Omgevingsvergunning monumenten
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 03-03-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-monumenten/
Ga naar de hoofdinhoud

Monumenten zijn beschermde gebouwen en gebieden in de stad. Voor het verbouwen, restaureren of slopen is heel vaak een vergunning nodig.

Maak eerst de zelftoets via de knop 'zelftoets maken' op deze pagina.

Via deze zelftoets krijgt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en vergunningvrij bouwen. Via de zelftoets weet u ook of de locatie van uw bouwplannen of verbouwplannen een monument of beschermd stadsgezicht is.

Online aanvragen

Blijkt uit de zelftoets dat u een vergunning nodig heeft, dan vraagt u de vergunning aan met de gegevens uit de zelftoets. Uw aanvraag vergunning dient u in via het omgevingsloket online.

U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

Wilt u een rijksmonument of gemeentelijk monument (gedeeltelijk) verbouwen, restaureren of slopen?

Dan heeft u een omgevingsvergunning monumenten nodig. In het omgevingsloket heet deze vergunning ‘monument onderhouden, restaureren of veranderen’ .

Dit geldt ook voor:

 • het plaatsen van een dakkapel
 • vervangen van kozijnen
 • onderhoudswerkzaamheden
 • interieurwijzigingen

Als u een bouwwerk, object of terrein in een beschermd stadsgezicht (gedeeltelijk) wilt slopen, heeft u een sloopvergunning nodig. In het omgevingsloket heet deze vergunning 'slopen in beschermd stadsgezicht'.

Kijk voor meer informatie

Meer informatie over de kosten voor een vergunning vindt u op de pagina wat betaalt u voor een omgevingsvergunning.

Om te voorkomen dat u documenten meestuurt die niet nodig zijn, heeft de gemeente Rotterdam een indieningslijst samengesteld voor bouwwerkzaamheden die veel voorkomen.

Voor overige (meer ingewikkelde) bouwwerkzaamheden geldt de oorspronkelijke lijst van de 'Ministeriële regeling omgevingsrecht' op de pagina van de overheid.

 • de standaardprocedure duurt 8 weken en geldt voor gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten
 • de uitgebreide procedure duurt 6 maanden en geldt alleen bij ingrepen aan rijksmonumenten die van ingrijpende aard zijn (zoals bij een herbestemming, sloop, gedeeltelijke sloop of reconstructie)

Procedure bij een rijksmonument:

 • een aanvraag vergunning voor een rijksmonument wordt getoetst door het bureau Monumenten en Cultuurhistorie van Stadsontwikkeling. Daarbij moet dit bureau advies vragen aan de commissie voor Welstand en Monumenten.
 • als het gaat om herbestemming, sloop, gedeeltelijke sloop of reconstructie of andere grootschalige wijziging moet de gemeente naast de commissie, óók advies vragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze onafhankelijke adviesorganen toetsen de monumentaspecten via het ingediende plan. Daarna adviseren ze de gemeente die op basis van deze adviezen de vergunning wel of niet verleent.

Procedure bij een gemeentelijk monument:

 • een aanvraag voor een vergunning voor een gemeentelijk monument wordt getoetst door het bureau Monumenten en Cultuurhistorie
 • daarbij moet dit bureau advies vragen aan de Commissie voor Welstand en Monumenten
 • op basis van het advies van deze commissie wordt vervolgens de monumentenvergunning wel of niet verleend

Procedure bij een beschermd stadsgezicht:

 • bij sloopplannen voor een niet beschermd bouwwerk (of delen van het bouwwerk) in een beschermd stadsgezicht, adviseert de Commissie voor Welstand en Monumenten
 • de vergunning wordt gewoonlijk pas verleend als een vervangend bouwplan voldoende geschikt is gevonden en is goedgekeurd door de gemeente

Monumentenzaken zijn wettelijk geregeld in de Erfgoedwet en de Monumentenverordening Rotterdam 2010.

Aan een conceptaanvraag is geen wettelijke termijn verbonden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of stuur een e-mail.

Open de kaart met Monumenten en Cultuurhistorische waarden. Op de kaart kunt u op adres zoeken.

U ziet voor Rotterdam:

 • of het pand een monument is (rijksmonument of gemeentelijk monument)
 • of het in een beschermd stadsgezicht ligt

Voor het centrumgebied zijn ook nog alle overige (niet wettelijk beschermde) cultuurhistorische waarden op de kaart te vinden, zoals de wederopbouw aandachtsgebieden en historische dijken en wegen.

Een vergunning 'monument onderhouden, restaureren of veranderen' is nodig als u een rijksmonument of gemeentelijk monument wilt wijzigen. Als u een object (gedeeltelijk) wilt slopen dat in een beschermd stadsgezicht ligt, dan heeft u een sloopvergunning nodig.

Raadpleeg het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina bouwen.
U ziet hier

 • of u een vergunning nodig heeft
 • wat voor soort vergunning u nodig heeft
 • hoe u deze aanvraagt

Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

Op de pagina monumenten ziet u of er sprake is van een monument en om wat voor soort monument het gaat.

U kunt contact opnemen met een bouwinspecteur van Bouw en Woningtoezicht via het algemene telefoonnummer 14 010 of stuur een e-mail.

Raadpleeg het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina bouwen. U ziet hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

 • een vergunning voor monument onderhouden, restaureren of veranderen is nodig als u een rijksmonument of gemeentelijk monument wilt wijzigen
 • als u een object dat in een beschermd stadsgezicht ligt (gedeeltelijk) wilt slopen dan heeft u een sloopvergunning nodig

U neemt contact op met een bouwinspecteur van Bouw en Woningtoezicht via het algemene telefoonnummer 14 010 of stuur een e-mail.

Raadpleeg het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina bouwen.
Met de zelftoets weet u:

 • of u een vergunning nodig heeft
 • wat voor soort vergunning u nodig heeft
 • hoe u deze aan kunt vragen

Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

Bij normaal onderhoud van uw monument is gewoonlijk geen vergunning nodig. Voor bijvoorbeeld kozijnen en ramen schilderen is geen vergunning nodig als u dezelfde kleur aanhoudt.

U heeft bijvoorbeeld wél een vergunning nodig:

 • als u de kleurstelling van kozijnen en ramen verandert
 • voor het reinigen en waterafstotend maken van de gevels van een monument

Als u twijfelt, informeer dan bij bureau Monumenten van Bouw en Woningtoezicht of uw werkzaamheden wel of niet vergunningsplichtig zijn.

U neemt contact op met een bouwinspecteur van Bouw en Woningtoezicht via het algemene telefoonnummer 14 010 of stuur een e-mail.