Huisvestingsvergunning
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 18-07-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/huisvestingsvergunning/
Spring naar het artikel

Om op sommige plekken in Rotterdam te kunnen wonen, heeft u een huisvestingsvergunning (HVV) nodig. Dit geldt alleen voor huurwoningen.

Kijk met de postcodecheck eerst of uw nieuwe adres in een HVV-gebied ligt. 

1. Online: verhuizen naar HVV-gebied

U geeft online uw verhuizing naar een HVV-gebied door via de oranje knop.
Hiervoor heeft u DigiD nodig. Bij de online aanvraag voegt u een aantal bewijsstukken toe.

2. Aan de balie: verhuizen naar HVV-gebied

De verhuizing naar een HVV-gebied en de aanvraag van de huisvestings-
vergunning kunt u ook regelen aan de balie van een stadswinkel. Maak hiervoor online een afspraak of telefonisch via 14 010. Wanneer u aan de balie langskomt, brengt u een aantal documenten mee. 


Screening met politiegegevens

Voor 31 straten geldt sinds 1 maart 2019 artikel 10 van de Rotterdamwet. Als u in een van deze straten wilt huren, onderzoekt de gemeente eerst of u in het verleden overlast heeft bezorgd of crimineel gedrag heeft vertoond. Als dat niet zo is, kunt u van de gemeente een huisvestingsvergunning krijgen. Is dit wel het geval, dan krijgt u de vergunning niet en kunt u de woning niet huren. De hoofdhuurder en alle personen van 16 jaar en ouder die meeverhuizen, worden gescreend.

Staat de postcode/adres van de woning die u wilt huren in een van de drie tabellen? Dan heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Let op: voor de straten in de derde tabel is artikel 10 van de Rotterdamwet actief. Dat betekent dat de gemeente u eerst screent voordat u een huisvestingsvergunning kunt krijgen.

Tabel 1. Buurt Postcodegebied
Bloemhof 3073
Carnisse 3083
Hillesluis 3074
Oud-Charlois 3082, 3087
Tarwewijk 3081
Tabel 2. Straat  
Strevelsweg nr. 4 t/m 230
In Delfshaven  
Mathenesserdijk alleen adressen binnen postcodegebied 3026
Mathenesserweg  
1e Middellandstraat  
Middellandplein  
Grote Visserijstraat  
Wijk  Straat 
Prins Alexander Artheniusweg, Tuniserf, Duisburghof, Blokfluit, Spinet
Charlois Boelstraat, Schammenkamp, Utenhagestraat, Verboomstraat, Dirkslandhof, Menenkamp, Palsterkamp, Bruinissestraat
Delfshaven 1e Middellandstraat, Coloniastraat, Schans
Feijenoord Feijenoordhaven, Marentakstraat, Narcissenstraat, Oranjeboomstraat, Polderlaan, Resedastraat, Slaghekstraat, Tweebosstraat
Hoogvliet Saffraanstraat
IJsselmonde Hackfortdam, Hazendijk, Leopardistraat, Oude Watering, Pliniusstraat
Noord Zaagmolendrift

De aanvraag voor de huisvestingsvergunning is gratis.

Algemeen

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier huisvestingsvergunning.
  Let op: als u de HVV online aanvraagt, voegt u alleen Deel 2 van het aanvraagformulier toe
 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument

Inkomen

 • de loonspecificatie van uw werkgever(s) van de laatste drie maanden. Ook de bankafschriften van de laatste drie maanden waaruit blijkt dat dit loon op uw bankrekening is bijgeschreven
 • de specificatie van uw uitkeringsinstantie(s) van uw inkomen van de laatste drie maanden. Let op: met een uitkering krijgt u niet altijd een huisvestingsvergunning
 • de meest recente winst- en verliesrekening met een stempel en handtekening van de boekhouder/accountant. Dit moet als u inkomen heeft uit een zelfstandig beroep of eigen bedrijf. Dan moet u ook uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel laten zien
 • een recent betaaloverzicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-groep). Dit moet als u student bent óf een studieverklaring van een instelling voor middelbaar -, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs

U levert ook van alle personen in uw huishouden met een eigen inkomen de identiteits- en inkomensgegevens in!

Voor uw verhuizing naar een HVV-gebied heeft u mogelijk ook een van hieronder genoemde formulieren nodig:

Uw nieuwe woonsituatie Documenten die u nodig heeft
Zelfstandig als huurder Huurcontract of een huurdersverklaring*
Zelfstandig als eigenaar Als u nog niet als eigenaar van de nieuwe woning ingeschreven bent in het Kadaster, voeg dan de kopie van de akte van levering ondertekend door de notaris toe óf voeg een kopie van het bewijs van eigendom ondertekend door de notaris toe
Inwonend bij de hoofdbewoner - huurder

Een verklaring van inwoning*

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Een verhuurderverklaring*

Inwonend bij de hoofdbewoner - eigenaar

Een verklaring van inwoning*

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Kamerbewoning

Huurcontract of een verhuurdersverklaring*

Lid van een woongroep

Verklaring van inwoning*

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

 • *een huurcontract of verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden en moet ingevuld zijn door de eigenaar of beheerder
 • de formulieren moeten ingevuld en ondertekend zijn
 • geeft u per post of aan de balie uw verhuizing door, vul dan ook de aangifte van adreswijziging in
 • geeft u per post of aan de balie uw verhuizing door, voeg dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs toe

Staat u niet ingeschreven in Nederland? Klik dan hieronder op de situatie die op u van toepassing is.

