Jeugdtegoed aanvragen gemeente Rotterdam
Gepubliceerd op: 27-09-2017
Geprint op: 24-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/jeugdtegoed/
Ga naar de hoofdinhoud

Jeugdtegoed is een extra steun voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Met het tegoed kunnen schoolspullen, sportartikelen en openbaar vervoer worden gekocht. Het kan tot en met 30 november 2021 worden aangevraagd.

Heeft u nog tegoed over van 2020? Dat kunt u nog het hele jaar 2021 gebruiken. Ook als u jeugdtegoed 2021 aanvraagt.

Het jeugdtegoed is voor kinderen ( die op 1 maart 2021 4 tot en met 17 jaar zijn)

waarvan de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan

 • 110% van het sociaal minimum (bij kinderen tot en met 11 jaar) óf
 • 130% van het sociaal minimum (bij kinderen vanaf 12 jaar)

Kijk bij Voor wie. Daar ziet u hoe hoog het inkomen mag zijn.

De hoogte van het jeugdtegoed is

 • € 275 voor uw kind van 4 tot en met 11 jaar
 • € 500 voor uw kind van 12 tot en met 17 jaar

Twijfelt u of uw kind recht heeft op Jeugdtegoed?
Check het eerst op de website van Jeugdtegoed.

Jeugdtegoed aanvragen in 3 stappen

Bekijk het volgende filmpje: Jeugdtegoed aanvragen

 1. Check op de website van Jeugdtegoed of uw kind er recht op heeft.
  Kom daarna terug naar deze pagina
 2. Verzamel alle gegevens die nodig zijn voor uw aanvraag.
  In het veld Meesturen leest u welke gegevens dat zijn
 3. Vraag het Jeugdtegoed aan

U kunt het jeugdtegoed op 2 manieren aanvragen:

1. Online

Via de knop 'Jeugdtegoed online aanvragen' logt u in met DigiD.

2 Per post

Download en print het formulier aanvraag jeugdtegoed 2021 - PDF.
Stuur het formulier met alle nodige gegevens.
Het adres staat rechtsboven op het formulier.

Wat kan ik kopen met het jeugdtegoed?

 • reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort)
 • schoolspullen
 • sportspullen
 • kleding
 • fietsen
 • laptops
 • tablets
 • grafische rekenmachines
 • tegoed voor het openbaar vervoer

Het tegoed kunt u niet uitgeven aan:

 • cadeaukaarten en kansspelen
 • genotsmiddelen als tabak of alcohol
 • eten en drinken
 • telefoons en beltegoed
 • schoolgeld
 • lid worden van een sportclub

Waar kan ik het jeugdtegoed uitgeven?

U vindt een lijst met alle deelnemende winkels op www.jeugdtegoed.nl.

Het jeugdtegoed wordt op de Rotterdampas van uw kind gezet. Heeft u een laag inkomen, dan is de Rotterdampas voor uw kind gratis. Meer informatie vindt u op de Rotterdampas website.

Heeft u nog geen Rotterdampas, of is uw pas niet meer geldig?
Zorg dan eerst voor een geldige pas. Dit kan op de pagina Rotterdampas. Daar staan ook de Verkooppunten. Als u langsgaat, breng dan mee:

 • een bewijs van het inkomen. Bijvoorbeeld een salarisstrook of brief waarop het bedrag van uw uitkering staat
 • een geldig legitimatiebewijs

Als u het jeugdtegoed aanvraagt, stuurt u kopieën mee van deze gegevens: 

1. paspoort, identiteitskaart, rijbewijs van de ouder (bij aanvraag per post)

2. overzichten van al uw inkomsten. Denk aan:

 • Loonstroken
 • Uitkering
 • Pensioen
 • Alimentatie
 • Overige inkomsten
 • Voorlopige aanslag 2021 (als u zelfstandig ondernemer bent)
 • Bericht of specificatie DUO (als u studerende ouder bent)

Aanvullende gegevens

Zijn er meer gegevens nodig? Dan ontvangt u hierover bericht. In dit bericht staat hoe u deze gegevens moet aanleveren.

 • Binnen 8 weken na de aanvraag ontvangt u een brief. Daarin staat of uw kind jeugdtegoed krijgt
 • Nadat u de brief binnen heeft, staat het bedrag binnen 5 werkdagen op de Rotterdampas van uw kind

Hoe staat het met mijn aanvraag?
Bekijk uw online aanvraag in het Digitaal Loket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Vakantiegeld hoeft u niet mee te rekenen als inkomsten.

