Jeugdtegoed
Gepubliceerd op: 27-09-2017
Geprint op: 27-11-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/jeugdtegoed/
Ga naar de hoofdinhoud

Jeugdtegoed is een extra steun voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Het tegoed kunt u besteden aan school- en sportspullen en openbaar vervoer.

Let op: U kunt tot en met 31 december 2020 jeugdtegoed aanvragen. Dit tegoed is tot en met 28 februari 2021 geldig.

Het jeugdtegoed is voor kinderen ( die op 1 maart 2020 4 tot en met 17 jaar zijn)

waarvan de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan

 • 110% van het sociaal minimum (bij kinderen tot en met 11 jaar) of
 • 130% van het sociaal minimum (bij kinderen vanaf 12 jaar)

Kijk bij Voor wie voor bedragen van de inkomensgrens.

De hoogte van het jeugdtegoed is

 • € 275 voor uw kind van 4 tot en met 11 jaar
 • € 500 voor uw kind van 12 tot en met 17 jaar

Jeugdtegoed aanvragen

U kunt het jeugdtegoed op 2 manieren aanvragen:

1. Online aanvragen

Dien uw aanvraag online in via de knop 'Jeugdtegoed aanvragen'.
U heeft hiervoor DigiD nodig.

2. Per post aanvragen

Download het formulier Aanvraag Jeugdtegoed - PDF. Stuur het ingevuld op naar het adres wat rechtsboven op het formulier staat.

Wat kan ik kopen met het jeugdtegoed?

 • reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort)
 • schoolspullen
 • sportspullen
 • kleding
 • fietsen
 • laptops
 • tablets
 • grafische rekenmachines
 • openbaar vervoer

Het tegoed kunt u niet besteden aan:

 • cadeaukaarten en kansspelen
 • genotsmiddelen
 • eten en drinken
 • telefoons en beltegoed
 • schoolgeld
 • contributie van een sportclub

Waar kan ik het jeugdtegoed besteden?

1. bij winkels met producten die helpen uw kind mee te doen op school, bij een vereniging of bij het sporten.

2. in het openbaar vervoer door (een deel van) het tegoed op een OV-chipkaart te zetten.

U vindt een lijst met alle deelnemende winkels op www.jeugdtegoed.nl.

Het jeugdtegoed wordt op de Rotterdampas van uw kind gezet. Heeft u een laag inkomen, dan is de Rotterdampas voor uw kind gratis. Meer informatie vindt u op de Rotterdampas website.

Als u het jeugdtegoed aanvraagt, stuurt u kopieën mee van deze gegevens: 

 • paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de ouder (alleen nodig bij aanvraag per post)
 • stukken waar alle inkomsten op staan

Als u de volgende gegevens heeft, stuurt u ook daarvan een kopie mee:

 • voorlopige teruggaaf (voorlopige aanslag) 2020
 • brief over het voorschot van het kindgebonden budget 2020 (voorschotbeschikking) én de specificatie
 • bent u alleenstaande studerende ouder? Stuur dan een kopie mee van alle pagina’s van de beschikking studiefinanciering 2019. Bovenaan deze beschikking staat ‘bericht studiefinanciering 2019’
 • stuur het laatste Bericht DUO mee als u studerende ouder bent
   

Aanvullende gegevens

Moet u meer gegevens aanleveren? Ga dan naar het online Burgerloket. Nadat u inlogt met DigiD kunt u daar de gevraagde aanvullende gegevens uploaden.

 • Binnen acht weken na de aanvraag ontvangt u een brief. Daarin staat het besluit van de gemeente of uw kind jeugdtegoed krijgt
 • Nadat u de brief binnen heeft, wordt het bedrag binnen vijf werkdagen op de Rotterdampas van uw kind gezet

Heeft u nog geen Rotterdampas of is deze niet meer geldig?
Zorg dan eerst voor een geldige pas. Dit kan op de pagina Rotterdampas
U kunt ook naar de Rotterdampaswinkel gaan. Breng dan mee:

 • een bewijs van het inkomen of de brief met het besluit (de beschikking)
 • een geldig legitimatiebewijs

De netto bedragen hieronder zijn voor personen van 21 jaar tot AOW-leeftijd exclusief vakantietoeslag:

Inkomensgrenzen voor doelgroep (4 tot 12 jaar) 110%

Per kind recht op €275

 • alleenstaande ouder: € 1.401,88
 • gezin, beiden hebben nog niet de AOW-leeftijd bereikt: € 1.584,94
 • alleenstaande ouder student MBO € 1.401,88
 • alleenstaande ouder student HBO € 1.423,08
 • alleenstaande AOW-er met kind € 1.533,07
 • AOW gezin € 1.683,40

