Spring naar het artikel

Het Jeugd-tegoed is een tegoed op de Rotterdampas voor kinderen van ouders met een laag inkomen.

Rotterdamse kinderen (tussen 4 tot en met 17 jaar) uit gezinnen met een laag inkomen ontvangen een Jeugd-tegoed van de gemeente. Ouders vragen het tegoed online aan via de oranje knop.

Bij de online aanvraag is DigiD nodig. Let op: als u een geregistreerde partner heeft, moet die het formulier ook digitaal ondertekenen.

Post

Het Jeugd-tegoed kunt u als ouder ook per post aanvragen. Download het aanvraagformulier en stuur het ingevuld op naar:  

Gemeente Rotterdam
Cluster MO MOW
Jeugd-tegoed/AOW-tegoed
Antwoordnummer 3227
3000 WB Rotterdam

U kunt een aanvraag indienen tot en met 30 november.

Wat kan ik kopen met het jeugdtegoed?

 • schoolspullen
 • sportspullen
 • kleding
 • fietsen
 • laptops
 • tablets
 • grafische rekenmachines
 • openbaar vervoer

Het tegoed kunt u niet besteden aan:

 • cadeaukaarten en kansspelen
 • genotsmiddelen
 • eten en drinken
 • telefoons en beltegoed
 • schoolgeld
 • contributie van een sportclub

Het Jeugd-tegoed is bedoeld om kinderen van ouders met een laag inkomen beter in staat te stellen om deel te nemen op school en aan het verenigings- en sportleven. Daarom is het tegoed bestemd voor producten die deze deelname vergroten.

Waar kan ik het jeugd-tegoed besteden?

 1. bij winkels die producten verkopen die bijdragen aan participatie op school en (sport)verenigingswezen
 2. bij openbaar vervoerpartners

Schoolgeld en contributie van een sportclub kan dus niet met het tegoed worden betaald.
U vindt de meest actuele lijst met deelnemende winkels op www.jeugdtegoed.nl.

Hoeveel tegoed kan uw kind krijgen?
Als uw kind op 1 maart 2018 tussen de 4 en de 18 jaar oud was, dan heeft u per kind recht op:

 • 4 tot en met 11 jaar: € 275,-
 • 12 tot en met 17 jaar: € 400,-

Het Jeugd-tegoed wordt gestort op de Rotterdampas van uw kind. Het Jeugd-tegoed is geldig tot en met 28 februari 2019. Daarna vervalt het bedrag.

Het Jeugd-tegoed wordt gestort op de Rotterdampas van uw kind. De Rotterdampas is gratis voor kinderen tot en met 17 jaar. 

Als u het Jeugd-tegoed aanvraagt, stuurt u kopieën mee van deze gegevens: 

 • paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de ouder (alleen nodig bij aanvraag per post)
 • stukken waar alle inkomsten op staan. Bekijk onderaan deze pagina de veelgestelde vraag 'Wat wordt bedoeld met inkomen op het aanvraagformulier?' 

Als u de volgende gegevens heeft, stuurt u ook daarvan een kopie mee:

 • voorlopige teruggaaf 2018
 • brief over het voorschot van het kindgebonden budget 2018 (voorschotbeschikking) én de specificatie
 • bent u alleenstaande studerende ouder? Stuur dan een kopie mee van alle pagina’s van de beschikking studiefinanciering 2017. Bovenaan deze beschikking staat ‘bericht studiefinanciering 2018’
 • aan studerende ouders wordt aangeraden het meest recente Bericht DUO mee te sturen

Binnen twee weken na ontvangst krijgt u een ontvangstbevestiging.
In sommige gevallen krijgt u binnen twee weken al een beschikking.
Let op: in dat tweede geval krijgt u niet eerst een ontvangstbevestiging.

Uiterlijk binnen acht weken na het indienen van uw aanvraag hoort u of uw kind het tegoed wel of niet krijgt.
Het tegoed wordt binnen vijf werkdagen na toekenning bijgeschreven.

