Individuele inkomenstoeslag
Gepubliceerd op: 26-11-2017
Geprint op: 03-06-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/individuele-inkomenstoeslag/
Spring naar het artikel

U heeft mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag als u voor lange tijd een laag inkomen heeft en u geen mogelijkheid heeft om dit te verhogen.

U kunt de individuele inkomenstoeslag eens per twaalf maanden aanvragen. Deze toeslag is € 120. De gemeente maakt dit bedrag direct aan u over.

Individuele inkomenstoeslag voor uzelf aanvragen

U gebruikt het aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag voor uw aanvraag. Dit formulier opent u via de knop 'formulier downloaden'. Daarna kunt u het uitprinten, invullen en opsturen.

Stuur het formulier naar:

Cluster Werk & Inkomen
Postbus 1024
3000 BA  Rotterdam

Bent u / is uw partner jonger dan 21 jaar of ouder dan de AOW leeftijd?
Dan komt u niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

Op het aanvraagformulier staat welke informatie u moet meesturen.

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag!

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u of u individuele inkomenstoeslag krijgt. Hiervan krijgt u een besluit.

Rotterdammers met een voor lange tijd laag inkomen die hun inkomen niet kunnen verhogen, kunnen deze toeslag aanvragen.

Iemand anders doet voor u de aanvraag
Met het formulier machtiging aanvraag uitkering kan iemand anders voor u de aanvraag doen. Dit formulier vult u helemaal in. Er is een handtekening nodig van:

 • uzelf
 • uw eventuele partner
 • de gemachtigde

Samen met het aanvraagformulier stuurt u het ingevulde formulier machtiging aanvraag uitkering op.

Let op: hetzelfde machtigingsformulier mag niet gebruikt worden om een machtiging aan te vragen voor andere personen dan de aanvrager(s). De machtiging geldt alleen voor die ene aanvraag.

Voorwaarden

 • u bent op de datum van uw aanvraag 21 jaar of ouder en u heeft nog geen recht op pensioen
 • uw inkomen was in de 12 maanden voor de aanvraag voortdurend lager dan 130% van het minimumloon.
 • u heeft geen uitzicht op een hoger inkomen, bijvoorbeeld door een (andere) baan met meer salaris
 • u heeft geen hoog vermogen (meer informatie bij veelgestelde vragen: Wat is een langdurig laag inkomen?)
 • u kreeg in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag
 • u woont op de datum van uw aanvraag in Rotterdam
 • u heeft op de datum van uw aanvraag de Nederlandse nationaliteit of bent u daarmee gelijkgesteld

Als u getrouwd bent of samenwoont, gelden deze voorwaarden voor u allebei. Per huishouden kunt u één keer Individuele Inkomenstoeslag aanvragen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals:

 • spaargeld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekeringen
 • aandelen
 • (vakantie)huis
 • woonboot
 • auto
 • caravan
 • sieraden en antiek

Normale goederen zoals meubels, een wasmachine, koelkast of televisietoestel tellen niet mee.
Ook bezittingen die echt nodig zijn, zoals een aan uw handicap aangepaste auto, zijn geen vermogen.

De gemeente gebruikt een grensbedrag om te bepalen of iemand een langdurig laag inkomen heeft.

U mag maximaal het grensbedrag aan inkomen hebben als u de individuele inkomenstoeslag wil aanvragen.

 • Als u een aanvraag voor de individuele inkomenstoeslag indient, kijkt de gemeente naar uw (netto) inkomen per maand, over de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum.
 • Het gaat om al uw inkomsten, dus bijvoorbeeld inkomsten uit loon, pensioen, uitkeringen, lijfrente, studiefinanciering/een tegemoetkoming in de studiekosten of inkomsten als zelfstandige. Maar ook inkomsten uit alimentatie of onderhuur tellen mee.
 • Het gaat om uw inkomsten inclusief vakantiegeld. Dat vakantiegeld hoeft u echter niet apart op te geven: wij tellen dat automatisch bij uw inkomen op.
 • Bent u gehuwd of samenwonend? Dan gaat het om de inkomsten van u en uw partner samen.
 • Heeft u de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum steeds een bijstandsuitkering ontvangen? Of heeft u een ander inkomen dat in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum lager is geweest dan onderstaande grensbedragen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.
 • Hieronder is het maximuminkomen per maand aangegeven dat geldt bij de beoordeling van het recht op individuele inkomenstoeslag. Komt uw inkomen in één of meer maanden boven het grensbedrag per maand in die periode? Dan heeft u geen recht op de individuele inkomenstoeslag.
Periode

Grensbedrag inkomen per maand

(netto inclusief vakantiegeld)

Van 1-1-2020 € 1.954,30
Van 1-7-2019 tot 1-1-2020 € 1.913,64
Van 1-1-2019 tot 1-7-2019 € 1.904,59

Personen met een lopende bijstandsuitkering die aan de meeste eisen voldoen, ontvangen van de gemeente een verkort aanvraagformulier. Als u het formulier niet heeft ontvangen, behoort u niet tot deze groep.

U kunt wel een aanvraag individuele inkomenstoeslag doen met het formulier dat op deze pagina staat.

Nee. De individuele inkomenstoeslag wordt op aanvraag verstrekt vanaf het moment van aanvragen. Een aanvraag voor individuele inkomenstoeslag in het verleden zal worden afgewezen.

U heeft geen recht op individuele inkomenstoeslag als:

 • er op het moment van de aanvraag een opleiding of studie wordt gevolgd, of:

 • in de voorgaande twaalf maanden is afgerond die valt onder:
  - de wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  - de wet studiefinanciering 2000
  - de wet educatie en beroepsonderwijs
  - de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Daarbij gaat het om de volgende opleidingen:

 • HAVO, VWO

 • MBO-niveau 2 of hoger

 • HBO of Universitair onderwijs

Staat uw opleiding er niet bij of twijfelt u? Geef de opleiding door aan de gemeente. De gemeente beoordeelt of uw opleiding onder een van de genoemde wetten valt.

\