Inkomensgrenzen voor doelgroep (12 t/m 17 jaar) 110-130%

Per kind recht op €500

 • alleenstaande ouder: €1656,76
 • gezin: €1873,11
 • AOW-gerechtigden met kinderen 12 t/m 17 jaar gelden andere bedragen, namelijk €1811,81 (alleenstaand) of €1989,47 (gezin)
 • MBO studerende alleenstaande ouders € 1.656,76
 • HBO studerende alleenstaande ouders € 1.656,76

Rekenhulp

Weet u niet zeker of u met uw inkomen recht heeft op jeugdtegoed? Gebruik dan de rekenhulp.

Heeft u nog vragen, kijk dan op de website van Jeugdtegoed of neem contact op.

Op het overzicht van uw uitkering, loonstrook of pensioen kunt u lezen wat uw netto inkomen is. Er kunnen nog andere inkomsten zijn die meetellen. Deze kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Tegemoetkoming voor alleenstaande ouders
  Dit is een bedrag dat de overheid geeft aan alleenstaande ouders voor de kosten van kinderen. Dit bedrag hangt af van uw inkomen en zit verwerkt in het kindgebonden budget (KGB). Als u kindgebonden budget krijgt, heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen. Deze brief heet de Voorschotbeschikking 2020 met daarbij een apart overzicht van het totaalbedrag. Stuur een kopie van deze voorschotbeschikking 2020 én van het overzicht 2020 mee met uw aanvraagformulier.
   
 • Heffingskortingen
  Dit zijn bedragen waar u via de Belastingdienst recht op heeft. De heffingskortingen die het meest voorkomen, zijn:
  - algemene heffingskorting minstverdienende partner (AHK minstverdienende partner)
  - inkomensafhankelijke combinatie korting (IACK)
  Dit zijn bedragen die vaak per maand door de Belastingdienst worden uitbetaald. Wanneer u recht heeft op deze heffingskortingen, heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen. Deze brief heet de Voorlopige Teruggaaf 2020 (VT), waarop dat bedrag op staat. Stuur ook een kopie van uw voorlopige teruggaaf 2020 mee.
   
 • Alimentatie
  Als u alimentatie krijgt voor uzelf of uw kind(eren), dan telt dit ook mee. Stuur dan een kopie mee van uw laatste bankafschrift waarop dit bedrag staat.
   
 • Overige inkomsten
  Als u andere inkomsten krijgt, stuur dan een kopie uw laatste bankafschrift mee waarop dit bedrag staat.

Voor 2015 werd er Kindtoelage direct op de rekening gestort. Door een aanpassing in de landelijke wet, mocht dat niet meer. Hierdoor kregen gezinnen met een laag inkomen geen steun meer in kosten voor de kinderen.

Omdat de gemeente het belangrijk vindt om gezinnen met een laag inkomen toch te helpen, is het jeugdtegoed op de Rotterdampas ingevoerd.

Nee, uw kind moet op 1 maart 2020 12 jaar zijn om recht te hebben op het hogere bedrag.

Omdat oudere kinderen, die naar de middelbare school gaan, meer geld kosten dan jongere kinderen op de basisschool. Denkt u aan materialen voor school als een grafische rekenmachine of een laptop.

Als uw inkomen te hoog is, heeft u geen recht op het jeugdtegoed. Heeft u rond 8 maart 2020 geen bericht heeft ontvangen van de gemeente? Dan zijn er geen of te weinig gegevens om te bepalen of u recht heeft op het jeugdtegoed.

Als u denkt dat u recht heeft op het Jeugdtegoed, vul dan het aanvraagformulier in en stuur het op met de benodigde gegevens (zie uitleg op formulier).

Nee. U kon het tegoed tot en met 29 februari 2020 uitgeven.

In de brief van de gemeente staat de reden van afwijzing. Lees de brief goed door. U krijgt bijvoorbeeld een afwijzing als

 • uw inkomen te hoog is
 • u niet in Rotterdam woont
 • u geen kinderbijslag ontvangt

Als er te weinig gegevens bij de gemeente bekend zijn, staat in de brief wat u nog kunt opsturen om de aanvraag nog een keer te doen.

Niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar indienen. Op de pagina Bezwaar maken staat hoe u dat doet. Stuur in ieder geval een kopie van de brief mee.

Het jeugdtegoed wordt op de Rotterdampas van uw kind gezet. In uw eigen Rotterdampas-account vindt u de passen van uw kinderen. Hier kunt u ook zien welk kind jeugdtegoed heeft gekregen en hoeveel erop staat.