Jeugdtegoed
Gepubliceerd op: 27-09-2017
Geprint op: 11-07-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/jeugdtegoed/
Spring naar het artikel

Het jeugdtegoed is een tegoed op de Rotterdampas voor kinderen van ouders met een laag inkomen.

U kunt tot en met 31 december 2020 jeugdtegoed aanvragen. Dit tegoed is tot en met 28 februari 2021 geldig. Het bedrag kunt u uitgeven bij aangesloten winkels en het openbaar vervoer.

Jeugdtegoed aanvragen

U kunt het jeugdtegoed op 2 manieren aanvragen:

1. Online aanvragen

Dien uw aanvraag online in via de knop 'Jeugdtegoed aanvragen'.
U heeft hiervoor DigiD nodig.

2. Per post aanvragen

Download het formulier AanvraagJeugdtegoed - PDF.

Print het uit, vul het in en stuur op naar:

Gemeente Rotterdam
Cluster MO MOW
Jeugd-tegoed/AOW-tegoed
Antwoordnummer 3227
3000 WB Rotterdam

Het jeugdtegoed is om kinderen van ouders met een laag inkomen beter te laten meedoen op school en het verenigings- en sportleven.

Hoeveel tegoed kan mijn kind krijgen?

Als uw kind op 1 maart 2020 tussen de 4 en de 18 jaar oud was, dan heeft u per kind recht op:

 • € 275 als uw kind 4 tot en met 11 jaar is
 • € 500 als uw kind 12 tot en met 17 jaar is

Wat kan ik kopen met het jeugdtegoed?

 • schoolspullen
 • sportspullen
 • kleding
 • fietsen
 • laptops
 • tablets
 • grafische rekenmachines
 • openbaar vervoer

Het tegoed kunt u niet besteden aan:

 • cadeaukaarten en kansspelen
 • genotsmiddelen
 • eten en drinken
 • telefoons en beltegoed
 • schoolgeld
 • contributie van een sportclub

Waar kan ik het jeugdtegoed besteden?

1. bij winkels die producten verkopen die uw kind helpen om mee te kunnen doen op school, bij een vereniging of bij het sporten.

2. in het openbaar vervoer door (een deel van) het tegoed van de Rotterdampas op een OV-chipkaart te zetten.

U vindt de meest actuele lijst met deelnemende winkels op www.jeugdtegoed.nl.

Het jeugdtegoed wordt gestort op de Rotterdampas van uw kind. Heeft u een laag inkomen, dan is de Rotterdampas voor uw kind gratis. Meer informatie vind u op de Rotterdampas website.

Als u het jeugdtegoed aanvraagt, stuurt u kopieën mee van deze gegevens: 

 • paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de ouder (alleen nodig bij aanvraag per post)
 • stukken waar alle inkomsten op staan

Als u de volgende gegevens heeft, stuurt u ook daarvan een kopie mee:

 • voorlopige teruggaaf (voorlopige aanslag) 2020
 • brief over het voorschot van het kindgebonden budget 2020 (voorschotbeschikking) én de specificatie
 • bent u alleenstaande studerende ouder? Stuur dan een kopie mee van alle pagina’s van de beschikking studiefinanciering 2019. Bovenaan deze beschikking staat ‘bericht studiefinanciering 2019’
 • stuur het laatste Bericht DUO mee als u studerende ouder bent
   

Aanvullende gegevens

Moet u meer gegevens aanleveren? Ga dan naar het online Burgerloket. Nadat u inlogt met DigiD kunt u daar de gevraagde aanvullende gegevens uploaden.

 • Binnen acht weken na de aanvraag ontvangt u een brief met het besluit
 • Nadat u de brief binnen heeft, wordt het bedrag binnen vijf werkdagen op de Rotterdampas van uw kind gezet. 

Heeft u nog geen Rotterdampas of is deze niet meer geldig?
Zorg dan eerst voor een geldige pas. Dit kan op de pagina Rotterdampas
U kunt ook naar de Rotterdampaswinkel gaan. Breng dan mee:

 • een bewijs van het inkomen of de brief met het besluit (de beschikking)
 • een geldig legitimatiebewijs
 • kinderen in Rotterdam in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar
 • de ouders hebben een (gezamenlijk) inkomen dat niet hoger is dan 110% van het wettelijk sociaal minimum

De netto bedragen hieronder zijn voor personen van 21 jaar tot AOW-leeftijd exclusief vakantietoeslag:

 • alleenstaande ouder: € 1.401,88
 • gezin, beiden hebben nog niet de AOW-leeftijd bereikt: € 1.584,94
 • alleenstaande ouder student MBO € 1.401,88
 • alleenstaande ouder student HBO € 1.423,08
 • alleenstaande AOW-er met kind € 1.533,07
 • AOW gezin € 1.683,40

Weet u niet zeker of u met uw inkomen recht heeft op jeugdtegoed? Gebruik dan de rekenhulp.

