Verhuizen naar gebied met huisvestingsvergunning
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 19-01-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/huisvestingsvergunning/
Spring naar het artikel

Verhuist u naar een woning waar u een huisvestingsvergunning voor nodig heeft? Dan vraagt u gelijk een vergunning aan bij uw verhuisaangifte.

In de postcodetabellen ziet u of uw nieuwe woning in een wijk of straat ligt waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is. U kunt uw verhuisaangifte en vergunningaanvraag online of aan de balie indienen.

1. Online

U geeft online uw verhuizing door via de knop 'Verhuizen naar HVV-gebied'. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt gelijk een huisvestingsvergunning aanvragen. Kijk eerst welke documenten u moet meesturen.

2. Aan de balie

U maakt online een afspraak of telefonisch via 14 010 om uw verhuisaangifte en aanvraag voor een huisvestingsvergunning aan de balie in te dienen. Brengt u alle documenten die u nodig heeft volledig ingevuld en ondertekend mee.

Alleen een huisvestingsvergunning aanvragen

U kunt ook eerst alleen een huisvestingsvergunning aanvragen. Op een later moment geeft u uw verhuizing door.

Geen Huisvestingsvergunning nodig

Als uw nieuwe woning niet in een wijk of straat ligt waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is, dan kunt u uw verhuisaangifte doen op de pagina Verhuizing doorgeven.

Binnen de Rotterdamwet zijn er 2 artikelen waar een huurder het meest mee te maken zal hebben. Artikel 8 en artikel 10.
 

Artikel 8: de inkomenseis

Artikel 8 heeft betrekking op de inkomenseis. Dit artikel is al langere tijd een onderdeel van de Rotterdamwet. Het betekent dat huurders die korter dan 6 jaar in (de regio) Rotterdam wonen en een woning willen betrekken in een gebied waar de huisvestingsvergunning van kracht is moeten voldoen aan de volgende criteria:

 1. de huurder is economisch zelfstandig
 2. het inkomen is hoger dan de Rotterdamse bijstandsnorm
 3. inkomen komt uit:
 • werk (arbeidsovereenkomst)
 • zelfstandig beroep
 • eigen bedrijf
 • vrijwillig vervroegd uittreden
 • AOW
 • ouderdoms- of nabestaandepensioen
 • studiefinanciering
  Andere vormen van inkomen worden niet toegestaan

Gaat u inwonen bij iemand die al een huisvestingsvergunning heeft en gaat u een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren, dan heeft u geen huisvestingsvergunning artikel 8 nodig. Dit geldt voor echtgenoten/ geregistreerde partners/ ouders- kinderen/ zussen – broers. Bent u geen eerste of tweedelijnsfamilie van elkaar, maar vormt u wel een duurzaam gemeenschappelijk huishouden, dan moet u daarvan een verklaring duurzaam gemeenschappelijk huishouden overleggen.
 

Artikel 10: politiescreening

Voor 31 straten in Rotterdam geldt artikel 10 van de Rotterdamwet. Als u in een van deze straten wilt huren, onderzoekt de gemeente eerst of u in het verleden overlast heeft veroorzaakt of crimineel gedrag heeft vertoond. Als dat niet zo is, kunt u van de gemeente een huisvestingsvergunning krijgen. Is dit wel het geval, dan krijgt u de vergunning niet en kunt u de woning niet huren. De hoofdhuurder en alle personen van 16 jaar en ouder die meeverhuizen, worden gescreend. Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning moet u de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel hebben.

De aanvraag voor de huisvestingsvergunning is gratis.

1. aanvraagformulieren huisvestingsvergunning deel I en 2 volledig ingevuld Let op: vraagt u de huisvestingsvergunning online aan? Dan voegt u alleen deel 2 van het aanvraagformulier toe

2. een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument)

3. specificaties van uw inkomen:

 • als u in loondienst bent: de loonspecificatie van uw werkgever(s) van de laatste drie maanden. Ook de bankafschriften van de laatste drie maanden waaruit blijkt dat dit loon op uw bankrekening is bijgeschreven
 • als u een uitkering heeft: de specificatie van uw uitkeringsinstantie(s) van uw inkomen van de laatste drie maanden. Let op: met alleen een uitkering krijgt u geen huisvestingsvergunning
 • als u een zelfstandig beroep heeft of een eigen bedrijf: de meest recente winst- en verliesrekening met een stempel en handtekening van de boekhouder/accountant. U laat ook uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel zien
 • als u student bent: een recent betaaloverzicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs óf een studieverklaring van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs

  U levert ook van alle personen in uw huishouden met een eigen inkomen de identiteitsgegevens en inkomensgegevens in.

4. geeft u aan de balie uw verhuizing door? Dan neemt u ook het formulier Aangifte verhuizing mee.

5. afhankelijk van uw woonsituatie heeft u ook nodig: een verhuurdersverklaring, een verklaring van inwoning, een huurcontract of identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat wonen. Kijk in onderstaande tabel welke documenten op uw situatie van toepassing zijn.

Uw nieuwe woonsituatie Documenten die u nodig heeft
Zelfstandig als huurder Het huurcontract of een verhuurdersverklaring*
Zelfstandig als eigenaar en nog niet ingeschreven in het kadaster Een kopie van de akte van levering toe óf een kopie van het bewijs van eigendom. Beide documenten moeten zijn ondertekend door de notaris.
Inwonend bij de hoofdbewoner als huurder

Een verklaring van inwoning*
Een verhuurdersverklaring*
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Inwonend bij de hoofdbewoner als eigenaar

Een verklaring van inwoning*
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Kamerbewoning

Het huurcontract of een verhuurdersverklaring*

* Een huurcontract, verhuurdersverklaring of verklaring van inwoning mag niet ouder zijn dan drie maanden en moet ingevuld zijn door de eigenaar of beheerder

Beoordeling aanvraag HVV

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen twee weken te beoordelen maar het kan zijn dat het langer duurt. In ieder geval uiterlijk binnen de wettelijke termijn van zes weken. Als u de huisvestingsvergunning krijgt, mag u in uw nieuwe woning gaan wonen. Als u geen Huisvestingsvergunning krijgt, mag u niet in de woning wonen. U moet dan op zoek naar een andere woonruimte.

Controlebezoek

Als u de aanvraag hebt gedaan, kan het zijn dat we een afspraak met u willen maken om op bezoek te komen in de woning waar u wilt gaan wonen. We noemen dit een controlebezoek. We kijken dan Tijdens deze controle wordt gekeken naar de grootte en de kwaliteit van de woning.

Een woning huren: wel een huisvestingsvergunning nodig

Een huisvestingsvergunning heeft u nodig bij alle te huur aangeboden woonruimtes in postcodegebieden waar artikel 8 of 10 of beiden van toepassing zijn. Het maakt hierbij niet uit hoe hoog de huurprijs is.

Een woning gekocht: geen huisvestingsvergunning nodig

U heeft geen huisvestingsvergunning nodig als u een woning heeft gekocht in een postcodegebied waar de huisvestingsvergunning van toepassing is en u gaat daar zelf wonen. U kunt uw verhuizing online of op afspraak in een stadswinkel doorgeven. Let op: u geeft uw verhuizing wel door via 'Verhuizen naar hvv-gebied'. Uw nieuwe koopwoning staat namelijk in 'HVV-gebied'.

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Als u bij een aanvraag van de Huisvestingsvergunning gelijk uw verhuizing heeft doorgegeven, dan wordt u bij de gemeente ingeschreven in de Basisregistratie Personen zodra u de vergunning heeft gekregen.

Gaat u inwonen bij iemand die al een HVV heeft en gaat u een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren, dan heeft u geen HVV art. 8 nodig. Dit geldt voor echtgenoten/ geregistreerde partners/ ouders- kinderen/ zussen – broers. Bent u geen eerste of tweedelijnsfamilie van elkaar, maar vormt u wel een duurzaam gemeenschappelijk huishouden, dan moet u daarvan een verklaring overleggen.

Een verklaring duurzaam gemeenschappelijk huishouden geldt niet voor een HVV art. 10. Gaat u inwonen op een adres waar art. 10 van toepassing is? Dan moet u een aanvraag HVV indienen. Dit geldt voor iedereen die 16 jaar en ouder is.

Kijkt u onder het kopje Meenemen of meebrengen om te zien of u nog meer documenten nodig heeft voor uw aanvraag.

Bij de aanvraag van uw huisvestingsvergunning moet u een werkgeversverklaring laten zien. Hierin moet staan hoe hoog uw inkomen is en hoe lang uw proeftijd duurt.

Na afloop van de proeftijd neemt de gemeente ter controle contact op met uw werkgever. Als u aan alle voorwaarden, dan krijgt u de huisvestingsvergunning.

U moet een huisvestingsvergunning aanvragen omdat u wilt gaan wonen in een gebied waar deze vergunning op basis van de Rotterdamwet nodig is. De huisvestingsvergunning is een van de maatregelen waarmee de gemeente de problemen in de aangewezen gebieden aanpakt.

\