Leerlingenvervoer aanvragen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 24-09-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/leerlingenvervoer/
Ga naar de hoofdinhoud

Leerlingenvervoer is voor kinderen die door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Of voor kinderen die naar een speciale school gaan meer dan 6 kilometer van hun woonadres.

Bezoek eerst de pagina Leerlingenvervoer. Daar leest u onder andere over:

 • of uw kind recht heeft op vervoer
 • welk vervoer u kunt krijgen voor uw kind
 • corona en leerlingenvervoer

Aanvragen als ouder

Doe uw aanvraag uiterlijk 8 weken voor de start van het nieuwe schooljaar.
Dan kan de gemeente alles op tijd regelen.

U vraagt als ouder leerlingenvoer aan via de knop 'Leerlingenvervoer aanvragen'.
Log in met uw DigiD.

Kijk bij ‘Meesturen’ welke bestanden u nodig heeft voor de aanvraag.
De online aanvraag kunt u niet tussendoor opslaan.

Aanvragen als verzorger, voogd of hulpverlener

Vraagt u als verzorger, voogd of hulpverlener leerlingenvervoer aan?
Of wilt u een wijziging doorgeven?
Gebruik dan een van de aanvraagformulieren uit het veld Meesturen.
Daar vindt u ook de lijst met andere documenten die u moet toevoegen.

School of vervoer

Gaat uw kind naar een andere school? Of verandert het soort vervoer? Bijvoorbeeld van taxi naar openbaar vervoer? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Verhuizing of omzetten vervoersvoorziening

Gaat uw kind verhuizen binnen Rotterdam? Of wilt u de vervoersvoorziening omzetten naar een uitbetaling? Dan moet u een wijzigingsaanvraag indienen.

Andere veranderingen

Alle andere veranderingen zoals:

 • meer of minder dagen naar een opvangouder of BSO of
 • stageadres (altijd stageovereenkomst toevoegen)

geeft u door via een e-mail naar leerlingenvervoer@rotterdam.nl.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage als

 • uw kind naar een school met een bepaalde geloofsovertuiging gaat of
 • uw kind naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) gaat en
 • uw gezamenlijk jaarinkomen hoger is dan 27.450 euro.

Vergoeding bij minimum inkomen

Er is een minimaregeling voor ouders met

 • een kind op een school voor speciaal onderwijs (SO of VSO) of
 • een kind op een speciale school voor basisonderwijs (SBO) en
 • een minimuminkomen (21.835 euro)

Volgens de minimaregeling kunt u een vergoeding aanvragen voor zelfstandig reizen of onder begeleiding reizen, met fiets of openbaar vervoer.
De voorwaarden zijn dat

 • de school van uw kind tussen 3 en 6 kilometer van huis is en
 • er geen school dichterbij is die het onderwijs biedt dat uw kind nodig heeft

Voor de aanvraag heeft u de volgende stukken nodig:

 • Verklaring van de behandelend specialist dat uw kind niet zelfstandig naar school kan. Vraag dit bij de specialist van uw kind.
 • Verklaring van uw eigen specialist dat u zelf uw kind niet kunt brengen. Vraag de verklaring bij uw specialist.
 • Vervoersadvies. Print het formulier vervoersadvies (pdf) uit en geef dit aan de school. De school geeft het ingevuld aan u terug. Op het formulier geeft school aan wat de reismogelijkheden van uw kind zijn.
 • Bent u alleenstaande ouder? En werkt u of volgt u een opleiding? En kunt u daarom uw kind niet naar school brengen? Dan heeft u een werkgeversverklaring of studieverklaring nodig. Die verklaring vraagt u aan uw werkgever of uw school. Als beide ouders werken of een studie volgen, krijgt hun kind geen aangepast vervoer.
 • Inkomensverklaring, als u denkt dat u in aanmerking komt voor:
 1. de minimaregeling als uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen op jaarbasis lager is dan het wettelijk minimumloon (€ 21.835,00) of
 2. het berekenen van de eigen bijdrage die u moet betalen als uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen op jaarbasis hoger is dan € 27.450,00 en uw kind gaat naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), vrije school of basisschool met een bepaalde geloofsovertuiging.

Aanvragen en wijzigen leerlingenvervoer als verzorger, voogd of hulpverlener

Vraagt u als verzorger, voogd of hulpverlener leerlingenvervoer aan? Of wilt u het vervoer wijzigen? Stuur dan een van de volgende documenten ingevuld mee.

De meeste aanvragen worden binnen 8 weken beoordeeld.
U krijgt geen bericht dat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen.
Soms is 8 weken te kort of zijn er extra gegevens nodig.
Dan neemt het team Leerlingenvervoer contact met u op.

Uw kind moet in Rotterdam wonen om vervoer of vergoeding voor leerlingenvervoer van de gemeente te krijgen. Met het schema op de pagina Leerlingenvervoer kunt u zien wat mogelijk is voor uw kind en wat de voorwaarden zijn.

Wet- en regelgeving

Twijfelt u of uw kind leerlingenvervoer nodig heeft? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op. Dat kan via e-mail leerlingenvervoer@rotterdam.nl of telefoonnummer 010 – 498 42 57 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.