Leerlingenvervoer
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 22-01-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/leerlingenvervoer/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u al leerlingenvervoer en wilt u dit aanpassen?

Lees hierover bij de veelgestelde vraag Hoe wijzig ik mijn leerlingenvervoer?

De meeste ouders met schoolgaande kinderen regelen het vervoer naar school zelf. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld omdat uw kind een beperking heeft.

Of omdat de speciale school van uw kind ver van uw huis ligt. De gemeente Rotterdam kan u met een vervoersvoorziening helpen.

Met onderstaand schema kunt u ontdekken waar u mogelijk recht op heeft. In de brochure Leerlingenvervoer (PDF) kunt u meer informatie vinden.

Let op: Met de verouderde browser Internet Explorer is het schema niet zichtbaar. Wel met bijvoorbeeld Firefox of Microsoft Edge.

 • Leerlingen hoeven geen afstand van elkaar te houden. De chauffeur blijft zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van de leerlingen. Het advies is hetzelfde als bij leraren; niet al het contact kan voorkomen worden. Uit onderzoek blijkt dat de kans klein is dat kinderen het virus doorgeven aan volwassenen.
 • Houd als ouder of verzorger zelf wel 1,5 meter afstand van de chauffeur.
 • De chauffeur kan het vervoer op de normale manier uitvoeren, dus ook een gordel omdoen of een rolstoel vastzetten. Het dragen van een mondkapje of het plaatsen van een afscheiding tussen chauffeur en kinderen is niet nodig.
 • Het is mogelijk dat niet de vaste chauffeur uw kind(eren) vervoert. U wordt hierover door Trevvel geïnformeerd.
 • Neem contact op met school als u niet zeker weet of uw kind met gezondheidsklachten naar school mag.

Aanvragen leerlingenvervoer 2020/2021

Door de coronamaatregelen werkt de gemeente als volgt:

 • Maakt uw zoon of dochter dit schooljaar 2019/2020 gebruik van leerlingenvervoer, dan blijft dit voor schooljaar 2020/2021 gelijk (tenzij er wijzigingen zijn). U hoeft geen aanvraagformulier in te sturen.
 • Heeft u al een aanvraagformulier Leerlingenvervoer opgestuurd? Dan kijkt de gemeente of er wijzigingen zijn. De gemeente vraagt bij uw school het vervoersadvies over de reismogelijkheden van uw kind op. Daarna neemt de gemeente een besluit en krijgt u een brief met daarin het besluit (beschikking). Daarin staat ook hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met de beslissing. Zijn er geen wijzigingen, dan blijft het leerlingenvervoer voor schooljaar 2020/2021 gelijk. 
 • Bent u nog niet bekend bij het leerlingenvervoer en wilt u voor het eerst een voorziening aanvragen? Neem dan contact op met het Team Leerlingenvervoer: (010) 498 42 57.

Voor uw aanvraag vult u een van onderstaande formulieren in

Verhuizing of uitbetaling van de toegekende vervoersvoorziening

Vervoersadvies van school

Op het formulier Vervoersadvies (pdf) geeft school aan wat de reismogelijkheden van uw kind zijn. De gezinssituatie (werk, studie, ziekte van ouders/verzorgers) staat niet in het advies van de school.

De meeste aanvragen worden binnen 8 weken beoordeeld. U ontvangt geen ontvangstbevestiging. Soms is deze periode te kort of er zijn extra gegevens nodig. Dan neemt het team Leerlingenvervoer contact met u op.

Voorwaarden

 • de afstand tussen woonhuis en school is 6 kilometer of meer. Er zijn ook situaties met kortere afstanden waarvoor leerlingenvervoer mogelijk is
 • alle voorwaarden vindt u in de brochure leerlingenvervoer (pdf)   

Informatie leerlingenvervoer

Neem voor vragen contact op met de gemeente:

E-mail leerlingenvervoer@rotterdam.nl 
Telefoonnummer 14 010

Heeft uw kind al leerlingenvervoer en wilt u een wijziging doorgeven? Dat moet per brief of mail naar team leerlingenvervoer van de gemeente Rotterdam.

 • Verandert uw kind van school of van soort vervoer (bijvoorbeeld van taxi naar openbaar vervoer)? Vraag dan opnieuw leerlingenvervoer aan met het aanvraagformulier.
 • Gaat uw kind verhuizen binnen Rotterdam? Of wilt u de huidige vervoersvoorziening om laten zetten naar een uitbetaling? Gebruik dan het wijzigingsformulier.
 • Voor alle overige wijzigingen, zoals bijvoorbeeld meer of minder dagen naar een opvangouder/BSO, of naar een stage adres (altijd stage overeenkomst toevoegen), dan kan de wijziging worden doorgegeven per brief of mail leerlingenvervoer@rotterdam.nl.

Het verwerken van een wijziging duurt ongeveer 5 werkdagen. Betreft het een wijzigingsaanvraag of een nieuwe aanvraag? Dan kan dit tot ongeveer 8 weken duren.