Illegaal gebruik van een gebouw melden
Gepubliceerd op: 09-05-2019
Geprint op: 05-12-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/illegaal-gebruik-gebouw-melden/
Ga naar de hoofdinhoud

Illegaal gebruik van een gebouw is gebruik dat het bestemmingsplan niet toestaat.

Illegaal gebruik van een gebouw meldt u bij de gemeente. De gemeente onderzoekt de situatie en informeert u over het resultaat.

Online

Meld illegaal gebruik online via de knop 'melding maken'.

Telefoon

Bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010. Vertel dat het gaat om illegaal gebruik van een gebouw en wat er aan de hand is.

Een anonieme melding kan ook. De gemeente onderzoekt ook dan de situatie maar kan u niet informeren over het resultaat.

De melding is gratis.

Een volledig ingevuld meldingsformulier.

Een inspecteur van Bouw en Woningtoezicht neemt binnen 5 werkdagen contact met u op.

Iedereen kan een melding doen.

Heeft u vragen, neem dan contact op.

Bij een melding doet de gemeente onderzoek naar de situatie en probeert dit op te lossen. Als de situatie niet is opgelost,kan de gemeente handhavend optreden.

Een melding is geen handhavingsverzoek. Als u een handhavingsverzoek wilt doen, geeft u dit aan in het aanmeldingsformulier.
U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw verzoek.