Jeugd-tegoed
Gepubliceerd op: 27-09-2017
Geprint op: 22-10-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/jeugdtegoed/
Spring naar het artikel

Het Jeugd-tegoed is een tegoed op de Rotterdampas voor kinderen van ouders met een laag inkomen.

Het Jeugd-tegoed is te besteden bij aangesloten winkels en in het openbaar vervoer. U kunt tussen 1 maart 2019 en 30 november 2019 een nieuwe aanvraag voor het Jeugd-tegoed indienen. Het tegoed kunt u tot en met 29 februari 2020 besteden.

Online aanvragen

Via de knop 'Jeugd-tegoed aanvragen' dient u uw aanvraag online in.
U heeft hiervoor DigiD nodig.

Per post aanvragen

U kunt het aanvraagformulier downloaden, uitprinten, invullen en opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
Cluster MO MOW
Jeugd-tegoed/AOW-tegoed
Antwoordnummer 3227
3000 WB Rotterdam

Hoeveel tegoed kan uw kind krijgen?
Als uw kind op 1 maart 2019 tussen de 4 en de 18 jaar oud was, dan heeft u per kind recht op:

 • 4 tot en met 11 jaar: € 275
 • 12 tot en met 17 jaar: € 400

Het Jeugd-tegoed wordt gestort op de Rotterdampas van uw kind. Het Jeugd-tegoed is geldig tot en met 28 februari 2020. Daarna vervalt het bedrag.

Wat kan ik kopen met het jeugdtegoed?

 • schoolspullen
 • sportspullen
 • kleding
 • fietsen
 • laptops
 • tablets
 • grafische rekenmachines
 • openbaar vervoer

Het tegoed kunt u niet besteden aan:

 • cadeaukaarten en kansspelen
 • genotsmiddelen
 • eten en drinken
 • telefoons en beltegoed
 • schoolgeld
 • contributie van een sportclub

Het Jeugd-tegoed is bedoeld om kinderen van ouders met een laag inkomen beter in staat te stellen om deel te nemen op school en aan het verenigings- en sportleven. Daarom is het tegoed bestemd voor producten die deze deelname vergroten.

Waar kan ik het jeugd-tegoed besteden?

1. bij winkels die producten verkopen die uw kind helpen om mee te kunnen doen op school, bij een vereniging of bij het sporten.

2. in het openbaar vervoer door (een deel van) het tegoed van de Rotterdampas op een OV-chipkaart te zetten.

Schoolgeld en contributie van een sportclub kan dus niet met het tegoed worden betaald.
U vindt de meest actuele lijst met deelnemende winkels op www.jeugdtegoed.nl.

Het Jeugd-tegoed wordt gestort op de Rotterdampas van uw kind. Heeft u een laag inkomen, dan is de Rotterdampas voor uw kind gratis. Kijk voor meer informatie op de website van rotterdampas.

Als u het Jeugd-tegoed aanvraagt, stuurt u kopieën mee van deze gegevens: 

 • paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de ouder (alleen nodig bij aanvraag per post)
 • stukken waar alle inkomsten op staan. Bekijk onderaan deze pagina de veelgestelde vraag 'Wat wordt bedoeld met inkomen op het aanvraagformulier?' 

Als u de volgende gegevens heeft, stuurt u ook daarvan een kopie mee:

 • voorlopige teruggaaf 2019
 • brief over het voorschot van het kindgebonden budget 2019 (voorschotbeschikking) én de specificatie
 • bent u alleenstaande studerende ouder? Stuur dan een kopie mee van alle pagina’s van de beschikking studiefinanciering 2018. Bovenaan deze beschikking staat ‘bericht studiefinanciering 2019’
 • aan studerende ouders wordt aangeraden het meest recente Bericht DUO mee te sturen
 • Binnen acht weken na de aanvraag ontvangt u een brief met het besluit (de beschikking).
 • Nadat u de brief binnen heeft, wordt het bedrag binnen vijf werkdagen op de Rotterdampas van uw kind gezet. 

Heeft u nog geen Rotterdampas of is deze niet meer geldig?
Zorg dan eerst voor een geldige pas. Dit kan op de pagina Rotterdampas
U kunt ook naar de Rotterdampaswinkel gaan. Breng dan mee:

 • een bewijs van het inkomen of de brief met het besluit (de beschikking)
 • een geldig legitimatiebewijs
 • kinderen in Rotterdam in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar
 • de ouders hebben een (gezamenlijk) inkomen dat niet hoger is dan 110% van het wettelijk sociaal minimum

De netto bedragen hieronder zijn voor personen van 21 jaar tot AOW-leeftijd exclusief vakantietoeslag:

 • alleenstaande ouder: € 1.356
 • gezin, beiden hebben nog niet de AOW-leeftijd bereikt: € 1.531

Heeft u nog vragen, kijk dan op de website van Jeugdtegoed of neem contact op.