Heeft u nog vragen, kijk dan op de website van Jeugdtegoed of neem contact op.

Op uw uitkeringsspecificatie, loonstrook of pensioenspecificatie kunt u lezen wat uw netto inkomen is. Er kunnen nog andere inkomsten zijn die meetellen voor de beoordeling. Deze kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Tegemoetkoming voor alleenstaande ouders
  Dit is een bedrag dat de overheid geeft aan alleenstaande ouders voor de kosten van kinderen. Dit bedrag hangt af van uw inkomen en zit verwerkt in het kindgebonden budget (KGB). Als u kindgebonden budget krijgt, heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen. Deze brief heet de Voorschotbeschikking 2020 met daarbij een apart overzicht van het totaalbedrag. Stuur een kopie van deze voorschotbeschikking 2020 én van het overzicht 2020 mee met uw aanvraagformulier.
   
 • Heffingskortingen
  Dit zijn bedragen waar u via de Belastingdienst recht op heeft. De heffingskortingen die het meest voorkomen, zijn:
  - algemene heffingskorting minstverdienende partner (AHK minstverdienende partner)
  - inkomensafhankelijke combinatie korting (IACK)
  Dit zijn bedragen die vaak per maand door de Belastingdienst worden uitbetaald. Wanneer u recht heeft op deze heffingskortingen, heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen. Deze brief heet de voorlopige teruggaaf 2020 (VT), waarop dat bedrag op staat. Stuur ook een kopie van uw voorlopige teruggaaf 2020 mee.
   
 • Alimentatie
  Als u alimentatie krijgt voor uzelf of uw kind(eren), dan telt dit ook mee. Stuur dan een kopie mee van uw laatste bankafschrift waarop dit bedrag staat.
   
 • Overige inkomsten
  Als u andere inkomsten krijgt, stuur dan een kopie uw laatste bankafschrift mee waarop dit bedrag staat.

Voor 2015 werd de toelage voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar (Kindtoelage) direct op de rekening gestort. Door een aanpassing in de landelijke wet op 1 januari 2015, mocht dat niet meer. Hierdoor kregen gezinnen, met een inkomen tot 110% van het minimum, geen steun meer in kosten voor de kinderen.

Omdat de gemeente het belangrijk vindt om gezinnen met een laag inkomen toch te helpen, is het jeugdtegoed op de Rotterdampas ingevoerd.

Nee, uw kind moet op 1 maart 2020 12 jaar zijn om recht te hebben op het hogere bedrag.

Omdat oudere kinderen, die naar de middelbare school gaan, meer geld kosten (zoals materialen voor school als een grafische rekenmachine of een laptop) dan jongere kinderen op de basisschool.

Als uw inkomen te hoog is, heeft u geen recht op het jeugdtegoed. Als u rond 8 maart 2020 geen bericht heeft ontvangen van de gemeente, dan zijn er geen of te weinig gegevens om te bepalen of u recht heeft op het jeugdtegoed.

Als u denkt dat u recht heeft op het Jeugdtegoed, vul dan het aanvraagformulier in en stuur het op met de benodigde gegevens (zie uitleg op formulier).

Nee. U kon het tegoed tot en met 29 februari 2020 uitgeven.

In de brief van de gemeente staat de reden van afwijzing. Lees de brief goed door. U krijgt bijvoorbeeld een afwijzing als

 • uw inkomen te hoog is
 • u niet in Rotterdam woont
 • u geen kinderbijslag ontvangt

Als er te weinig gegevens bij de gemeente bekend zijn, staat in de brief wat u nog kunt opsturen om de aanvraag te doen.

Niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar indienen. Op de pagina Bezwaar maken staat hoe u dat kunt doen. Stuur in ieder geval een kopie van de brief mee.

Het jeugdtegoed wordt op de Rotterdampas van uw kind gezet. In uw eigen Rotterdampas-account vindt u de passen van uw kinderen. Hier kunt u ook zien welk kind jeugdtegoed heeft gekregen en hoeveel erop staat. 

\