Reclamebelasting
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 01-03-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/reclamebelasting/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor elke reclame, aankondiging of boodschap die vanaf de openbare weg te zien is, wordt reclamebelasting betaald.

U betaalt online reclamebelasting met eHerkenning (voor bedrijven).

De aanslag moet u vóór de vervaldatum betalen.
U kunt ook uw aanslagbiljet bekijken.

Bellen

Lukt het online niet of heeft u vragen?Bel 14 010.

Het tarief is afhankelijk van de plaats van het voorwerp en het aantal vierkante meters.

Afmetingen van reclamevoorwerpen worden in principe bepaald op basis van bevindingen van verificateurs (beëdigde ambtenaren) van de gemeente.

Tarieven 2021

  • Totaal tot en met 30m2 aan reclames en openbare aankondigingen bij een vestiging per jaar: € 0
  • Totaal per m2 boven de 30 m2 aan reclames en openbare aankondigingen bij een vestiging per jaar: € 55,00
  • Reclames en openbare aankondigingen die niet horen bij een vestiging per m2 per jaar: € 55,00

Tarieven 2020

  • Totaal tot en met 30m2 aan reclames en openbare aankondigingen bij een vestiging per jaar: € 0
  • Totaal per m2 boven de 30 m2 aan reclames en openbare aankondigingen bij een vestiging per jaar: € 54,10
  • Reclames en openbare aankondigingen die niet horen bij een vestiging per m2 per jaar: € 54,10

Uw betaling wordt meteen verwerkt.

Degene die het meeste voordeel van de reclame heeft, betaalt de reclamebelasting. Dit geldt voor als u reclame maakt voor uw eigen naam, zaak of product. Maar ook voor de merkreclame van een fabrikant of importeur, aan bijvoorbeeld uw gevel, moet u betalen.

Een voorbijganger, die een uithangbord voor limonade ziet, weet daardoor dat daar een café is. De eigenaar van deze zaak heeft dus het meeste voordeel.

Bij reclame op plaatsen die daarvoor speciaal bedoeld zijn, zoals billboards en bushokjes, betaalt de exploitant van deze voorzieningen reclamebelasting.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Regels
Meer informatie vindt u in de Verordening precario- en reclamebelasting 2021

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij Belastingen. Stuur een kopie van de specificatie met de betreffende adressen mee met uw bezwaarschrift.

Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij Belastingen. Schrijf in uw bezwaarschrift de juiste afmetingen van alle voorwerpen.

Hoe wordt er gemeten?
Bij het meten van het object wordt per object naar boven afgerond op een hele vierkante meter. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van mogelijke verschillen. Terugbetalingen lager dan € 50,- worden niet gedaan.

Als de aankondiging vanaf de openbare weg te zien is, moet hiervoor reclamebelasting betaald worden. Dit moet ook als de aankondiging op uw eigen terrein staat. Om deze reden heeft bezwaar maken geen zin.

Ja, dit geeft u door aan Belastingen. Stuur een brief, samen met een kopie van de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel, naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

U geeft dit schriftelijk door:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Het nieuwe adres wordt dan opgenomen in de gemeentelijke belastingadministratie en voortaan als uw correspondentieadres gebruikt door Belastingen.

Als u te veel of dubbel heeft betaald, stuurt u dan het betaalbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Een betaalbewijs kan zijn:

  • (een kopie van) een bankafschrift, met hierop zichtbaar de betaling; of
  • een printscreen van de internet betaling, met hierop zichtbaar het rekeningnummer en de betaling.

U krijgt een brief met daarin het bedrag dat u terugkrijgt. De gemeente betaalt terug binnen een termijn van drie tot zes weken. Er wordt nooit contant geld teruggegeven aan de kas van Belastingen.

Geen rekeningnummer bekend bij Belastingen

U krijgt een brief met daarin het verzoek om het rekeningnummer door te geven, waarop het geld terugbetaald moet worden. Zodra de gemeente deze gegevens van u ontvangen heeft, wordt het geld aan u terugbetaald.

Wel rekeningnummer bekend bij Belastingen

U krijgt een brief waarin staat dat u het bedrag krijgt terugbetaald op uw rekeningnummer dat bij Belastingen bekend is. Wilt u dat in de toekomst een ander rekeningnummer wordt gebruikt voor terugbetalingen? U moet dan zo snel mogelijk een ander rekeningnummer doorgeven aan Belastingen.