Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Lening monumenten aanvragen

Het Rotterdams Restauratiefonds en de voorwaarden worden op dit moment geactualiseerd. Daarom kunt u nu geen aanvraag indienen. Wij danken u voor uw begrip. 

Voor meer informatie kunt u een email sturen aan bwt-monumenten@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in een beschermd stadsgezicht kunnen geld lenen met een lage rente.

De check en het Rotterdams Restauratiefonds

Of de locatie van uw bouwplannen of verbouwplannen aangewezen is als monument of beschermd stadsgezicht ziet u via de check Ik wil verbouwen. Link opent een externe pagina.

Rotterdams Restauratiefonds
Voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten binnen beschermd stadsgezicht is er het Rotterdams Restauratiefonds. Link opent een externe pagina.

Meer informatie

Lening
U kunt bij het Rotterdams Restauratiefonds een lening met een lage rente afsluiten voor de restauratie van uw gemeentelijk monument.

  • het rentepercentage ligt 5% onder de marktrente (met een minimum van 1,5%)
  • ook deelrestauraties aan een pand kunnen gefinancierd worden. Er geldt een minimum leenbedrag van € 5.000.
  • beeldbepalende objecten in een beschermd stadsgezicht die al eerder zijn voorgedragen en toen niet de status van monument hebben gekregen, komen hiervoor ook in aanmerking
  • het maximum te lenen bedrag is € 15.000

Voor wie is het

Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in een beschermd stadsgezicht.

Meesturen

Download het 'Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds'.
Vul het in en mail het naar het e-mailadres op het formulier.
Op het formulier staat welke documenten u mee moet sturen.

Voorwaarden

Monumentenzaken zijn wettelijk geregeld in de Monumentenwet 1988. Link opent een externe pagina en de Monumentenverordening Rotterdam 2010. Link opent een externe pagina.

Wat valt niet onder de regeling?

  • normaal onderhoud
  • comfortverbetering
  • vervanging of onderhoud van technische installaties

Hoelang duurt het

  • het duurt ongeveer 8 weken
  • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
  • zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn opgeschort

Contact

Kijk voor meer informatie op de pagina Monumenten.

Hebt u vragen? Bel met 14 010.

Veelgestelde vragen