Subsidie kinderopvang plus
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-kinderopvang-plus/
Ga naar de hoofdinhoud

Organisaties kunnen subsidie aanvragen als gewone kinderopvang niet werkt of kinderen extra (medische) zorg nodig hebben.

Kinderopvang Plus is gespecialiseerde kinderopvang met extra begeleiding, aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Let op

Alleen organisaties kunnen de subsidie Kinderopvang Plus aanvragen.

Online aanvragen

U vraagt de subsidie aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni. Eenmalige subsidies vraagt u minimaal drie maanden voor de start van de activiteiten aan.

Kinderopvang Plus

Kinderopvang Plus is voor kinderen van 0 tot 13 jaar die vanwege hun problemen niet terecht kunnen bij de normale opvang.

Plusopvang betekent:

 • kleinere groepen
 • hoogopgeleide leiders en leidsters
 • samenwerking met hulpverlenende instanties

Let op: Alleen kinderopvanginstellingen die door de gemeente zijn aangewezen bieden Plusopvang.


Sociaal Medische Indicatie:

 • Wilt u als ouder de regeling Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang aanvragen? Op de pagina Sociaal Medische Indicatie (SMI) vindt u alle informatie en het aanvraagformulier.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • Een werkplan bestaat uit:
  - Beschrijving van de geplande activiteiten
  - Een begroting en dekkingsplan
 • Een opgave van leden van het bestuur (staat ook in uittreksel KVK) 
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een taalcomponent. U kunt dit component verwerken in het totale projectplan of als extra aparte activiteit opnemen in de subsidieaanvraag. Let op: Er wordt geen extra subsidie toegekend voor het toevoegen van een taalcomponent
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag voor volgend jaar is dan wordt er binnen 8 weken na de begrotingsbehandeling beslist.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Alleen organisaties mogen de subsidie Kinderopvang Plus aanvragen.

Plusopvang

De doelgroep van Plusopvang bestaat uit:

 • Kinderen van 0 tot 13 jaar die niet goed functioneren in de gewone kinderopvang of extra zorg nodig hebben
 • Kinderen die binnen de hulpverlening ‘uitbehandeld’ zijn, maar nog wel extra zorg nodig hebben
 • Kinderen met een verwijzing van het wijkteam voor behandeling vanuit de jeugdhulpverlening op een locatie van Plusopvang
 • Kinderen die extra aandacht of zorg vragen door gedrags- of ontwikkelingsproblemen

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen een bezwaar indienen.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy