Spring naar het artikel

Om te kunnen wonen in sommige wijken van Rotterdam heeft u als huurder een huisvestingsvergunning (HVV) nodig.

Weet u niet of u een vergunning nodig heeft?
Controleer eerst uw nieuwe postcode online. In het menu maakt u een keuze en klikt u op 'volgende stap'. Vul daarna uw postcode in.

Weet u al dat u een huisvestingsvergunning nodig heeft?
Maak dan via de oranje knop een afspraak.

Wijken
Het gaat om de wijken:

 • Carnisse
 • Hillesluis
 • Oud-Charlois
 • Bloemhof
 • Tarwewijk
 • Eén straat in Vreewijk: Strevelsweg huisnummers 4 tot en met 230.

En ook deze straten in Delfshaven:

 • Grote Visserijstraat
 • Mathenesserdijk (alleen adressen binnen postcodegebied 3026),
 • Mathenesserweg
 • Schiedamseweg
 • Willem Buytewechstraat
 • Vierambachtsstraat
 • 's-Gravendijkwal
 • 1e en 2e Middellandstraat
 • Middellandplein.

Huurprijs
Een huisvestingsvergunning heeft u nodig bij alle te huur aangeboden zelfstandige en onzelfstandige woonruimten.

Een woning gekocht
Als u een woning in een huisvestingsvergunning gebied heeft gekocht en u gaat daar zelf wonen, dan heeft u geen huisvestingsvergunning nodig. U kunt uw verhuizing niet online doorgeven. Dit kan schriftelijk of op afspraak in een stadswinkel.

Let op: de gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP. Deze boete is om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

De aanvraag huisvestingsvergunning is gratis.

Algemeen

 • Een volledig ingevuld formulier aanvraag huisvestingsvergunning (pdf)
 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument)
 • Een originele zwangerschapsverklaring van arts of verloskundige als u langer dan drie maanden zwanger bent

Inkomen

 • De loonspecificatie van uw werkgever(s) van de laatste drie maanden. Ook de bankafschriften van de laatste drie maanden waaruit blijkt dat dit loon op uw bankrekening is bijgeschreven.
 • De specificatie van uw uitkeringsinstantie(s) van uw inkomen van de laatste drie maanden.
  Let op! Met een uitkering krijgt u niet altijd een huisvestingsvergunning.
 • De meest recente winst- en verliesrekening met een stempel en handtekening van de boekhouder/accountant. Dit moet als u inkomen heeft uit een zelfstandig beroep- of bedrijf. Dan moet u ook uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel laten zien.
 • Een recent betaaloverzicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-groep). Dit moet als u student bent óf een studieverklaring van een instelling voor middelbaar -, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

U levert ook van alle personen in uw huishouden met een eigen inkomen de identiteits- en inkomensgegevens in!

U geeft tijdens de HVV aanvraag ook uw verhuizing door met de documenten die u nodig heeft:

U krijgt binnen zes weken een reactie op uw aanvraag.

 • U gaat als huurder wonen in één van de HVV- gebieden.
 • U gaat inwonen bij iemand die al een huisvestingsvergunning heeft en gaat geen duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • U bent 18 jaar of ouder of hoofd van een gezin met minderjarige kinderen.
 • Staat u op het moment van inschrijven en aanvragen van de vergunning korter dan 6 jaar onafgebroken ingeschreven in (stadsregio) Rotterdam, dan geldt de inkomenseis.
  Dit betekent dat u economisch zelfstandig bent en inkomen uit werk heeft boven de Rotterdamse bijstandsnormen. Dit kan gaan om inkomen uit een arbeidsovereenkomst, zelfstandig beroep of bedrijf. Maar ook de regeling vrijwillig vervroegd uittreden, AOW, ouderdoms- of nabestaandenpensioen of studiefinanciering. Andere vormen van inkomen worden niet toegelaten.

Uw aanvraag wordt beoordeeld en er wordt beslist of u een HVV krijgt.

Als u de HVV krijgt, mag u in uw nieuwe woning gaan wonen.
Als u geen HVV krijgt, mag u niet in de woning wonen. U moet op zoek naar een andere woonruimte.

Na de aanvraag kan er een controlebezoek worden ingepland. Tijdens deze controle wordt gekeken naar de grootte en de kwaliteit van de woning. Is er bijvoorbeeld iets kapot en kan hier iets aan gedaan worden.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Zodra u de huisvestingsvergunning krijgt, wordt u ingeschreven in de BRP. Dit gebeurt als u tijdens de aanvraag van de huisvestingsvergunning uw verhuizing heeft doorgegeven.

Ja, als u geen duurzaam gemeenschappelijk huishouden gaat voeren.

Gaat u wél een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren?
Dan heeft u geen huisvestingsvergunning nodig. U heeft dan nodig:

 • een aangifte adreswijziging
 • een verklaring inwoning
 • een verklaring duurzaam gemeenschappelijk huishouden (pdf)
  Dit geldt bij een huur- en koopwoning. Deze verklaring moet volledig zijn ingevuld en ondertekend door u en de huidige bewoner.
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en van de huidige bewoner

De gemeente controleert of er echt sprake is van een gemeenschappelijk huishouden. De huisvestingsvergunning geldt voor het hele huishouden. Verhuist u met uw gezin naar hetzelfde nieuwe adres, dan vraagt u maar één huisvestingsvergunning aan.

Bij de aanvraag van uw huisvestingsvergunning moet u een werkgeversverklaring laten zien. Hieruit moet blijken hoe hoog uw inkomen is en hoe lang uw proeftijd duurt.

Na afloop van de proeftijd neemt de gemeente als controle contact op met uw werkgever. Voldoet hierna aan alle voorwaarden, dan krijgt u de huisvestingsvergunning.

Omdat u wilt gaan wonen in een woning in een gebied waar een huisvestingsvergunning op basis van de Rotterdamwet nodig is. De huisvestingsvergunning is onderdeel van de maatregelen om de problemen in deze aangewezen gebieden aan te pakken.