Beoordeling aanvraag HVV

Uw verhuizing naar een HVV-gebied wordt beoordeeld en na twee weken ontvangt u bericht. Als extra onderzoek nodig is, dan ontvangt u binnen maximaal zes weken een reactie. Als u de HVV krijgt, mag u in uw nieuwe woning gaan wonen. Als u geen HVV krijgt, mag u niet in de woning wonen.
U moet op zoek naar een andere woonruimte.

Controlebezoek

Na de aanvraag kan er een controlebezoek worden ingepland. Tijdens deze controle wordt gekeken naar de grootte en de kwaliteit van de woning. 

Een woning huren: wel HVV nodig
Een huisvestingsvergunning heeft u nodig bij alle te huur aangeboden woonruimtes in een HVV-gebied. Het maakt hierbij niet uit hoe hoog de huurprijs is.

Een woning gekocht: geen HVV nodig
Als u een woning in een HVV-gebied heeft gekocht en u gaat daar zelf wonen, dan heeft u geen HVV nodig. U kunt uw verhuizing online, schriftelijk of op afspraak in een stadswinkel doorgeven.

 • u gaat als huurder wonen in een HVV-gebied
 • u gaat inwonen bij iemand die al een huisvestingsvergunning heeft en gaat geen duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
 • u bent 18 jaar of ouder of hoofd van een gezin met minderjarige kinderen
 • staat u op het moment van inschrijven en aanvragen van de vergunning korter dan zes jaar onafgebroken ingeschreven in (stadsregio) Rotterdam? Dan geldt de inkomenseis

  De inkomenseis
  Dit betekent dat u economisch zelfstandig bent en inkomen uit werk heeft hoger dan de Rotterdamse bijstandsnormen. Dit kan gaan om inkomen uit een arbeidsovereenkomst, zelfstandig beroep of eigen bedrijf. Maar ook de regeling vrijwillig vervroegd uittreden, AOW, ouderdoms- of nabestaandenpensioen of studiefinanciering. Andere vormen van inkomen worden niet toegelaten.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Zodra u de huisvestingsvergunning krijgt, wordt u bij de gemeente ingeschreven (in de BRP). Dit gebeurt als u tijdens de aanvraag van de huisvestingsvergunning uw verhuizing heeft doorgegeven.

Wanneer u in één van de onderstaande straten gaat huren dan heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Dat geldt ook wanneer u een duurzaam gemeenschappelijk huishouden gaat voeren op een adres in een van de onderstaande straten.

Wijk Straat
Prins Alexander Artheniusweg, Tuniserf, Duisburghof, Blokfluit, Spinet
Charlois

Boelstraat, Schammenkamp, Utenhagestraat, Verboomstraat, Dirkslandhof, Menenkamp, Palsterkamp, Bruinissestraat

Delfshaven 1e Middellandstraat, Coloniastraat, Schans
Feijenoord Feijenoordhaven, Marentakstraat, Narcissenstraat, Oranjeboomstraat, Polderlaan, Resedastraat, Slaghekstraat, Tweebosstraat
Hoogvliet Saffraanstraat
IJsselmonde Hackfortdam, Hazendijk, Leopardistraat, Oude Watering, Pliniusstraat
Noord Zaagmolendrift

Gaat u in een andere straat wonen dan hierboven is genoemd en gaat u een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren met iemand die al een huisvestingsvergunning heeft, dan hoeft u geen huisvestingsvergunning aan te vragen.

U heeft dan nodig:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en van de huidige bewoner
 • Een aangifte adreswijziging
 • Een verklaring van inwoning
 • Een verklaring duurzaam gemeenschappelijk huishouden. Dit geldt bij een huurwoning. Deze verklaring moet volledig zijn ingevuld en ondertekend door u en de huidige bewoner.

De gemeente controleert of er echt sprake is van een gemeenschappelijk huishouden.

Bij de aanvraag van uw huisvestingsvergunning moet u een werkgeversverklaring laten zien. Hieruit moet blijken hoe hoog uw inkomen is en hoe lang uw proeftijd duurt.

Na afloop van de proeftijd neemt de gemeente als controle contact op met uw werkgever. Voldoet hierna aan alle voorwaarden, dan krijgt u de huisvestingsvergunning.

Omdat u wilt gaan wonen in een woning in een gebied waar een huisvestingsvergunning op basis van de Rotterdamwet nodig is. De huisvestingsvergunning is onderdeel van de maatregelen om de problemen in deze aangewezen gebieden aan te pakken.