Kosten verhuizen of woninginrichting
Gepubliceerd op: 17-06-2022
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/kosten-verhuizing-of-woninginrichting/
Ga naar de hoofdinhoud

U moet ineens verhuizen. Bijvoorbeeld door een scheiding of een ziekte. Als u geen geld heeft voor verhuizing, of voor een bed en vloerbedekking, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand voor het inrichten is meestal een lening.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor verhuiskosten of kosten woninginrichting, wordt gekeken naar uw inkomen en uw vermogen.
De gemeente kijkt dan of u alles vergoed krijgt, of een gedeelte ervan.
Ook kijkt de gemeente of u de bijzondere bijstand krijgt als lening of als gift.
Een lening moet u terugbetalen.
De lening is zonder rente en u kunt in delen betalen.

Bijzondere bijstand aanvragen in 4 stappen

 1. Verzamel alle bewijsstukken en maak er een kopie van.
 • overzicht van de kosten
 • een urgentieverklaring (als dit van toepassing is)
 • nieuw huurcontract
 • rekening van de eerste huur, als uw aanvraag gaat over kosten van eerste huur of dubbele huur
 • schrijf waarom u verhuist en waarom u hiervoor niet heeft kunnen sparen.
  De gemeente kan u hierover bellen.
 1. Kopieer alle stukken van uw inkomen en bezittingen.
  Alle betaalrekeningen en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden.
  Op naam van u, uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar.
  Op deze afschriften moet ook het saldo staan.
 1. Vul het formulier ‘bijzondere bijstand’ in.
  Klik op de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen' en het aanvraagformulier opent.
 1. Stuur het formulier en de bewijsstukken op met de post.
  Het adres staat op het formulier.

Hulp nodig bij het invullen?

Ga dan langs bij een van de Huizen van de Wijk bij u in de buurt.

Iemand anders mag voor u bijzondere bijstand aanvragen als u toestemming geeft.

U moet toestemming geven met een speciaal formulier.

Vul het in, onderteken het en voeg het bij uw aanvraag bijzondere bijstand.

Klik op deze zin en u opent het toestemmingsformulier.

Binnen 8 weken ontvangt u een brief

In de brief staat of u Bijzondere bijstand krijgt of niet.

Als uw aanvraag niet compleet is, dan staat in de brief welke informatie u nog moet inleveren. De aanvraag duurt dan langer.

Bent u het niet eens met de brief?
Maak dan bezwaar via de pagina Bezwaar tegen besluit van de gemeente.

Als u nog niets heeft gehoord

Is de gemeente te laat met beslissen op uw aanvraag bijzondere bijstand?

Meld dit per post met een formulier.

Daarna heeft de gemeente 2 weken om alsnog te beslissen.

Doet de gemeente dat ook niet? Dan krijgt u automatisch een geldbedrag.

Meer weten? Kijk op de pagina Melden van te late beslissing.

 • U woont in Rotterdam
 • U heeft de kosten niet langer dan 6 maanden geleden gemaakt
 • De rekening is niet ouder dan 3 maanden
 • U bent een Nederlander of ermee gelijkgesteld

Heeft u vragen, neem dan contact op.