Subsidie onderwijshuisvesting
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-onderwijshuisvesting/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam heeft een verplichting om te zorgen voor de huisvesting van het primair, voortgezet en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Login Onderwijsloket' met de inloggegevens die u van de gemeente heeft gekregen.

Let op: Uw aanvraag dient u in vóór 16 oktober.
Spoedaanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.

Het Onderwijsloket is een besloten omgeving voor scholen en schoolbesturen. Hier vraagt u online subsidies aan die door de gemeente Rotterdam beschikbaar worden gesteld.

Het beschikbare bedrag voor Onderwijshuisvesting wordt jaarlijks vastgesteld via de gemeentebegroting.

De gevraagde gegevens vindt u in het Onderwijsloket.

  • aanvragen moeten vóór 16 oktober binnen zijn
  • het programma en overzicht worden uiterlijk 30 april vastgesteld, in het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd

Deze subsidie is voor Rotterdamse schoolbesturen die vallen onder de WPO of WVO en/of WEC.

Voor meer informatie over onderwijshuisvesting kunt u contact opnemen met: ohvalgemeenmo@rotterdam.nl.

Voor vragen over de werking van de applicatie e-mailt of belt u met de helpdesk van Pronexus via (040) 236 62 00 of support@pronexus.nl.