Heeft u nog geen Rotterdampas of is deze niet meer geldig?
Dan moet u eerst een nieuwe pas kopen of verlengen. Dit kan op de pagina Rotterdampas.  
U kunt ook naar de Rotterdampaswinkel, neem dan mee:

 • een bewijs van het inkomen of de beschikking
 • een geldig legitimatiebewijs
 • kinderen in Rotterdam in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar
 • de ouders hebben een (gezamenlijk) inkomen dat niet hoger is dan 110% van het wettelijk sociaal minimum

De netto bedragen hieronder zijn voor personen van 21 jaar tot AOW-leeftijd exclusief vakantietoeslag:

 • alleenstaande ouder: € 1.322,-
 • gezin, beiden hebben nog niet de AOW-leeftijd bereikt: € 1.482,-

Heeft u nog vragen, kijk dan op de website van Jeugdtegoed of neem contact op.

Naast uw netto inkomen op uw uitkeringsspecificatie, loonstrook of pensioenspecificatie, kunnen er nog andere inkomsten zijn die meetellen voor de beoordeling. Deze kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Tegemoetkoming voor alleenstaande ouders
  Dit is een bedrag dat de overheid geeft aan alleenstaande ouders voor de kosten van kinderen. Dit bedrag hangt af van uw inkomen en zit verwerkt in het kindgebonden budget (KGB). Als u kindgebonden budget krijgt, heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen. Deze brief heet de voorschotbeschikking 2018 met daarbij een aparte specificatie van het totaalbedrag. Stuur een kopie van deze voorschotbeschikking 2018 én van de specificatie 2018 mee met uw aanvraagformulier.
   
 • Heffingskortingen
  Dit zijn bedragen waar u via de Belastingdienst recht op heeft. De heffingskortingen die het meest voorkomen, zijn:
  - algemene heffingskorting minstverdienende partner (AHK minstverdienende partner)
  - inkomensafhankelijke combinatie korting (IACK)
  Dit zijn bedragen die vaak per maand door de Belastingdienst worden uitbetaald. Wanneer u recht heeft op deze heffingskortingen, heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen. Deze brief heet de voorlopige teruggaaf 2018 (VT), waarop dat bedrag op staat. Stuur ook een kopie van uw voorlopige teruggaaf 2018 mee.
   
 • Alimentatie
  Als u alimentatie krijgt voor uzelf of uw kind(eren), dan telt dit ook mee. Stuur dan een kopie van het meest recente bankafschrift, waarop dit bedrag staat, mee met uw aanvraagformulier.
   
 • Overige inkomsten
  Als u andere inkomsten krijgt, stuur dan een kopie van het meest recente bankafschrift mee waarop dit bedrag staat.

De houder van de Rotterdampas mag het tegoed besteden aan de uitgekozen producten in de aangewezen winkels.

De ouder/verzorger is niet verplicht om mee te gaan met het kind en omgekeerd. Een ouder kan ook iets voor het kind kopen met het tegoed van het kind of de OV chip opladen. De pas werkt als een cadeaukaart. Legitimatie is niet nodig.

De Rotterdampas is gratis voor kinderen t/m 17 jaar. De kosten van een pas voor uzelf worden niet vergoed.

Door een aanpassing in de landelijke wet is het sinds 1 januari 2015 niet meer toegestaan om de toelage voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar (Kindtoelage) direct op de rekening te storten.

Hierdoor zouden gezinnen met een inkomen tot 110% van het minimum helemaal geen tegemoetkoming in de kosten voor de kinderen meer krijgen. Omdat de gemeente Rotterdam het belangrijk vindt om gezinnen met kinderen met een laag inkomen financieel toch te helpen, is het Jeugd-tegoed op de Rotterdampas ingevoerd.

Uw saldo bekijkt u online door in te loggen via Mijn Account op de website van de Rotterdampas. Hierop maakt u ook een nieuw account aan via Activeren.

U kunt het tegoed uitgeven in geselecteerde winkels tot en met 28 februari 2019. Daarna is het tegoed niet meer geldig.

