Omgevingsvergunning monumenten
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 02-06-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-monumenten/
Spring naar het artikel

Monumenten zijn beschermde gebouwen en gebieden in de stad. Voor het verbouwen, restaureren of slopen is heel vaak een vergunning nodig.

Maak eerst de zelftoets via de knop 'zelftoets maken' op deze pagina.

Via deze zelftoets krijgt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en vergunningvrij bouwen. Via de zelftoets weet u ook of de locatie van uw (ver)bouwplannen een monument of beschermd stadsgezicht is.

Online aanvragen

Blijkt uit de zelftoets dat u een vergunning nodig heeft, dan vraagt u de vergunning aan met de gegevens uit de zelftoets. Uw aanvraag vergunning dient u in via het omgevingsloket online.

U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met E-herkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig.

Wilt u een rijksmonument en/of gemeentelijk monument (gedeeltelijk) verbouwen, restaureren en/of slopen?

Dan heeft u een vergunning nodig.
Dit geldt ook voor:

 • het plaatsen van een dakkapel
 • vervangen van kozijnen
 • onderhoudswerkzaamheden
 • interieurwijzigingen

Ook als u een bouwwerk, object of terrein in een beschermd stadsgezicht (gedeeltelijk) wilt slopen, heeft u een vergunning monumenten nodig.

Kijk voor meer informatie

Meer informatie over de kosten voor een vergunning vindt u op de pagina wat betaalt u voor een omgevingsvergunning.

Om te voorkomen dat u documenten meestuurt die niet nodig zijn, heeft de gemeente Rotterdam een indieningslijst samengesteld voor bouwwerkzaamheden die veel voorkomen.

Voor overige (meer ingewikkelde) bouwwerkzaamheden geldt de oorspronkelijke lijst van de 'Ministeriële regeling omgevingsrecht' op de pagina van de overheid.

 • standaard procedure duurt 8 weken.
 • uitgebreide procedure duurt 6 maanden.

Procedure bij een rijksmonument:

 • een aanvraag vergunning voor een rijksmonument wordt getoetst door het bureau Monumenten & Cultuurhistorie van Stadsontwikkeling. Daarbij moet dit bureau advies vragen aan de commissie voor Welstand en Monumenten.
 • als het gaat om herbestemming, (gedeeltelijke-) sloop of reconstructie of ander grootschalige wijziging moet de gemeente naast de commissie, óók advies vragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze onafhankelijke adviesorganen toetsen de monumentaspecten via het ingediende plan. Daarna adviseren ze de gemeente die op basis van deze adviezen de vergunning wel of niet verleent.

Procedure bij een gemeentelijk monument:

 • een aanvraag voor een vergunning voor een gemeentelijk monument wordt getoetst door het bureau Monumenten & Cultuurhistorie
 • daarbij moet dit bureau advies vragen aan de Commissie voor Welstand en Monumenten
 • op basis van het advies van deze commissie wordt vervolgens de monumentenvergunning wel of niet verleend

Procedure bij een beschermd stadsgezicht:

 • bij sloopplannen voor een niet beschermd bouwwerk (of delen van het bouwwerk) in een beschermd stadsgezicht, adviseren de Commissie voor Welstand en Monumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • de vergunning wordt gewoonlijk pas verleend als een vervangend bouwplan voldoende geschikt is gevonden en is goedgekeurd door de gemeente

Monumentenzaken zijn wettelijk geregeld in de Monumentenwet 1988 en de Monumentenverordening Rotterdam 2010.

 • de standaardprocedure geldt voor gemeentelijke- en rijksmonumenten
 • de uitgebreide procedure geldt alleen bij ingrepen aan rijksmonumenten die van ingrijpende aard zijn, zoals bij een herbestemming, (gedeeltelijke-) sloop of reconstructie

Aan een conceptaanvraag is geen wettelijke termijn verbonden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of stuur een e-mail.

Op de pagina monumenten staat de kaart met Monumenten en Cultuurhistorische waarden online. Deze kaart kan iedereen bekijken. Op de kaart kunt u op adres zoeken.

U ziet voor Rotterdam:

 • of het pand een monument is (rijks- of gemeentelijk monument)
 • of het in een beschermd stadsgezicht ligt

Voor het centrumgebied zijn ook nog alle overige (niet wettelijk beschermde) cultuurhistorische waarden op de kaart te vinden, zoals de wederopbouw aandachtsgebieden en historische dijken en wegen.

Een vergunning monument onderhouden, restaureren of veranderen is nodig als u een rijks- of gemeentelijk monument wilt wijzigen. Als u een object (gedeeltelijk) wilt slopen dat in een beschermd stadsgezicht ligt, dan heeft u een sloopvergunning nodig.

Raadpleeg het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina bouwen.
U ziet hier

 • of u een vergunning nodig heeft
 • wat voor soort vergunning u nodig heeft
 • hoe u deze aanvraagt

Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

Op de pagina monumenten ziet u of er sprake is van een monument en om wat voor soort monument het gaat.

U kunt contact opnemen met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht via het algemene telefoonnummer 14 010 of stuur een e-mail.

Raadpleeg het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina bouwen. U ziet hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

 • een vergunning voor monument onderhouden, restaureren of veranderen is nodig als u een rijks- of gemeentelijk monument wilt wijzigen
 • als u een object dat in een beschermd stadsgezicht ligt, (gedeeltelijk) wilt slopen dan heeft u een sloopvergunning nodig

U neemt contact op met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht via het algemene telefoonnummer 14 010 of stuur een e-mail.

Raadpleeg het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina bouwen.
Met de zelftoets weet u:

 • of u een vergunning nodig heeft
 • wat voor soort vergunning u nodig heeft
 • hoe u deze aan kunt vragen

Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

Bij normaal onderhoud van uw monument is gewoonlijk geen vergunning nodig. Voor bijvoorbeeld kozijnen en ramen schilderen is geen vergunning nodig als u dezelfde kleur aanhoudt.

U heeft bijvoorbeeld wél een vergunning nodig:

 • als u de kleurstelling van kozijnen en ramen verandert
 • voor het reinigen en waterafstotend maken van de gevels van een monument

Als u twijfelt, informeer dan bij bureau Monumenten van Bouw- en Woningtoezicht of uw werkzaamheden wel of niet vergunningsplichtig zijn.

U neemt contact op met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht via het algemene telefoonnummer 14 010 of stuur een e-mail.

\