Kaart incidentele ontheffing
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-12-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/kaart-incidentele-ontheffing/
Ga naar de hoofdinhoud

Horecaondernemingen kunnen met een kraskaart een incidentele ontheffing krijgen.

Er zijn 4 incidentele ontheffingen die u met een kraskaart kunt activeren:

 1. kraskaart om de horeca-inrichting incidenteel langer open te houden (verlaatje)
 2. kraskaart om in de horeca-inrichting meer geluid te mogen produceren (geluidje)
 3. kraskaart om in een paracommerciële instelling een bijeenkomst van persoonlijke aard te houden (bijeenkomst paracommerciële instellingen)
 4. kraskaart om de verlichting langer aan te houden voor sportactiviteiten (lichtje). Deze kaart is alleen schriftelijk aan te vragen.

Online kraskaart aanvragen

Via de knop 'Kraskaart aanvragen' vraagt u de kraskaart online aan.

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Kijk onder 'Voorwaarden' of u in aanmerking komt om een aanvraag te doen.

Activeer uw kaart op tijd als u een incidentele ontheffing wilt.

 • een “verlaatje” moet uiterlijk op de dag zelf vóór 22.00 uur geactiveerd worden
 • een “geluidje” moet uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de festiviteit geactiveerd worden
 • een “bijeenkomst in een paracommerciële instelling” moet uiterlijk 5 werkdagen van te voren geactiveerd worden
 • een “lichtje” moet uiterlijk 2 dagen voor aanvang geactiveerd worden


Activeren per SMS

U kunt per sms alle incidentele ontheffingen activeren. U moet in het bezit zijn van de juiste kraskaart. De sms die u verstuurt bestaat uit een activatiecode én de datum wanneer u de ontheffing wilt activeren. U krijgt de activatiecode door een vakje open te krassen op de kraskaart.

Voorbeeld: U wilt een verlaatje voor vrijdag 14 maart op zaterdag 15 maart activeren. U stuurt de sms aan 4004. In het tekstveld vermeldt u de activatiecode met de datum van de festiviteit (thexxxxxxxx 14-03). U kunt op de Verlaatje website zien of uw incidentele ontheffing is geactiveerd.

Online activeren

U kunt alle incidentele ontheffingen online activeren. U moet hiervoor in het bezit zijn van de juiste kraskaart.

Activeren in 4 stappen

U kunt in 4 stappen een incidentele ontheffing online activeren:

 1. u vult de kaartcode (vier letters) die in de rechterbovenhoek staat van de kraskaart
 2. u vult de datum in wanneer de incidentele ontheffing plaatsvindt
 3. u vult de laatste 4 letters van de activatiecode in. U krijgt de activatiecode door een vakje open te krassen op de kraskaart
 4. u kunt hier aangeven of u een bevestiging wilt ontvangen van de activatie

Wanneer bij team Horecavergunningen geen e-mailadres bekend is, kunt u de bevestiging uitprinten. Op de Verlaatje website kunt u zien of uw incidentele ontheffing is geactiveerd.

Voor elk product dat u aanvraagt, betaalt u leges. Deze leges betaalt u voor de behandeling van uw aanvraag. Als u niet de verschuldigde leges betaalt, wordt de aanvraag niet behandeld.

Leges 2021
Kraskaart verruiming openingstijden (verlaatje) € 32,00
Kraskaart toename geluidsproductie (geluidje) € 32,00
Kraskaart voor bijeenkomst in paracommerciële instelling € 33,00

Kraskaart om in de buitenlucht de lichtinstallatie op het
buitenterrein langer ingeschakeld te houden (lichtje)

€ 32,00

1. Verlaatje

Een verlaatje is een incidentele ontheffing (voor één nacht) van uw reguliere sluitingstijd. Als een verlaatje is geactiveerd mag de horeca-inrichting tot uiterlijk 7.00 uur de volgende dag geopend blijven. Het verlaatje geldt niet voor het buitengedeelte (terrassen) van een horeca-inrichting.

Geldigheid

Per jaar kan maximaal 15 keer per jaar gebruik gemaakt worden van deze tijdelijke ontheffing. De kraskaart is 1 kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) geldig. Verlaatjes die niet in het kalenderjaar zijn geactiveerd, kunnen niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar.

Aangevraagde verlaatjes en de geschiedenis zijn te vinden via de link Verlaatje.

2. Geluidje

Een geluidje kan geactiveerd worden als u incidenteel meer geluid wilt maken in uw inrichting. Dit is een tijdelijke ontheffing (voor 1 avond) om op zondag tot en met donderdag tot 24.00 uur en vrijdagnacht en zaterdagnacht tot 02.00 uur meer geluid maken.

Een geluidje geldt niet voor het buitengedeelte (terrassen) van een horeca-inrichting, tenzij in combinatie met een apart afgegeven evenementenvergunning met een maximum van 5 keer per jaar. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een geluidje moeten omwonenden geïnformeerd worden.

