Leerlingenvervoer
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/leerlingenvervoer/
Ga naar de hoofdinhoud

Alle aanvragen voortaan via leerlingenvervoer

Heeft u vorig jaar bijzondere bijstand aangevraagd voor een vergoeding Leerlingenvervoer? En wilt u de vergoeding ook voor het komend schooljaar? Deze moet u nu aanvragen bij het Loket Leerlingenvervoer.

Heeft u de aanvraag al ingediend via het Loket Bijzondere Bijstand? Dan heeft of krijgt u een afwijzing. U kunt wel een nieuwe aanvraag doen. Want de vergoeding blijft bestaan, maar dan in de vorm van een afhaalbewijs OV (openbaar vervoer) voor uw kind en eventueel de begeleider.

De aanvraagformulieren staan in het uitklapveld Aanvragen leerlingenvervoer. Stuurt u gelijk een recente loonstrook/uitkeringsspecificatie en een kopie jaaropgave 2018 mee?

Wilt u eerst meer weten? Of weet u niet zeker of u recht heeft op een vergoeding? Bel het Loket Leerlingenvervoer via (010) 498 42 57 of stuur een mail naar leerlingenvervoer@rotterdam.nl.

De meeste ouders met schoolgaande kinderen regelen het vervoer naar school zelf. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat uw kind een beperking heeft.

Of omdat de speciale school van uw kind op flinke afstand van uw huis ligt. De gemeente Rotterdam kan u met een vervoersvoorziening helpen.

Met onderstaand schema kunt u ontdekken waar u mogelijk recht op heeft. In de brochure Leerlingenvervoer (PDF) kunt u meer informatie vinden.

  • Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De chauffeur blijft zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van de leerlingen. Het advies is hetzelfde als bij leraren; niet al het contact kan voorkomen worden. Uit onderzoek blijkt dat de kans klein is dat kinderen het virus doorgeven aan volwassenen.
  • Houd als ouder/verzorger zelf wel 1,5 meter afstand van de chauffeur.
  • De chauffeur kan het vervoer op de normale manier uitvoeren, dus ook een gordel omdoen of een rolstoel vastzetten. Het dragen van een mondkapje of het plaatsen van een afscheiding tussen chauffeur en kinderen zijn niet nodig.
  • Het is mogelijk dat niet de vaste chauffeur uw kind(eren) vervoert. U wordt hierover door Trevvel geïnformeerd.
  • Neem contact op met school als u niet zeker weet of uw kind met gezondheidsklachten naar school mag.

Aanvragen leerlingenvervoer 2020/2021

De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de dienstverlening van het Leerlingenvervoer. Daarom hanteren de gemeente de volgende werkwijze:

  • Maakt uw zoon/dochter dit schooljaar 2019/2020 gebruik van leerlingenvervoer, dan blijft dit voor schooljaar 2020/2021 gelijk (tenzij er wijzigingen zijn). U hoeft geen aanvraagformulier in te sturen.
  • Heeft u al een aanvraagformulier Leerlingenvervoer opgestuurd, dan bekijkt de gemeente of er wijzigingen zijn. De gemeente vraagt bij uw school het vervoersadvies over de reismogelijkheden van uw kind op. Daarna neemt de gemeente een besluit en krijgt u een brief met daarin het besluit (beschikking). Daarin staat ook hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met de beslissing. Zijn er geen wijzigingen, dan blijft het leerlingenvervoer voor schooljaar 2020/2021 gelijk. 
  • Bent u nog niet bekend bij het leerlingenvervoer en wilt u voor het eerst een voorziening aanvragen? Neem dan contact op met het Team Leerlingenvervoer: (010) 498 42 57.

Voor uw aanvraag vult u een van onderstaande formulieren in

Verhuizing of uitbetaling van de toegekende vervoersvoorziening

Vervoersadvies van school

Op het formulier Vervoersadvies (pdf) geeft school aan wat de reismogelijkheden van uw kind zijn. De gezinssituatie (werk, studie, ziekte van ouders/verzorgers) staat niet in het advies van de school.

De meeste aanvragen worden binnen 8 weken beoordeeld. U ontvangt geen ontvangstbevestiging. Soms is deze periode te kort of er zijn extra gegevens nodig. Dan neemt het team Leerlingenvervoer contact met u op.

Voorwaarden

  • de afstand tussen woonhuis en school is 6 kilometer of meer. Er zijn ook situaties met kortere afstanden waarvoor leerlingenvervoer mogelijk is
  • alle voorwaarden vindt u in de brochure leerlingenvervoer (pdf)   

Informatie leerlingenvervoer

Neem voor vragen contact op met de gemeente:

E-mail leerlingenvervoer@rotterdam.nl 
Telefoonnummer 14 010

\