Leerlingenvervoer aanvragen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 22-04-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/leerlingenvervoer/
Ga naar de hoofdinhoud

Leerlingenvervoer is voor kinderen die door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Of voor kinderen die naar een speciale school gaan meer dan zes kilometer van hun woonadres.

Lees eerst de pagina Leerlingenvervoer. Daar vindt u onder andere informatie over:

 • of uw kind recht heeft op vervoer
 • welk vervoer u kunt krijgen voor uw kind
 • corona en leerlingenvervoer

Aanvragen als ouder

U vraagt als ouder leerlingenvoer online via de knop 'Leerlingenvervoer aanvragen'. U logt in met uw DigiD. Kijk eerst onder kopje ‘Meesturen’ welke bestanden u nodig heeft om de aanvraag te doen. U kunt de aanvraag niet tussendoor opslaan.

Het is belangrijk dat u op tijd een aanvraag doet, maar uiterlijk 8 weken voor de start van het nieuwe schooljaar. Dan kan de gemeente alles op tijd regelen.

Aanvragen als verzorger, voogd of hulpverlener

Wilt u als verzorger, voogd of hulpverlener een aanvraag doen of een wijziging doorgeven? Gebruik dan een van de aanvraagformulieren uit het veld Meesturen. Daar vindt u ook de lijst met andere documenten die u moet toevoegen.

School of vervoer

Gaat uw kind naar een andere school? Of verandert het soort vervoer? Bijvoorbeeld van taxi naar openbaar vervoer? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Verhuizing of omzetten vervoersvoorziening

Gaat uw kind verhuizen binnen Rotterdam? Of wilt u de vervoersvoorziening omzetten naar een uitbetaling? Dan moet u een wijzigingsaanvraag indienen.

Andere veranderingen

Alle andere veranderingen zoals:

 • meer of minder dagen naar een opvangouder of BSO of
 • stageadres (altijd stageovereenkomst toevoegen)

geeft u door via een e-mail naar leerlingenvervoer@rotterdam.nl.

Voor de aanvraag heeft u de volgende stukken nodig:

 • Medische verklaring van de behandelend specialist dat uw kind niet zelfstandig naar school kan. Vraag dit bij de specialist van uw kind.
 • Medische verklaring van uw eigen specialist dat u zelf uw kind niet kunt brengen. Vraag de verklaring bij uw specialist.
 • Vervoersadvies. Print het formulier vervoersadvies (pdf) uit en geef dit aan de school. De school geeft het ingevuld aan u terug. Op het formulier geeft school aan wat de reismogelijkheden van uw kind zijn.
 • Werkgeversverklaring of studieverklaring als u als alleenstaande ouder uw kind niet naar school kunt brengen, omdat u moet werken of een studie volgt. Die verklaring vraagt u aan uw werkgever. Als beide ouders werken of een studie volgen, krijgt hun kind geen aangepast vervoer.
 • Inkomensverklaring is nodig als u denkt dat u in aanmerking komt voor:
 1. de minimaregeling als uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen op jaarbasis lager is dan het wettelijk minimumloon € 21.431,00 (en voor een aanvraag voor schooljaar 2021-2022 € 21.835,00) of
 2. het berekenen van de eigen bijdrage die u moet betalen als uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen op jaarbasis hoger is dan € 27.000,00 (en voor een aanvraag voor schooljaar 2021-2022 hoger dan € 27.450,00)  en uw kind gaat naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), vrije school of basisschool met een bepaalde geloofsovertuiging.

Aanvragen en wijzigen leerlingenvervoer als verzorger, voogd of hulpverlener

Vraagt u als verzorger, voogd of hulpverlener leerlingenvervoer aan? Of wilt u het vervoer wijzigen? Stuur dan een van de volgende documenten ingevuld mee.

De meeste aanvragen worden binnen 8 weken beoordeeld. U krijgt geen bericht dat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen. Soms is deze periode te kort of zijn er extra gegevens nodig. Dan neemt het team Leerlingenvervoer contact met u op.

Uw kind moet in Rotterdam wonen om vervoer of vergoeding voor leerlingenvervoer van de gemeente te krijgen. Met het schema op de pagina Leerlingenvervoer kunt u zien wat mogelijk is voor uw kind en wat de voorwaarden zijn.

Wet- en regelgeving

Twijfelt u of uw kind leerlingenvervoer nodig heeft? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op. Dat kan via e-mail leerlingenvervoer@rotterdam.nl of telefoonnummer 010 – 498 42 57 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.