Subsidie lening woningverbetering
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 26-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-lening-woningverbetering/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente geeft een subsidie en/of lening voor verbetering van aangewezen woningen.

De gemeente werkt aan het verbeteren van woningen door het achterstallig onderhoud aan te pakken. Elk jaar wordt een beperkt aantal woningen aangewezen in gebieden die voorrang krijgen.

Eigenaren waarvan de woning is aangewezen voor woningverbetering kunnen een subsidie en/of een lening krijgen. Zij worden begeleid bij het uitvoeren van onderhoud. Een aanwijzing betekent niet dat het opknappen van de woning vrijwillig is. De gemeente kan de eigenaar de opdracht geven het achterstallig onderhoud te repareren. Onder het kopje ‘Meer informatie’ vindt u een uitleg.

Een belangrijke voorwaarde voor het krijgen van de subsidie is dat u eigenaar bent van een "aangewezen" woning . Kijk onder het kopje “Voor wie” voor de lijst met de aangewezen adressen.

Online
U vraagt de subsidie online aan via de knop 'subsidie aanvragen'. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).
Let op! Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees meer op de pagina het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Beschikbaar bedrag

De subsidie wordt gegeven voor de uitvoering van het ‘verbeterplan’. In het verbeterplan staat het meest dringende, te lang uitgestelde onderhoud bijvoorbeeld dak, gevels, vloer en installaties van de woning. De subsidie voor het uitvoeren van het verbeterplan is 45% van de kosten en maximaal € 3.000.

 • bij bovenwoningen, benedenwoningen en appartementen in een portiekflat of galerijflat vraagt de Vereniging van Eigenaren (VvE) de subsidie aan
 • anders vraagt de eigenaar van het hele pand de subsidie aan

Verbeterplan

Eigenhuiscoaches van de gemeente geven gratis hulp en advies:

 • zij geven tips over het onderhoud en de verbetering van uw woning
 • zij maken met u een verbeterplan
 • zij helpen ook met het aanvragen van subsidie of een lening

Het verbeterplan is de eerste stap van een onderhoudsplan.
Het onderhoudsplan is een overzicht van de planning en begroting. Het gaat over het jaarlijks onderhoud van de volgende 10 tot 15 jaar. Het onderhoudsplan wordt tegelijk met het verbeterplan gemaakt.

VVE010 kan de VvE of de eigenaar helpen bij het opstellen van het verbeterplan en bij het indienen van de aanvraag. VVE010 helpt ook eigenaren van woningen die geen onderdeel zijn van een VvE.

Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kan voor de uitvoering van het verbeterplan een lening worden afgesloten.

Vereniging van Eigenaren

Een gebouw met een portiekflat of galerijflat of een huis met een bovenwoning en benedenwoning met verschillende eigenaren heeft een Vereniging van Eigenaren (VvE). Iedere eigenaar van een woning is hiervan lid. In de VvE zorgen de eigenaren samen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken als het dak, de gevels en het trappenhuis. Wanneer een gebouw 1 eigenaar heeft, is er geen VvE.

VVE010

VVE010 is een serviceorganisatie voor VvE’s.
VvE’s krijgen er hulp, zoals:

 • advies over het beheer van de VvE
 • de aanpak van het onderhoud
 • de subsidieaanvraag
 • de lening aanvraag

Ook de eigenaar van een pand dat voorkomt op de lijst van aangewezen adressen kan hulp vragen bij VVE010.

Subsidie

De VvE onderhoudt de gedeelde ruimten, zoals het dak, de gevels en het trappenhuis. De VvE vraagt daarom de subsidie aan.

Lening

De eigenaar van een appartement kan een speciale lening krijgen voor het verbeteren van de woning. De lening wordt wél door de eigenaar van het appartement aangevraagd.

De aanvraag is gratis.

