkingsplan
  • Beschrijving van de geplande activiteiten
  • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
  • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Voor aanvragen volgend jaar worden binnen 8 weken na de begrotingsbehandeling in de Raad beslist.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Organisaties (zonder winstoogmerk) met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.