Naast uw netto inkomen op uw uitkeringsspecificatie, loonstrook of pensioenspecificatie, kunnen er nog andere inkomsten zijn die meetellen voor de beoordeling. Deze kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Tegemoetkoming voor alleenstaande ouders
  Dit is een bedrag dat de overheid geeft aan alleenstaande ouders voor de kosten van kinderen. Dit bedrag hangt af van uw inkomen en zit verwerkt in het kindgebonden budget (KGB). Als u kindgebonden budget krijgt, heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen. Deze brief heet de voorschotbeschikking 2019 met daarbij een aparte specificatie van het totaalbedrag. Stuur een kopie van deze voorschotbeschikking 2019 én van de specificatie 2019 mee met uw aanvraagformulier.
   
 • Heffingskortingen
  Dit zijn bedragen waar u via de Belastingdienst recht op heeft. De heffingskortingen die het meest voorkomen, zijn:
  - algemene heffingskorting minstverdienende partner (AHK minstverdienende partner)
  - inkomensafhankelijke combinatie korting (IACK)
  Dit zijn bedragen die vaak per maand door de Belastingdienst worden uitbetaald. Wanneer u recht heeft op deze heffingskortingen, heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen. Deze brief heet de voorlopige teruggaaf 2019 (VT), waarop dat bedrag op staat. Stuur ook een kopie van uw voorlopige teruggaaf 2019 mee.
   
 • Alimentatie
  Als u alimentatie krijgt voor uzelf of uw kind(eren), dan telt dit ook mee. Stuur dan een kopie van het meest recente bankafschrift, waarop dit bedrag staat, mee met uw aanvraagformulier.
   
 • Overige inkomsten
  Als u andere inkomsten krijgt, stuur dan een kopie van het meest recente bankafschrift mee waarop dit bedrag staat.

Door een aanpassing in de landelijke wet is het sinds 1 januari 2015 niet meer toegestaan om de toelage voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar (Kindtoelage) direct op de rekening te storten.

Hierdoor zouden gezinnen met een inkomen tot 110% van het minimum helemaal geen tegemoetkoming in de kosten voor de kinderen meer krijgen. Omdat de gemeente Rotterdam het belangrijk vindt om gezinnen met kinderen met een laag inkomen financieel toch te helpen, is het Jeugd-tegoed op de Rotterdampas ingevoerd.

Nee, uw kind moet op 1 maart 2019 12 jaar zijn om recht te hebben op het hogere bedrag.

Omdat in de praktijk blijkt dat oudere kinderen, die naar de middelbare school gaan, meer geld kosten (zoals materialen voor school, zoals een grafische rekenmachine of een laptop) dan jongere kinderen op de basisschool.

Als uw inkomen te hoog is, heeft u geen recht op het Jeugd-tegoed. Als u rond 8 maart 2019 geen bericht heeft ontvangen van de gemeente Rotterdam, dan zijn er geen of te weinig gegevens om te bepalen of u in aanmerking komt voor het Jeugd-tegoed.

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor het Jeugd-tegoed, vul dan het aanvraagformulier in en stuur het naar ons op met de benodigde gegevens (zie uitleg op formulier).

In de brief die u van de gemeente ontvangen heeft staat de reden van afwijzing vermeld. Bij te weinig gegevens stellen we uw aanvraag buiten behandeling. U krijgt bijvoorbeeld een afwijzing als uw inkomen te hoog is, u niet woonachtig bent in Rotterdam of als u geen kinderbijslag ontvangt. 

Lees uw brief goed door. Als de gemeente te weinig informatie van u heeft, staat in de brief wat u moet opsturen.

Nee. U kunt het tegoed t/m 28 februari 2019 besteden, daarna vervalt het.

In de brief van de gemeente staat de reden van afwijzing. Lees de brief goed door. Als er te weinig gegevens bij de gemeente beschikbaar zijn, staat in de brief wat u nog kunt opsturen om de aanvraag in te dienen. 

Niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar indienen.  Op de pagina Bezwaar maken staat hoe u dat kunt doen. Stuur in ieder geval een kopie van de brief mee.

Het Jeugd-tegoed wordt op de Rotterdampas van uw kind gezet. In uw eigen Rotterdampas-account vindt u de passen van uw kinderen. Hier kunt u ook zien welk kind Jeugd-tegoed heeft gekregen en hoeveel erop staat. 

Als u een laag inkomen heeft, dan komen al uw kinderen in aanmerking voor Jeugd-tegoed. Welk bedrag zij krijgen, is afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen:

 • 4 tot en met 11 jaar: € 275
 • 12 tot en met 17 jaar: € 400