Subsidie lening woningverbetering
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 25-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-lening-woningverbetering/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente geeft subsidie en lening voor verbetering van uw woning.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'subsidie aanvragen'. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).
Let op! Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

Beschikbaar bedrag

De subsidie voor het uitvoeren van het verbeterplan is 45% van de kosten en maximaal € 3.000.

Verbeterplan

U kunt gratis hulp en advies krijgen van eigenhuis-coaches van de gemeente.

 • zij geven tips over het onderhoud en de verbetering van uw woning
 • zij maken met u een verbeterplan
 • zij helpen ook met het aanvragen van subsidie of een lening

Het verbeterplan is de eerste stap van een onderhoudsplan.
Het onderhoudsplan is een overzicht van de planning en begroting. Het gaat over het jaarlijks onderhoud van de volgende 10 tot 15 jaar. Het onderhoudsplan wordt tegelijk met het verbeterplan gemaakt.

Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kan voor de uitvoering van het verbeterplan een lening worden afgesloten.


Vereniging van Eigenaren

Een gebouw met een portiek- of galerijflat of een huis met een boven- en benedenwoning heeft een Vereniging van Eigenaren (VvE). Iedere eigenaar van een woning is hiervan lid.

Subsidie
De VvE onderhoudt de gedeelde ruimten, zoals het dak, de gevels en het trappenhuis. De VvE vraagt daarom de subsidie aan.

Lening
De eigenaar van een appartement kan een speciale lening krijgen voor het verbeteren van de woning. De lening wordt wél door de eigenaar van het appartement aangevraagd.

De aanvraag is gratis.

Te uploaden documenten om een aanvraag te doen:

Checklist te uploaden gegevens:
 

Algemeen

 1. Het 'verbeter- en onderhoudsplan' waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 2. Offertes van de aannemers voor de uitvoering van het verbeterplan
 3. Als de aanvraag wordt ingediend namens de VvE of de eigenaar:
  a. een ondertekende machtiging
  b. kopie legitimatiebewijs van de gemachtigde
  c. als de gemachtigde een bedrijf is: naast bovenstaande ook een uittreksel van Kamer van Koophandel waarop het KvK-nummer en het BTW-nummer van het bedrijf staan

De VvE of een appartementseigenaar (binnen een VvE) vraagt aan:

 1. Een actueel uittreksel van de kadastrale legger per appartementseigenaar
 2. Een afschrift van de akte van splitsing
 3. Het door de VvE bekrachtigd VvE-besluit om het verbeterplan en eventueel de duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren en daarvoor subsidie aan te vragen
 4. Bij vooruitbetaling van de subsidie waarbij de VvE of een appartementseigenaar in een VvE subsidie aanvragen:
  a. bewijs van beheer van de VvE door een gecertificeerde beheerder of
  b. de 'voorlopige certificering' door het SKW of
  c. het bewijs van certificering van de VvE zélf

Een huis- of pandeigenaar vraagt aan (geen VvE): Een actueel uittreksel van de kadastrale legger

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

 • binnen 8 weken wordt een besluit genomen
 • deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken
 • zo lang de subsidie-aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Verbetering van uw woning

U vraagt de subsidie of lening om uw woning op te knappen aan, als:

 • u de eigenaar van een woning bent, én
 • u op een van deze lijsten met adressen staat:

subsidie geldig tot en met 30 juni 2021(pdf)

financiering geldig tot en met 31 december 2021(pdf)

Voorwaarden bij meteen vaststellen en uitbetalen subsidie

De subsidie kan onder voorwaarden meteen, dus voorafgaand aan de uitvoering van het verbeterplan, worden vastgesteld en uitbetaald. Bij de subsidie voor een of meer woningen die deel uitmaken van een VvE geldt ook een voorwaarde aangaande het beheer van de VvE.

a. De woning is geen onderdeel van een gebouw met een VvE:

 • de subsidie is niet hoger dan € 25.000,-
 • de eigenaar kan het eigen deel van de kosten kan betalen zonder daarvoor een lening nodig te hebben

b. De woning is een onderdeel van een gebouw met een VvE:

 • de subsidie is niet hoger dan € 25.000,-. Deze grens geldt per aanvraag; niet per adres. Een VvE met meer dan acht appartementen kan boven de € 25.000,- subsidie uitkomen
 • de eigenaar of de VvE kan het eigen deel van de kosten kan betalen zonder daarvoor een lening nodig te hebben

De VvE:

 1. beschikt over het SKW- of Vvertimago-certificaat
 2. heeft het beheer van de VvE heeft ondergebracht bij VVE-010 of een andere VvE-beheerder met het SKW-certificaat
 3. beschikt over een ‘voorlopige certificering’ door het SKW

De verbetercoach kan adviseren over de certificering en hoe deze kan worden aangevraagd.

Als de subsidie vooraf is vastgesteld en uitbetaald, wordt de uitvoering van het verbeterplan na voltooiing van de werkzaamheden gecontroleerd.

Wanneer naderhand subsidie wordt vastgesteld en uitbetaald

Als de subsidie niet voorafgaand aan de uitvoering van het verbeterplan kan worden vastgesteld en uitbetaald, worden na voltooiing van het verbeterplan:

a. de uitvoering van het verbeterplan én de rekeningen en betaalbewijzen gecontroleerd en

b. moet een VvE:

 1. beschikken over het SKW- of Vvertimago-certificaat, of
 2. het beheer van de VvE hebben ondergebracht bij VVE-010 of een andere VvE-beheerder met het SKW-certificaat

Wanneer de eigenaar of een of meer leden van de VvE een lening aanvraagt, dan worden de lening, de subsidie en de eigen bijdrage gestort op een bouwrekening bij het SVn. Uit deze bouwrekening wordt de uitvoering van het werk betaald.

Neem voor algemene vragen contact op of bel met het algemene informatienummer 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.

\