 • Blokkeer de pas en het tegoed direct via telefoonnummer (010) 498 46 66.
 • Daarna vraagt u via de Rotterdampas shop een nieuwe pas aan. U kunt ook naar de Rotterdampaswinkel komen. Neem wel een legitimatiebewijs mee.

Een vervangende pas kost € 2,50. U krijgt de nieuwe pas binnen 5 werkdagen.

Vragen?
Neem contact met ons op. Dit kan telefonisch via 14 010 of per post via:

Gemeente Rotterdam
Cluster MO MOW
AOW-/Jeugd-tegoed
Antwoordnummer 3227
3000 WB Rotterdam

U kunt uw vraag ook naar ons mailen via aow-jeugdtegoed@rotterdam.nl.
Vermeld uw naam, adres, Burgerservicenummer (BSN) en AOW-tegoed.

Klachten
U kunt telefonisch een klacht indienen via 14 010 of per post via:

Gemeente Rotterdam
Klachtenbureau MO
Antwoordnummer 566
3000 WB Rotterdam

U kunt uw klacht ook online indienen. Let op: bent u het niet eens met een besluit, dan moet u hiertegen bezwaar maken.

Nee, uw kind moet op 1 maart 2018 12 jaar zijn om recht te hebben op het hogere bedrag.

Omdat in de praktijk blijkt dat oudere kinderen, die naar de middelbare school gaan, meer geld kosten (zoals materialen voor school, zoals een grafische rekenmachine of een laptop) dan jongere kinderen op de basisschool, heeft de gemeenteraad besloten dat er meer geld gaat naar kinderen van 12 jaar en ouder.

Het ‘Rotterdampasjaar’ loopt van 1 maart tot 1 maart. Het tegoed is binnen die periode geldig. Daarom is het logisch dat iedereen die in aanmerking komt, vanaf die datum moet voldoen aan de criteria, en dus ook meteen recht heeft op het bedrag.

Als uw inkomen te hoog is, heeft u geen recht op het Jeugd-tegoed. Als u rond 8 maart 2018 geen bericht heeft ontvangen van de gemeente Rotterdam, dan beschikken wij over geen of te weinig gegevens om te bepalen of u in aanmerking komt voor het Jeugd-tegoed. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor het Jeugd-tegoed, vul dan het aanvraagformulier in en stuur het naar ons op met de benodigde gegevens (zie uitleg op formulier).

Uitstel kan niet via 14 010 aangevraagd worden, dat kan alleen de betrokken inkomensconsulent bepalen.

Binnen twee weken na ontvangst krijgt u daarvan een bevestiging. In sommige gevallen krijgt u binnen twee weken een beschikking. U krijgt dan niet eerst een ontvangstbevestiging.

In de brief die u van de gemeente ontvangen heeft staat de reden van afwijzing vermeld. Bij te weinig gegevens stellen we uw aanvraag buiten behandeling. U ontvangt een afwijzing als uw inkomen te hoog is, u niet woonachtig bent in Rotterdam, u niet kinderbijslag-gerechtigd bent enz.

Lees uw brief goed door. Als er te weinig gegevens bij de gemeente beschikbaar zijn, staat in de brief wat u moet opsturen.

Nee. U kunt het tegoed t/m 28 februari 2019 besteden, daarna vervalt het.

U, of een andere belanghebbende, kan een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam, adres en handtekening;
 • uw burgerservicenummer;
 • uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
 • de datum waarop u bezwaar maakt;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht ook een kopie van het besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, m.b.v. het webformulier (zie 'mijn loket'). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl of eherkenning.nl.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale manier, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

Als u in 2017 een Rotterdampas had en deze nog niet verlengd heeft, moet u eerst uw pas verlengen. Dit kunt u doen via www.rotterdampas.nl/bestellen of in de Rotterdampaswinkel. Vergeet dan niet een bewijs van het inkomen of de beschikking en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Hierna wordt het tegoed automatisch bijgeschreven.