Geluidsplafond

Er geldt gedurende de ontheffing van de geluidsvoorschriften een zogenaamd geluidsplafond. Dit betekent dat extra geluid geproduceerd mag worden mits dit niet boven de 15 dB(A) extra uitkomt, gemeten op de gevel van en in nabij gelegen gebouwen.

Geldigheid

Er kan maximaal 10 keer per jaar gebruik gemaakt worden van deze tijdelijke ontheffing. De kraskaart is 1 kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) geldig. Geluidjes die niet in het kalenderjaar zijn geactiveerd, kunnen niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar.

Aangevraagde geluidjes en de geschiedenis zijn te vinden via de link Verlaatje.

3. Bijeenkomst in een paracommerciële instelling

Een paracommerciële instelling (bijvoorbeeld sportkantine of studentensociëteit) met een geldige Drank- en Horecawetvergunning kan een ontheffing krijgen voor het houden van een bijeenkomst van persoonlijke aard en/of gericht op derden. Voorbeelden zijn een bruiloft, verjaardag of een zakelijke bijeenkomst.

Het bedrijfsmatig organiseren van commerciële feesten gericht op derden waarbij alcoholhoudende dranken worden verstrekt, komen niet in aanmerking voor deze ontheffing. Van het bedrijfsmatig organiseren van een feest is sprake, als er reclame voor het feest wordt gemaakt, als er een kaartverkoop is of anderszins entreegelden worden gerekend. Het is niet mogelijk om deze ontheffing te gebruiken in combinatie met een verlaatje.

Geldigheid

Er kan maximaal 12 keer per jaar gebruik gemaakt worden van deze tijdelijke ontheffing. De kraskaart is 1 kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) geldig. Ontheffingen die niet in het kalenderjaar zijn geactiveerd kunnen niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar.

4. Lichtje

Verenigingen die een sport beoefenen in de buitenlucht mogen de lichtinstallatie op het buitenterrein ingeschakeld houden tussen 07.00 uur en 23.00 uur. Hiervan kan worden afgeweken als er bijvoorbeeld sprake is van een toernooi dat langer duurt. Hiervoor kan een tijdelijke ontheffing aangevraagd worden. De tijdelijke ontheffing (voor 1 avond) is mogelijk van zondag t/m donderdag tot 00.00 uur en vrijdagnacht en zaterdagnacht tot 02.00 uur.

Geldigheid

Er kan maximaal 10 keer per jaar gebruik gemaakt worden van deze tijdelijke ontheffing. De kraskaart is 1 kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) geldig. Ontheffingen die niet in het kalenderjaar zijn geactiveerd kunnen niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar.
 

De aanvraag duurt maximaal 10 werkdagen.

 • iedereen met een geldige exploitatievergunning kan een kraskaart om langer open te zijn (verlaatje) aanvragen. Coffeeshops, seksbedrijven en exploitaties met een kortlopende exploitatievergunning komen niet in aanmerking voor deze kraskaart.
   
 • iedereen die een inrichting exploiteert kan een kraskaart om meer geluid ten gehore te brengen (geluidje) aanvragen. Coffeeshops en seksbedrijven komen niet in aanmerking voor deze kraskaart.
   
 • paracommerciële instellingen kunnen een kraskaart aanvragen om een bijeenkomst te houden in een instelling. Zij moeten dan in het bezit zijn van een geldige Drank- en Horecawetvergunning.
   
 • sportverenigingen kunnen een kraskaart aanvragen om in de buitenlucht de lichtinstallatie op het buitenterrein langer ingeschakeld te houden (lichtje). Deze kraskaart kan alleen schriftelijk worden aangevraagd door sportverenigingen die in het bezit zijn van een lichtinstallatie op het buitenterrein.

Wilt u voor een ander persoon dan uzelf een kraskaart aanvragen? Dan is daarvoor een machtiging nodig. Stuur deze volledig ingevuld en ondertekend mee met uw aanvraag.

Per soort kraskaart gelden de volgende voorwaarden:

Kraskaart Verlaatje

 • de exploitant heeft een geldige exploitatievergunning
 • er zijn geen klachten bekend over verstoring van openbare orde en onveilige situaties in en rondom uw bedrijf
 • als een exploitatie wordt overgenomen door een andere exploitant kan deze alleen gebruik maken van de overgebleven verlaatjes in het betreffende kalenderjaar. De nieuwe exploitant moet zelf een kraskaart hebben om de overige verlaatjes te kunnen activeren

Kraskaart Geluidje

 • er mogen geen geluidsklachten bekend zijn over uw bedrijf
 • als een exploitatie wordt overgenomen door een andere exploitant kan deze uitsluitend gebruik maken van de overgebleven geluidjes in dat kalenderjaar. De nieuwe exploitant moet zelf beschikken over een kraskaart om de overige geluidjes te kunnen activeren

Kraskaart bijeenkomst in een paracommerciële instelling 

Kraskaart om de lichtinstallatie op het buitenterrein langer ingeschakeld houden

 • de sportvereniging heeft een lichtinstallatie op het buitenterrein

Voor meer informatie of vragen:

 • neem contact op met team Horecavergunningen via e-mail
 • of bel het gemeentelijke telefoonnummer 14 010
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam