Individuele inkomenstoeslag
Gepubliceerd op: 26-11-2017
Geprint op: 19-11-2018
https://www.rotterdam.nl/loket/individuele-inkomenstoeslag/
Spring naar het artikel

U heeft mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag als u langdurig een laag inkomen heeft en u geen mogelijkheden heeft om uw inkomen te verhogen.

U kunt de individuele inkomenstoeslag eens per twaalf maanden aanvragen. Deze toeslag is € 120. De gemeente maakt dit bedrag direct aan u over.

Individuele inkomenstoeslag voor uzelf aanvragen

U gebruikt het aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag voor uw aanvraag. Dit formulier kunt u via onderstaande knop downloaden, uitprinten en invullen.

Stuur het formulier naar:

Cluster Werk & Inkomen
Postbus 1024
3000 BA  Rotterdam

Bent u / is uw partner jonger dan 21 jaar of ouder dan de AOW leeftijd?
Dan komt u niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

Op het aanvraagformulier staat welke informatie u moet meesturen met uw aanvraag.

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag!

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u te horen of u individuele inkomenstoeslag krijgt. Hiervan krijgt u een besluit.

Rotterdammers met een langdurig laag inkomen die hun inkomen niet kunnen verhogen kunnen deze toeslag aanvragen.

Iemand anders doet voor u de aanvraag
Met het formulier machtiging aanvraag uitkering kan iemand anders voor u de aanvraag doen. Dit formulier vult u helemaal in. Er is een handtekening nodig van:

 • uzelf
 • uw eventuele partner
 • de gemachtigde.

Samen met het aanvraagformulier stuurt u het ingevulde formulier machtiging aanvraag uitkering op.

Let op: hetzelfde machtigingsformulier mag niet gebruikt worden om een machtiging aan te vragen voor andere personen dan de aanvrager(s). De machtiging geldt alleen voor die ene aanvraag.

Voorwaarden 2018

 • u bent op de datum van uw aanvraag 21 jaar of ouder en u heeft nog geen recht op pensioen
 • uw inkomen was in de 12 maanden voor de aanvraag voortdurend lager dan 130% van het minimumloon. Hoe hoog dat bedrag is, vindt u in het overzicht grensinkomens 2018.
 • u heeft geen uitzicht op een hoger inkomen, (bijvoorbeeld een andere baan met meer salaris)
 • u heeft geen hoog vermogen
 • u kreeg in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag
 • u woont op de datum van uw aanvraag in Rotterdam
 • heeft op de datum van uw aanvraag de Nederlandse nationaliteit of bent statushouder

Als u getrouwd bent of samenwoont, gelden deze voorwaarden voor u allebei. Per huishouden kunt u één keer Individuele Inkomenstoeslag aanvragen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals:

 • spaargeld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekeringen
 • aandelen
 • (vakantie)huis
 • woonboot
 • auto
 • caravan
 • sieraden en antiek

Normale goederen zoals meubels, een wasmachine, koelkast of televisietoestel tellen niet mee.
Ook bezittingen die echt nodig zijn, zoals een aan uw handicap aangepaste auto, zijn geen vermogen.

Er is sprake van een laag inkomen wanneer het inkomen in de voorgaande 12 maanden onafgebroken lager was dan 130% van het minimumloon.

De hoogte van dat bedrag vindt u terug in het overzicht grensinkomens 2018.

 • alle inkomsten van u en uw eventuele partner tellen mee
 • naast inkomsten uit arbeid of uitkering, kan het ook gaan om inkomen uit alimentatie of onderhuur en dergelijke

Personen met een lopende bijstandsuitkering die aan de meeste eisen voldoen, ontvangen van de gemeente een verkort aanvraagformulier. Als u het formulier niet heeft ontvangen, behoort u niet tot deze groep. U kunt wel een aanvraag individuele inkomenstoeslag doen met het formulier dat op de pagina individuele inkomenstoeslag staat.

Om als gehuwde (of daarmee gelijkgestelde persoon) aanspraak te kunnen maken op de individuele inkomenstoeslag, moeten beide partners aan alle eisen voldoen. Dus u moet allebei 21 jaar of ouder zijn maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Tot 1-1-2018 golden er bepaalde uitzonderingen op de leeftijdsgrens. Deze uitzonderingen zijn vanaf 2018 vervallen.

Om als gehuwde (of daarmee gelijkgestelde persoon) aanspraak te kunnen maken op de individuele inkomenstoeslag, moeten beide partners aan alle eisen voldoen. Dus u moet allebei 21 jaar of ouder zijn maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Tot 1-1-2018 golden er bepaalde uitzonderingen op de leeftijdsgrens. Deze uitzonderingen zijn vanaf 2018 vervallen.

De individuele inkomenstoeslag wordt op aanvraag verstrekt. Er kan in principe géén individuele inkomenstoeslag worden verstrekt over eerdere jaren. Een aanvraag voor een individuele inkomenstoeslag over voorgaande jaren zal dus doorgaans worden afgewezen.

In de geldende beleidsregels staat dat u geen recht op individuele inkomenstoeslag heeft als:

 • er op het moment van de aanvraag een opleiding of studie wordt gevolgd
  of
 • in de voorgaande 12 maanden is gevolgd / afgerond die valt onder:
  - de wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
  - de wet studiefinanciering 2000;
  - de wet educatie en beroepsonderwijs;
  of
  - de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Daarbij gaat het onder andere om de volgende opleidingen:

 • VMBO, HAVO, VWO
 • MBO of HBO
 • Universitair onderwijs
 • Vavo
 • Vakscholen

Staat uw opleiding er niet bij, dan beoordeelt de gemeente of uw opleiding onder één van de genoemde wetten valt.