Leerlingenvervoer
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 21-01-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/leerlingenvervoer/
Spring naar het artikel

U kunt recht hebben op leerlingenvervoer als uw kind door ziekte, een beperking of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kan.

De gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Aanvragen leerlingenvervoer

U vraagt leerlingenvervoer aan via e-mail of per post:

Aanvraagformulieren
 


Extra formulieren voor eigen bijdrage

Als uw kind naar een sbo-school gaat of een school voor een bepaalde levensovertuiging, betaalt u mogelijk een eigen bijdrage. Stuur in die situatie voor een aanvraag voor het schooljaar 2018/2019 de volgende stukken mee:

  • een kopie van een jaaropgave uit 2016 of een besluit inkomstenbelasting 2016 (de voor- en achterkant)
  • een kopie van een loonstrook of uitkeringsspecificatie uit 2018

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage als:

  • uw jaarinkomen hoger is dan het wettelijk minimum inkomen
  • uw kind naar een SBO-school of een school met een bepaalde levensovertuiging gaat

Een onderwijsmethode is geen levensbeschouwelijke richting (bijvoorbeeld Jenaplan en Montessori). Voor die scholen kunt u geen leerlingenvervoer aanvragen.

Voor de eigen bijdrage ontvangt u een factuur. Kunt u de eigen bijdrage niet in één keer betalen, neemt u dan na ontvangst van de factuur contact op met het team leerlingenvervoer. Een betalingsregeling is mogelijk.

Bijzondere bijstand

Onderstaande formulieren stuurt u naar 'bijzondere bijstand':

Lees ook de informatie over bijzondere bijstand.

De meeste aanvragen worden binnen 8 weken beoordeeld. U ontvangt geen ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat deze termijn te kort is of er extra gegevens nodig zijn. In dat geval neemt het team leerlingenvervoer contact met u op.


Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het nieuwe schooljaar?

Stuur uw aanvraag vóór 1 juni toe, zodat deze op tijd kan worden behandeld. Alleen dan kunnen wij zorgen voor het juiste vervoer vanaf de eerste schooldag in het nieuwe schooljaar.

  • ouders vragen leerlingenvervoer aan
  • als door de rechter een kind uit huis is geplaatst, mag de aangewezen voogd een aanvraag indienen. Stuur wel een kopie van het besluit van de rechter met de aanvraag mee

Voorwaarden

  • de afstand tussen woonhuis en school is 6 kilometer of meer. Er zijn ook situaties met kortere afstanden waarvoor leerlingenvervoer mogelijk is
  • alle voorwaarden vindt u in de brochure leerlingenvervoer 2018 (pdf)   

Informatie leerlingenvervoer

Wet- en regelgeving

Neem voor vragen contact op met:

E-mail leerlingenvervoer@rotterdam.nl 
Telefoonnummer (010) 498 42 57 op werkdagen van 08:30 uur tot 17:00 uur.

Maatschappelijke Ontwikkeling
Afdeling MOW
Team Leerlingenvervoer
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam