Huisvestingsvergunning
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 17-09-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/huisvestingsvergunning/
Spring naar het artikel

Verhuist u naar een HVV-gebied? Dan vraagt u eerst een HVV aan bij de gemeente voordat dat u naar u nieuwe woning verhuist.

Gaat u eerst na of u op het adres waar u wilt gaan wonen een HVV nodig heeft.

U kunt uw verhuizing naar HVV-gebied op twee manieren doorgeven.

1. Online

U geeft online uw verhuizing naar een HVV-gebied door via de knop 'Verhuizen naar HVV-gebied'. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Bij de online aanvraag voegt u een aantal bewijsstukken toe.

2. Aan de balie

De verhuizing naar een HVV-gebied en de aanvraag van de huisvestings-
vergunning kunt u ook regelen aan de balie van een stadswinkel. Maak hiervoor online een afspraak of telefonisch via 14 010. Wanneer u aan de balie langskomt, brengt u een aantal bewijsstukken mee. 
 

Postcodecheck

In het overzicht HVV Postcode en Straattabellen ziet u of u een huisvestingsvergunning nodig heeft.

De aanvraag voor de huisvestingsvergunning is gratis.

Algemeen

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier huisvestingsvergunning.
  Let op: als u de HVV online aanvraagt, voegt u alleen Deel 2 van het aanvraagformulier toe
 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument

Inkomen

 • de loonspecificatie van uw werkgever(s) van de laatste drie maanden. Ook de bankafschriften van de laatste drie maanden waaruit blijkt dat dit loon op uw bankrekening is bijgeschreven
 • de specificatie van uw uitkeringsinstantie(s) van uw inkomen van de laatste drie maanden. Let op: met een uitkering krijgt u niet altijd een huisvestingsvergunning
 • de meest recente winst- en verliesrekening met een stempel en handtekening van de boekhouder/accountant. Dit moet als u inkomen heeft uit een zelfstandig beroep of eigen bedrijf. Dan moet u ook uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel laten zien
 • een recent betaaloverzicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-groep). Dit moet als u student bent óf een studieverklaring van een instelling voor middelbaar -, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs

U levert ook van alle personen in uw huishouden met een eigen inkomen de identiteits- en inkomensgegevens in!

Voor uw verhuizing naar een HVV-gebied heeft u mogelijk ook een van hieronder genoemde formulieren nodig:

Uw nieuwe woonsituatie Documenten die u nodig heeft
Zelfstandig als huurder Huurcontract of een huurdersverklaring*
Zelfstandig als eigenaar Als u nog niet als eigenaar van de nieuwe woning ingeschreven bent in het Kadaster, voeg dan de kopie van de akte van levering ondertekend door de notaris toe óf voeg een kopie van het bewijs van eigendom ondertekend door de notaris toe
Inwonend bij de hoofdbewoner - huurder

Een verklaring van inwoning*

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Een verhuurderverklaring*

Inwonend bij de hoofdbewoner - eigenaar

Een verklaring van inwoning*

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Kamerbewoning

Huurcontract of een verhuurdersverklaring*

   

* Een huurcontract, verhuurdersverklaring of verklaring van inwoning mag niet ouder zijn dan drie maanden en moet ingevuld zijn door de eigenaar of beheerder

Belangrijk

 • de formulieren moeten ingevuld en ondertekend zijn
 • geeft u aan de balie uw verhuizing door, vul dan ook de aangifte van adreswijziging in
 • geeft u aan de balie uw verhuizing door, neem dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee

Staat u niet ingeschreven in Nederland? Klik dan hieronder op de situatie die op u van toepassing is.

Beoordeling aanvraag HVV

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen twee weken te beoordelen, maar in ieder geval uiterlijk binnen de wettelijke termijn van zes weken.  Als u de Huisvestingsvergunning krijgt, mag u in uw nieuwe woning gaan wonen. Als u geen Huisvestingsvergunning krijgt, mag u niet in de woning wonen. U moet op zoek naar een andere woonruimte.

Controlebezoek

Na de aanvraag kan er een controlebezoek worden ingepland. Tijdens deze controle wordt gekeken naar de grootte en de kwaliteit van de woning. 

Een woning huren: wel HVV nodig

Een huisvestingsvergunning heeft u nodig bij alle te huur aangeboden woonruimtes in een HVV-gebied. Het maakt hierbij niet uit hoe hoog de huurprijs is.

Een woning gekocht: geen HVV nodig

Als u een woning in een HVV-gebied heeft gekocht en u gaat daar zelf wonen, dan heeft u geen HVV nodig. U kunt uw verhuizing online, schriftelijk of op afspraak in een stadswinkel doorgeven.

 

HVV art. 10: politiescreening

Voor 31 straten in Rotterdam geldt artikel 10 van de Rotterdamwet. Als u in een van deze straten wilt huren, onderzoekt de gemeente eerst of u in het verleden overlast heeft bezorgd of crimineel gedrag heeft vertoond. Als dat niet zo is, kunt u van de gemeente een huisvestingsvergunning krijgen. Is dit wel het geval, dan krijgt u de vergunning niet en kunt u de woning niet huren. De hoofdhuurder en alle personen van 16 jaar en ouder die meeverhuizen, worden gescreend. Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning moet u de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel hebben.

HVV art. 8: de inkomenseis

Voor verschillende wijken in Rotterdam geldt artikel 8 van de Rotterdamwet. U kunt een HVV art. 8 aanvragen wanneer u:
-18 jaar of ouder bent of hoofd van een gezin met minderjarige kinderen;
-de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel heeft;
-op het moment van inschrijven een aanvragen van de vergunning langer dan zes jaar onafgebroken ingeschreven in de stadsregio Rotterdam

Staat u korter dan zes jaar onafgebroken inschreven in (stadsregio) Rotterdam, dan geldt de inkomenseis. Dit betekent dat u economisch zelfstandig moet zijn en inkomen uit werk heeft hoger dan de Rotterdamse bijstandsnormen. Dit kan gaan om inkomen uit een arbeidsovereenkomst, zelfstandig beroep of eigen bedrijf. Maar ook de regeling vrijwillig vervroegd uittreden, AOW, ouderdoms- of nabestaandenpensioen of studiefinanciering. Andere vormen van inkomen worden niet toegelaten.

Gaat u inwonen bij iemand die al een HVV heeft en gaat u een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren, dan heeft u geen HVV art. 8 nodig. Dit geldt voor echtgenoten/ geregistreerde partners/ ouders- kinderen/ zussen – broers. Bent u geen eerste of tweedelijnsfamilie van elkaar, maar vormt u wel een duurzaam gemeenschappelijk huishouden, dan moet u daarvan een verklaring overleggen.

 

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard (Bernisse en Spijkenisse), Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Zodra u de huisvestingsvergunning krijgt, wordt u bij de gemeente ingeschreven (in de BRP). Dit gebeurt als u tijdens de aanvraag van de huisvestingsvergunning uw verhuizing heeft doorgegeven.

Wanneer u in één van de onderstaande straten gaat huren dan heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Dat geldt ook wanneer u een duurzaam gemeenschappelijk huishouden gaat voeren op een adres in een van de onderstaande straten. Kijk in de tabellen onder postcodecheck voor de adressen waar een huisvestigingsvergunning nodig is.

Gaat u in een andere straat wonen dan in de tabellen genoemde adressen en gaat u een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren met iemand die al een huisvestingsvergunning heeft, dan hoeft u geen huisvestingsvergunning aan te vragen.

U heeft dan nodig:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en van de huidige bewoner
 • Een aangifte adreswijziging
 • Een verklaring van inwoning
 • Een verklaring duurzaam gemeenschappelijk huishouden. Dit geldt bij een huurwoning. Deze verklaring moet volledig zijn ingevuld en ondertekend door u en de huidige bewoner.

De gemeente controleert of er echt sprake is van een gemeenschappelijk huishouden.

Bij de aanvraag van uw huisvestingsvergunning moet u een werkgeversverklaring laten zien. Hieruit moet blijken hoe hoog uw inkomen is en hoe lang uw proeftijd duurt.

Na afloop van de proeftijd neemt de gemeente als controle contact op met uw werkgever. Voldoet u hierna aan alle voorwaarden, dan krijgt u de huisvestingsvergunning.

Omdat u wilt gaan wonen in een woning in een gebied waar een huisvestingsvergunning op basis van de Rotterdamwet nodig is. De huisvestingsvergunning is onderdeel van de maatregelen om de problemen in deze aangewezen gebieden aan te pakken.