Inkomensgrenzen voor doelgroep (kinderen 4 tot 12 jaar)

 • alleenstaande ouder: € 1.423,65
 • gezin, beiden hebben nog niet de AOW-leeftijd bereikt: € 1.609,50
 • alleenstaande ouder student MBO € 1.423,65
 • alleenstaande ouder student HBO € 1.457,69
 • alleenstaande AOW-er met kind € 1.549,92
 • AOW gezin € 1.697,92

Per kind recht op €275

Inkomensgrenzen voor doelgroep ( kinderen 12 tot en met 17 jaar)

 • alleenstaande ouder: €1.682,50
 • gezin: €1.902,14
 • alleenstaande ouder met recht op AOW: €1831,72
 • gezin beide ouders recht op AOW: €2006,63
 • MBO studerende alleenstaande ouders € 1.682,50
 • HBO studerende alleenstaande ouders € 1.682,50

Per kind recht op €500

Rekenhulp

Weet u niet zeker of u met uw inkomen recht heeft op jeugdtegoed? Gebruik dan de rekenhulp.

Wilt u de volledige wettekst lezen, waarin alle regels en voorwaarden staan?
Die vindt u op de website van de landelijke overheid: Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2021.

Heeft u vragen, kijk dan op de website van Jeugdtegoed of neem contact op.

Op het overzicht van uw uitkering, loonstrook of pensioen kunt u lezen wat uw netto inkomen is. Er kunnen nog andere inkomsten zijn die meetellen. Deze kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Tegemoetkoming voor alleenstaande ouders
  Dit bedrag hangt af van uw inkomen en zit in het kindgebonden budget. Als u kindgebonden budget krijgt, heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen. Deze brief heet de Voorschotbeschikking 2021. Daarbij zit een apart overzicht van het totaalbedrag. Stuur een kopie van de voorschotbeschikking 2021 én van het overzicht 2022 mee met uw aanvraagformulier.
   
 • Heffingskortingen
  Dit zijn bedragen waar u via de Belastingdienst recht op heeft. De heffingskortingen die het meest voorkomen, zijn:
  - algemene heffingskorting minstverdienende partner
  - inkomensafhankelijke combinatiekorting
  Dit zijn bedragen die vaak per maand door de Belastingdienst worden uitbetaald. Als u recht heeft op deze heffingskortingen, heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen. Deze brief heet de Voorlopige Teruggaaf 2021, waarop dat bedrag op staat. Stuur ook een kopie van uw voorlopige teruggaaf 2021 mee.
   
 • Alimentatie
  Als u alimentatie krijgt voor uzelf of uw kind(eren), dan telt dit ook mee. Stuur dan een kopie mee van uw laatste bankafschrift waarop dit bedrag staat.
   
 • Overige inkomsten
  Als u andere inkomsten krijgt, stuur dan een kopie uw laatste bankafschrift mee waarop dit bedrag staat.

Voor 2015 werd er Kindtoelage direct op de rekening gestort. Door een aanpassing in de landelijke wet, mocht dat niet meer. Hierdoor kregen gezinnen met een laag inkomen geen steun meer in kosten voor de kinderen.

Omdat de gemeente het belangrijk vindt om gezinnen met een laag inkomen toch te helpen, is het jeugdtegoed op de Rotterdampas ingevoerd.

Nee, uw kind moet op 1 maart 2021 12 jaar zijn om recht te hebben op het hogere bedrag.

Omdat oudere kinderen die naar de middelbare school gaan, meer geld kosten dan jongere kinderen op de basisschool. Denkt u aan spullen voor school als een rekenmachine of speciale gymkleding.

Heeft u voor 15 maart 2021 geen brief over het jeugdtegoed 2021 ontvangen? Dan zijn er geen of te weinig gegevens om te bepalen of u het jeugdtegoed krijgt.

Weet u niet zeker of u met uw inkomen het tegoed krijgt? Gebruik dan de rekenhulp.

Ja. De winkels waren gesloten door corona. Daarom is besloten dat het tegoed van 2020 geldig blijft tot eind 2021. Ook als u het jeugdtegoed 2021 aanvraagt.

In de brief van de gemeente staat de reden van afwijzing. Lees de brief goed door. U krijgt bijvoorbeeld een afwijzing als

 • uw inkomen te hoog is
 • u niet in Rotterdam woont
 • u geen kinderbijslag ontvangt
 • er te weinig gegevens bij de gemeente bekend zijn

Als er te weinig gegevens bij de gemeente bekend zijn, staat in de brief wat u kunt opsturen om de aanvraag nog een keer te doen.

Niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar indienen. Op de pagina Bezwaar maken staat hoe u dat doet. Stuur in ieder geval een kopie van de brief mee.

In uw eigen Rotterdampas-account kunt u zien welk kind jeugdtegoed heeft gekregen en hoeveel erop staat.