Leerlingenvervoer
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 22-01-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/leerlingenvervoer/
Spring naar het artikel

U kunt recht hebben op leerlingenvervoer als uw kind door ziekte, een beperking of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kan.

De gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Aanvragen leerlingenvervoer

U vraagt leerlingenvervoer aan via e-mail of per post:

Gemeente Rotterdam
Maatschappelijke Ontwikkeling
Team Leerlingenvervoer
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam

Leerlingenvervoer is gratis als:

  • uw kind langdurig ziek is of een beperking of een gedragsproblemen heeft én
  • uw jaarinkomen lager is dan het wettelijk minimuminkomen

Eigen bijdrage

U betaalt mogelijk een eigen bijdrage als uw belastbaar gezamenlijk inkomen hoger is dan het wettelijk minimuminkomen en uw kind naar een SBO-school of naar een school met een bepaalde levensovertuiging gaat.

Voor de eigen bijdrage ontvangt u een factuur. Kunt u niet in één keer betalen, neemt u dan contact met team leerlingenvervoer voor een betalingsregeling. U kunt mailen naar leerlingenvervoer@rotterdam.nl of bellen naar 14 010.

Is uw belastbaar inkomen lager dan 110% van het minimuminkomen? Dan kunt u gebruik maken van bijzondere bijstand.

Voor uw aanvraag vult u een van onderstaande formulieren in

Stuur daarnaast voor de eigen bijdrage de volgende stukken mee:

  • Voor 2019/2020 de jaaropgave uit 2017 of het besluit inkomstenbelasting 2017 (voor- en achterkant) en een kopie van een loonstrook of uitkeringsspecificatie uit 2019.

De meeste aanvragen worden binnen 8 weken beoordeeld. U ontvangt geen ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat deze termijn te kort is of er extra gegevens nodig zijn. In dat geval neemt het team leerlingenvervoer contact met u op.


Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het nieuwe schooljaar?

Stuur uw aanvraag vóór 1 juni toe, zodat deze op tijd kan worden behandeld.

  • ouders vragen leerlingenvervoer aan
  • als door de rechter een kind uit huis is geplaatst, mag de aangewezen voogd een aanvraag indienen. Stuur wel een kopie van het besluit van de rechter met de aanvraag mee

Voorwaarden

  • de afstand tussen woonhuis en school is 6 kilometer of meer. Er zijn ook situaties met kortere afstanden waarvoor leerlingenvervoer mogelijk is
  • alle voorwaarden vindt u in de brochure leerlingenvervoer 2019 (pdf)   

Bijzondere bijstand

Voldoet uw situatie niet aan de voorwaarden voor regulier leerlingenvervoer? Maar heeft u wel een (gezamenlijk) belastbaar inkomen dat lager is dan 110% van het wettelijk sociaal minimum? Dan kunt u gebruik maken van bijzondere bijstand. Meer informatie vindt u bij bijzondere reiskosten op de pagina bijzondere bijstand.

Neem voor vragen contact op met de gemeente:

E-mail leerlingenvervoer@rotterdam.nl 
Telefoonnummer 14 010

\