Subsidie lening woningverbetering VVE-010
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-lening-woningverbetering-vve-010/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor aangewezen Verenigingen van Eigenaren is er de mogelijkheid om een subsidie en/of lening voor woningverbetering te krijgen.

De gemeente werkt aan het verbeteren van woningen door het aanpakken van achterstallig onderhoud. Elk jaar wordt een beperkt aantal woningen aangewezen in gebieden die voorrang krijgen.

Eigenaren waarvan de woning is aangewezen voor woningverbetering kunnen een subsidie en/of een lening krijgen. Zij worden begeleid bij het uitvoeren van onderhoud. Een aanwijzing betekent niet dat het opknappen van de woning vrijwillig is. De gemeente kan de eigenaar de opdracht geven het achterstallig onderhoud te repareren. Lees de uitleg onder het kopje ‘Meer informatie’.

Een belangrijke voorwaarde voor het krijgen van de subsidie is dat u eigenaar bent van een 'aangewezen' woning. Kijk onder het kopje 'Voor wie' voor de lijst met aangewezen adressen.

Online
U vraagt de subsidie online aan via de knop 'subsidie aanvragen'. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

Let op

 • Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de aanvraag.
 • Als u inlogt met eHerkenning, heeft u niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.
  Lees meer op de pagina gebruik van eHerkenning.

Beschikbaar bedrag

De subsidie wordt gegeven voor de uitvoering van het ‘verbeterplan’. In het verbeterplan staat het meest dringende, te lang uitgestelde onderhoud bijvoorbeeld dak, gevels, vloer en installaties van de woning. De subsidie voor het uitvoeren van het verbeterplan is 45% van de kosten en maximaal € 3.000.

 • bij bovenwoningen, benedenwoningen en appartementen in een portiekflat of galerijflat vraagt de Vereniging van Eigenaren (VvE) de subsidie aan
 • anders vraagt de eigenaar van het hele pand de subsidie aan

Verbeterplan

Eigenhuiscoaches van de gemeente geven gratis hulp en advies:

 • zij geven tips over het onderhoud en de verbetering van uw woning
 • zij maken met u een verbeterplan
 • zij helpen ook met het aanvragen van subsidie of een lening

Het verbeterplan is de eerste stap van een onderhoudsplan.
VVE010 kan de VvE of de eigenaar helpen bij het opstellen van het verbeterplan en bij het indienen van de aanvraag. VVE010 helpt ook eigenaren van woningen die geen onderdeel zijn van een VvE.

Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kunt u voor de uitvoering van het verbeterplan een lening afsluiten.

Onderhoudsplan

 • het onderhoudsplan is een overzicht van de planning en begroting
 • het gaat over het jaarlijks onderhoud van de volgende 10 tot 15 jaar
 • het onderhoudsplan en het verbeterplan worden tegelijk gemaakt

Vereniging van Eigenaren

Een gebouw met een portiekflat of galerijflat of een huis met een bovenwoning en benedenwoning met verschillende eigenaren heeft een Vereniging van Eigenaren (VvE). Iedere eigenaar van een woning is hiervan lid. In de VvE zorgen de eigenaren samen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken als het dak, de gevels en het trappenhuis. Wanneer een gebouw 1 eigenaar heeft, is er geen VvE.

VVE010

VVE010 is een serviceorganisatie voor VvE’s.
VvE’s krijgen er hulp, zoals :

 • advies over het beheer van de VvE
 • de aanpak van het onderhoud
 • de subsidieaanvraag
 • de lening aanvraag

Ook de eigenaar van een pand dat voorkomt op de lijst van aangewezen adressen kan hulp vragen bij VVE010.

Subsidie

De VvE onderhoudt de gedeelde ruimten, zoals het dak, de gevels en het trappenhuis. De VvE vraagt daarom de subsidie aan.

Lening

De eigenaar van een appartement kan een speciale lening krijgen voor het verbeteren van de woning. De lening wordt wél door de eigenaar van het appartement aangevraagd.

De aanvraag is gratis.

 • meerjarenonderhoudsplan VVE010
 • recent uittreksel kadastrale legger (VvE per appartementseigenaar)
 • als de aanvrager niet de eigenaar is: ondertekende machtiging
 • offerte aannemers
 • Vereniging van Eigenaren:
  - akte van splitsing
  - besluit VvE om het meerjarenonderhoudsplan uit te voeren

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

 • binnen 8 weken beslist de gemeente
 • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
 • zolang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld

Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Voor eigenaren van woningen op deze lijst met adressen:

Voorwaarden bij meteen vaststellen en uitbetalen subsidie

De subsidie kan onder voorwaarden meteen voor de uitvoering van het verbeterplan worden vastgesteld en uitbetaald. Bij de subsidie voor 1 of meer woningen die deel uitmaken van een Vereniging van Eigenaren (VvE) geldt ook een voorwaarde over het beheer van de VvE.

 • de woning is geen onderdeel van een gebouw met een VvE:
  - de subsidie is niet hoger dan € 25.000,-
  - de eigenaar kan het eigen deel van de kosten betalen
  zonder daarvoor een lening nodig te hebben
   
 • de woning is een onderdeel van een gebouw met een VvE:
  - de subsidie is niet hoger dan € 25.000,-. Deze grens geldt
  per aanvraag, niet per adres. Een VvE met meer dan 8
  appartementen kan boven de € 25.000,- subsidie uitkomen
  - de eigenaar of de VvE kan het eigen deel van de kosten
  betalen zonder daarvoor een lening nodig te hebben

Voor VvE’s die vóór 15 december 2020 zijn aangewezen geldt:

 • de VvE heeft het SKW (Samen Kwaliteit Waarborgen) certificaat of Vvertimago-certificaat of
 • de VvE heeft het beheer ondergebracht bij VVE010 of een
  andere VvE beheerder met het SKW certificaat of
 • de VvE heeft een ‘voorlopige certificering’ door het SKW

Voor alle aangewezen adressen binnen een VvE geldt dat de uitvoering van het verbeterplan na voltooiing van de werkzaamheden wordt gecontroleerd.

Wanneer de subsidie later wordt vastgesteld en uitbetaald

Als de subsidie niet voor de uitvoering van het verbeterplan wordt vastgesteld en uitbetaald, wordt na voltooiing van het verbeterplan:

 • de uitvoering van het verbeterplan én de rekeningen en betaalbewijzen gecontroleerd
 • en (voor adressen binnen VvE’s die voor 15 december 2020 zijn aangewezen) moet een VvE:
  - het SKW certificaat of Vvertimago certificaat hebben, of
  - het beheer van de VvE hebben ondergebracht bij VVE010 of
  een andere VvE beheerder met het SKW certificaat

Wanneer de eigenaar of 1 of meer leden van de VvE een lening aanvraagt, dan worden de lening, de subsidie en de eigen bijdrage gestort op een bouwrekening bij het SVn. Uit deze bouwrekening wordt de uitvoering van het werk betaald.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Neem contact op met VVE010 als u voor deze subsidie in aanmerking komt en meer wil weten over:

 • de aanpak van het bouwblok waarin u woont
 • het opstellen van een onderhoudsplan
 • het indienen van een subsidieaanvraag

Heeft u algemene vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Voor informatie over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag stuurt u een e-mail naar team Subsidieadministratie.