Subsidie kinderopvang plus
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 19-11-2018
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-kinderopvang-plus/
Spring naar het artikel

Deze subsidie is voor kinderopvang Plus.

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

 • Jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni
 • Eenmalige subsidies vraagt u minimaal drie maanden voor de start van de activiteiten aan

Wat betekent subsidie Kinderopvang Plus?

De gemeente heeft geld beschikbaar voor kinderen van 0-13 jaar. Organisaties vragen subsidie aan als de gewone kinderopvang niet werkt of kinderen extra (medische) zorg nodig hebben.


Sociaal Medische Indicatie:

 • Bent u een ouder en wilt u medisch advies over kinderopvang? GGD Rotterdam-Rijnmond adviseert u over sociaal medische indicatie.
 • Het team van sociaal medische advisering en indicatie is van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer: (010) 433 98 86 of per e-mail.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • Een werkplan bestaat uit:
  - Beschrijving van de geplande activiteiten
  - Een begroting en dekkingsplan
 • Taalcomponent (pdf)
 • Een opgave van leden van het bestuur (staat ook in uittreksel KVK) 
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag voor volgend jaar is dan wordt er binnen 8 weken na de begrotingsbehandeling beslist.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Deze subsidie mag alleen door organisaties aangevraagd worden.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen een bezwaar indienen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.