Individuele inkomenstoeslag
Gepubliceerd op: 26-11-2017
Geprint op: 29-11-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/individuele-inkomenstoeslag/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u al lang een laag inkomen? En kunt u dit inkomen niet verhogen? Dan heeft u mogelijk recht op individuele inkomenstoeslag.

U en uw partner moeten ouder dan 21 jaar zijn, maar nog niet op AOW leeftijd.
Dan mag u de individuele inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen.
Deze toeslag is € 120.

Individuele inkomenstoeslag voor uzelf aanvragen

Vraag Individuele Inkomenstoeslag aan via het formulier. Dit formulier opent u via de knop 'Formulier downloaden (pdf)'. Daarna kunt u het uitprinten, invullen en opsturen.

Individuele inkomenstoeslag voor iemand anders aanvragen

U mag voor iemand anders de toeslag aanvragen, als u toestemming heeft.
Vul dan naast het aanvraagformulier ook een machtigingsformulier in.
Het machtigingsformulier vindt u bij Voor wie.

Heeft u hulp nodig bij het invullen?

Ga dan naar een Vraagwijzer bij u in de buurt.

Stuur het formulier met bewijsstukken naar:

Cluster Werk & Inkomen
Postbus 1024
3000 BA  Rotterdam

Op het aanvraagformulier staat welke informatie u moet meesturen.

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag!

Binnen 8 weken krijgt u een brief. In de brief staat of u de individuele inkomenstoeslag krijgt.

Deze toeslag is voor Rotterdammers die

 • een lange tijd een laag inkomen hebben (U had de afgelopen 12 maanden, elke maand een inkomen lager dan 130% van het minimuminkomen) én
 • dit inkomen niet kunnen verhogen

Iemand anders doet voor u de aanvraag
Dat kan met het 'formulier machtiging aanvraag uitkering (pdf)'. Op de machtiging is een handtekening nodig van:

 • uzelf
 • uw eventuele partner
 • de gemachtigde

Stuur de machtiging mee met het aanvraagformulier.

Let op: het machtigingsformulier mag alleen gebruikt worden voor deze aanvraag Individuele Inkomenstoeslag.

 • u bent op de datum van uw aanvraag 21 jaar of ouder. En u heeft nog geen recht op AOW
 • uw inkomen was in de 12 maanden voor de aanvraag steeds lager dan 130% van het minimumloon
 • u heeft geen uitzicht op een hoger inkomen. Bijvoorbeeld door een hoger loon
 • u mag vermogen hebben tot een bepaald bedrag. Lees meer bij de veelgestelde vraag Wat is vermogen? welke bezittingen hieronder vallen. De maximale waarde van dit bedrag is in 2021:
  • 12.590 euro voor gezinnen en alleenstaande ouders
  • 6.295 euro voor alleenstaanden
  • 53.100 euro maximale vrijlating waarde eigen woning
 • u kreeg in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag
 • u woont op de datum van uw aanvraag in Rotterdam
 • u heeft op de datum van uw aanvraag de Nederlandse nationaliteit of bent u daarmee gelijkgesteld

Als u getrouwd bent of samenwoont, gelden deze voorwaarden voor u allebei. Per huishouden kunt u één keer Individuele Inkomenstoeslag aanvragen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals:

 • spaargeld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekeringen
 • aandelen
 • (vakantie)huis
 • woonboot
 • auto
 • caravan
 • sieraden en antiek

Normale goederen zoals meubels, een wasmachine, koelkast of televisietoestel zijn geen vermogen. Ook bezittingen die echt nodig zijn, tellen niet mee. Denk bijvoorbeeld aan een handicap aangepaste auto.

De gemeente gebruikt een grensbedrag voor een langdurig laag inkomen.

Wilt u individuele inkomenstoeslag aanvragen? U mag maximaal het grensbedrag aan inkomen hebben.

 • De gemeente kijkt naar uw netto inkomen per maand, over de 12 maanden voor de aanvraagdatum
 • Het gaat om al uw inkomsten. Bijvoorbeeld inkomsten uit loon, pensioen, uitkeringen, lijfrente of inkomsten als zelfstandige. Maar ook inkomsten uit alimentatie of onderhuur tellen mee.
 • Het gaat om uw inkomsten mét vakantiegeld. Dat vakantiegeld hoeft u niet apart op te geven: dat wordt automatisch bij uw inkomen opgeteld
 • Bent u gehuwd of samenwonend? Dan gaat het om de inkomsten van u en uw partner samen.
 • Had u in de afgelopen 12 maanden steeds een bijstandsuitkering? Of een ander inkomen dat lager was dan onderstaande grensbedragen? Dan heeft u mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag.
 • Hieronder is het maximuminkomen per maand aangegeven. Komt uw inkomen in één of meer maanden boven het grensbedrag per maand in die periode? Dan heeft u geen recht op de individuele inkomenstoeslag.
Periode

Grensbedrag inkomen per maand

(netto inclusief vakantiegeld)

Van 1 juli 2021 € 2.003,30
Van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 € 1.997,24
Van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 € 1.966,70
Van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020 € 1.954,30

Personen met een lopende bijstandsuitkering die aan de meeste eisen voldoen, ontvangen van de gemeente een verkort aanvraagformulier. Als u het formulier niet heeft ontvangen, behoort u niet tot deze groep.

U kunt wel een aanvraag doen met het normale formulier. Dit formulier opent u met de knop 'Formulier downloaden (pdf)'.

Nee. Een aanvraag voor individuele inkomenstoeslag in het verleden wordt afgewezen.

U heeft geen recht op individuele inkomenstoeslag als:

 • u op het moment van de aanvraag een opleiding of studie volgt, of:

 • u in de voorgaande twaalf maanden een studie heeft afgerond die valt onder:
  - de wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  - de wet studiefinanciering 2000
  - de wet educatie en beroepsonderwijs
  - de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Daarbij gaat het om de volgende opleidingen:

 • HAVO, VWO

 • MBO-niveau 2 of hoger

 • HBO of Universitair onderwijs

Staat uw opleiding er niet bij of twijfelt u? Geef de opleiding door aan de gemeente. De gemeente beoordeelt of uw opleiding onder de regeling valt.