Individuele inkomenstoeslag
Gepubliceerd op: 26-11-2017
Geprint op: 18-04-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/individuele-inkomenstoeslag/
Ga naar de hoofdinhoud

U heeft mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag, als u voor lange tijd een laag inkomen heeft én u dit inkomen niet kunt verhogen.

Ook moeten u en uw partner ouder dan 21 jaar zijn, maar nog niet op AOW leeftijd. Dan mag u de individuele inkomenstoeslag één keer per 12 maanden aanvragen. Deze toeslag is € 120.

Individuele inkomenstoeslag voor uzelf aanvragen

U gebruikt het aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag voor uw aanvraag. Dit formulier opent u via de knop 'Formulier downloaden (pdf)'. Daarna kunt u het uitprinten, invullen en opsturen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen?

Ga naar de Vraagwijzer.

Stuur het formulier naar:

Cluster Werk & Inkomen
Postbus 1024
3000 BA  Rotterdam

Op het aanvraagformulier staat welke informatie u moet meesturen.

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag!

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u een brief. In de brief staat of de gemeente besluit dat u de individuele inkomenstoeslag krijgt.

Deze toeslag is voor Rotterdammers die

 • een voor lange tijd laag inkomen hebben (afgelopen 12 maanden, elke maand een inkomen lager dan 130% van het minimuminkomen) én
 • dit inkomen niet kunnen verhogen

Iemand anders doet voor u de aanvraag
Met het 'formulier machtiging aanvraag uitkering (pdf)' kan iemand anders de aanvraag voor u doen. Dit formulier vult u helemaal in. Er is een handtekening nodig van:

 • uzelf
 • uw eventuele partner
 • de gemachtigde

Samen met het aanvraagformulier stuurt u het ingevulde formulier machtiging aanvraag uitkering (pdf) op.

Let op: hetzelfde machtigingsformulier mag niet gebruikt worden om een machtiging aan te vragen voor andere personen dan de aanvrager(s). De machtiging geldt alleen voor die ene aanvraag.

 • u bent op de datum van uw aanvraag 21 jaar of ouder en u heeft nog geen recht op AOW
 • uw inkomen was in de 12 maanden voor de aanvraag steeds lager dan 130% van het minimumloon
 • u heeft geen uitzicht op een hoger inkomen, bijvoorbeeld door een (andere) baan met meer salaris
 • u mag vermogen hebben tot een bepaald bedrag. Lees bij de veelgestelde vraag Wat is vermogen? welke bezittingen hieronder vallen. De maximale waarde van dit bedrag is in 2021:
  • 12.590 euro voor gezinnen en alleenstaande ouders
  • 6.295 euro voor alleenstaanden
  • 53.100 euro maximale vrijlating waarde eigen woning
 • u kreeg in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag
 • u woont op de datum van uw aanvraag in Rotterdam
 • u heeft op de datum van uw aanvraag de Nederlandse nationaliteit of bent u daarmee gelijkgesteld

Als u getrouwd bent of samenwoont, gelden deze voorwaarden voor u allebei. Per huishouden kunt u één keer Individuele Inkomenstoeslag aanvragen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals:

 • spaargeld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekeringen
 • aandelen
 • (vakantie)huis
 • woonboot
 • auto
 • caravan
 • sieraden en antiek

Normale goederen zoals meubels, een wasmachine, koelkast of televisietoestel tellen niet mee.
Ook bezittingen dat echt nodig is, is geen vermogen. Denk bijvoorbeeld aan een handicap aangepaste auto.

De gemeente gebruikt een grensbedrag om te bepalen of iemand een langdurig laag inkomen heeft.

U mag maximaal het grensbedrag aan inkomen hebben als u de individuele inkomenstoeslag wil aanvragen.

 • De gemeente kijkt naar uw netto inkomen per maand, over de 12 maanden voor de aanvraagdatum
 • Het gaat om al uw inkomsten. Bijvoorbeeld inkomsten uit loon, pensioen, uitkeringen, lijfrente, studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten of inkomsten als zelfstandige. Maar ook inkomsten uit alimentatie of onderhuur tellen mee.
 • Het gaat om uw inkomsten mét vakantiegeld. Dat vakantiegeld hoeft u niet apart op te geven: wij tellen dat automatisch bij uw inkomen op.
 • Bent u gehuwd of samenwonend? Dan gaat het om de inkomsten van u en uw partner samen.
 • Heeft u in de 12 maanden voor de aanvraagdatum steeds een bijstandsuitkering ontvangen? Of in die 12 maanden een ander inkomen dat lager was dan onderstaande grensbedragen? Dan heeft u mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag.
 • Hieronder is het maximuminkomen per maand aangegeven, dat wordt gebruikt bij beoordeling van uw recht. Komt uw inkomen in één of meer maanden boven het grensbedrag per maand in die periode? Dan heeft u geen recht op de individuele inkomenstoeslag.
Periode

Grensbedrag inkomen per maand

(netto inclusief vakantiegeld)

Van 1 januari 2021 € 1.997,24
Van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 € 1.966,70
Van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020 € 1.954,30

Personen met een lopende bijstandsuitkering die aan de meeste eisen voldoen, ontvangen van de gemeente een verkort aanvraagformulier. Als u het formulier niet heeft ontvangen, behoort u niet tot deze groep.

U kunt wel een aanvraag doen met het normale formulier. Dit formulier opent u met de knop 'Formulier downloaden (pdf)'.

Nee. Een aanvraag voor individuele inkomenstoeslag in het verleden wordt afgewezen.

U heeft geen recht op individuele inkomenstoeslag als:

 • u op het moment van de aanvraag een opleiding of studie volgt, of:

 • u in de voorgaande twaalf maanden een studie heeft afgerond die valt onder:
  - de wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  - de wet studiefinanciering 2000
  - de wet educatie en beroepsonderwijs
  - de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Daarbij gaat het om de volgende opleidingen:

 • HAVO, VWO

 • MBO-niveau 2 of hoger

 • HBO of Universitair onderwijs

Staat uw opleiding er niet bij of twijfelt u? Geef de opleiding door aan de gemeente. De gemeente beoordeelt of uw opleiding onder een van de genoemde wetten valt.