 • als de aanvrager niet de eigenaar is: ondertekende machtiging
 • verbeterplan en onderhoudsplan
 • recent uittreksel kadastrale legger (Vereniging van Eigenaren: per appartementseigenaar)
 • als de aanvraag meer dan 1 adres betreft: bijlage toevoegen adres aan aanvraag subsidie verbeterplan (pdf)
 • Vereniging van Eigenaren:
  - akte van splitsing
  - besluit VvE het verbeterplan uit te voeren

Checklist te uploaden gegevens:
 

Algemeen

 1. Het 'verbeterplan en onderhoudsplan' waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 2. Offertes van de aannemers voor de uitvoering van het verbeterplan
 3. Als de aanvraag wordt ingediend namens de Vereniging van Eigenaren (VvE) of de eigenaar:
  a. een ondertekende machtiging
  b. kopie legitimatiebewijs van de gemachtigde
  c. als de gemachtigde een bedrijf is: naast bovenstaande ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel waarop het nummer van de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer van het bedrijf staan

De VvE of een appartementseigenaar (binnen een VvE) vraagt aan:

 1. Een actueel uittreksel van de kadastrale legger per appartementseigenaar
 2. Een afschrift van de akte van splitsing
 3. Het door de VvE bekrachtigd besluit van de VvE om het verbeterplan en eventueel de duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren en daarvoor subsidie aan te vragen
 4. Bij vooruitbetaling van de subsidie waarbij de VvE of een appartementseigenaar in een VvE subsidie aanvragen:
  a. bewijs van beheer van de VvE door een gecertificeerde beheerder of
  b. de 'voorlopige certificering' door Samen Kwaliteit Waarborgen (SKW) of
  c. het bewijs van certificering van de VvE zélf

Een huiseigenaar of pandeigenaar (geen VvE) vraagt aan: een actueel uittreksel van de kadastrale legger

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u gelijk een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

 • binnen 8 weken besluit de gemeente
 • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
 • zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Verbetering van uw woning

U vraagt de subsidie of lening om uw woning op te knappen aan als:

 • u de eigenaar van een woning bent, én
 • u op 1 van deze lijsten met adressen staat:

subsidie geldig tot en met 30 juni 2021 (pdf)

financiering geldig tot en met 31 december 2021 (pdf)

Voorwaarden bij meteen vaststellen en uitbetalen subsidie

De subsidie kan onder voorwaarden meteen (dus voor de uitvoering van het verbeterplan) worden vastgesteld en uitbetaald. Bij de subsidie voor 1 of meer woningen die deel uitmaken van een Vereniging van Eigenaren (VvE) geldt ook een voorwaarde over het beheer van de VvE.

a. De woning is geen onderdeel van een gebouw met een VvE:

 • de subsidie is niet hoger dan € 25.000,-
 • de eigenaar kan het eigen deel van de kosten betalen zonder daarvoor een lening nodig te hebben

b. De woning is een onderdeel van een gebouw met een VvE:

 • de subsidie is niet hoger dan € 25.000,-. Deze grens geldt per aanvraag, niet per adres. Een VvE met meer dan 8 appartementen kan boven de € 25.000,- subsidie uitkomen
 • de eigenaar of de VvE kan het eigen deel van de kosten betalen zonder daarvoor een lening nodig te hebben

Voor VvE’s die vóór 15 december 2020 zijn aangewezen geldt:

 1. de VvE heeft het SKW (Samen Kwaliteit Waarborgen) certificaat of Vvertimago-certificaat of
 2. de VvE heeft het beheer ondergebracht bij VVE010 of een andere VvE beheerder met het SKW certificaat of
 3. de VvE heeft een ‘voorlopige certificering’ door het SKW

Voor alle aangewezen adressen binnen een VvE geldt dat de uitvoering van het verbeterplan na voltooiing van de werkzaamheden wordt gecontroleerd.

Wanneer naderhand subsidie wordt vastgesteld en uitbetaald

Als de subsidie niet voor de uitvoering van het verbeterplan kan worden vastgesteld en uitbetaald, worden na voltooiing van het verbeterplan:

 • de uitvoering van het verbeterplan én de rekeningen en betaalbewijzen gecontroleerd
 • en moet een VvE (voor adressen binnen VvE’s die voor 15 december 2020 zijn aangewezen) :
 1. het SKW certificaat of Vvertimago certificaat hebben, of
 2. het beheer van de VvE hebben ondergebracht bij VVE010 of een andere VvE beheerder met het SKW certificaat

Wanneer de eigenaar of 1 of meer leden van de VvE een lening aanvraagt, dan worden de lening, de subsidie en de eigen bijdrage gestort op een bouwrekening bij het SVn. Uit deze bouwrekening wordt de uitvoering van het werk betaald.

Neem voor algemene vragen contact op of bel met het algemene informatienummer 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Stuur een e-mail naar het team Subsidie administratie.