Subsidie lening woningverbetering VVE-010
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 08-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-lening-woningverbetering-vve-010/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam geeft subsidie en lening voor woningverbetering aan Vereniging van Eigenaren (VVE) - 010.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'subsidie aanvragen'. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

Let op! Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

Beschikbaar bedrag

Subsidie kan aangevraagd worden voor 45% van de kosten en maximaal € 3.000 per woning. Ook kan hiervoor een lening worden afgesloten.

Subsidie verbeterplan

De subsidie wordt verleend voor de uitvoering van het ‘verbeterplan’. In het verbeterplan staat het meest dringende, te lang uitgestelde onderhoud.

Bij boven- en benedenwoningen en appartementen in een portiek- of galerijflat vraagt de Vereniging van Eigenaren (VvE) de subsidie aan. Anders vraagt de eigenaar van het hele pand de subsidie aan.

VVE-010 kan de VvE of de eigenaar helpen bij het opstellen van het verbeterplan en bij het indienen van de aanvraag.

VVE

Een gebouw waarin de woningen of appartementen zich bevinden, heeft meestal een Vereniging van Eigenaren (VvE). Iedere eigenaar van een appartement of woning is hiervan lid. In de VvE zorgen de eigenaren samen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken als het dak, de gevels en het trappenhuis. Wanneer een gebouw één eigenaar heeft, is er geen VvE.

VVE-010

VVE-010 is een serviceorganisatie voor VvE’s. VvE’s kunnen er terecht voor advies over het beheer van de VvE, de aanpak van het onderhoud en de subsidie- en de leningaanvraag. Ook de eigenaar van een pand dat voorkomt op de lijst van adressen kan terecht bij VVE010.

Lening

Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kan de eigenaar (níet de VvE) een lening afsluiten voor zijn aandeel in het verbeterplan.
Wanneer de eigenaar of een of meer leden van de VvE een lening bij het SVn aanvragen, worden de lening, de subsidie en de eigen bijdrage gestort op een bouwrekening bij het SVn. Uit deze bouwrekening wordt de uitvoering van het werk betaald.

Onderhoudsplan

Het verbeterplan is de eerste stap in de uitvoering van het onderhoudsplan. Het onderhoudsplan is een overzicht, planning en begroting van het jaarlijks onderhoud in de komende 10 tot 15 jaar. Het onderhoudsplan wordt tegelijk met het verbeterplan gemaakt.

Betaling subsidie

De subsidie kan vóór de uitvoering van het verbeterplan worden vastgesteld en betaald. De uitvoering van het verbeterplan wordt dan achteraf gecontroleerd.
Eerder betalen kán, als de subsidie niet hoger is dan € 25.000 en de eigenaar of VvE het eigen aandeel in de kosten kan betalen (55% of wat het meer kost dan € 3.000 per appartement).
Een VvE heeft het beheer goed geregeld met een voorlopig SKW- of Vvertimago-certificaat. VVE-010 adviseert over deze certificaten.

De aanvraag is gratis.

 • meerjarenonderhoudsplan VVE-010
 • recent uittreksel kadastrale legger (VvE per appartementseigenaar)
 • als de aanvrager niet de eigenaar is: ondertekende machtiging
 • offerte aannemer(s)
 • bij VvE: akte van splitsing
 • bij VvE: VvE-besluit om het meerjarenonderhoudsplan uit te voeren

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

 • binnen 8 weken wordt een besluit genomen
 • deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken
 • zolang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Voor eigenaren van woningen op deze lijst met adressen:

Neem contact op met VVE010 als u voor deze subsidie in aanmerking komt en meer wil weten over:

 • de aanpak van het bouwblok waarin u woont
 • het opstellen van een onderhoudsplan
 • het indienen van een subsidieaanvraag

Heeft u algemene vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Voor informatie over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag stuurt u een e-mail naar team Subsidieadministratie of bel met (010) 267 48 50.

\