Verhuizen naar gebied met huisvestingsvergunning
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 19-09-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/huisvestingsvergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Verhuist u naar een woning waar u een huisvestingsvergunning voor nodig heeft? Dan vraagt u gelijk een vergunning aan bij uw verhuisaangifte.

In de postcodechecker ziet u of uw nieuwe woning in een wijk of straat ligt waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is. U kunt uw verhuisaangifte en vergunningaanvraag op dit moment alleen online indienen.

Online

U geeft online uw verhuizing door via de knop 'Verhuizen naar HVV-gebied'. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt gelijk een huisvestingsvergunning aanvragen. Kijk eerst welke documenten u moet meesturen.

Langskomen aan de balie niet mogelijk

U kunt momenteel uw verhuisaangifte niet doorgeven aan de balie. Geef online uw verhuizing door.

Alleen een huisvestingsvergunning aanvragen

U kunt ook eerst alleen een huisvestingsvergunning aanvragen. Op een later moment geeft u uw verhuizing door. Een huisvestingsvergunning aanvragen kan vanaf 4 weken voor de verhuizing.

Geen Huisvestingsvergunning nodig

Als uw nieuwe woning niet in een wijk of straat ligt waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is, dan kunt u uw verhuisaangifte doen op de pagina Verhuizing doorgeven.

Weet wat je huurt

Gaat u een woning huren? Als huurder heeft u recht op een goed onderhouden woning voor een eerlijke prijs. Controleer of u een redelijke huurprijs betaalt op Weet Wat je Huurt.

Meer straten met huisvestingsvergunning

Vanaf 1 juli 2021 is voor meer straten een huisvestingsvergunning nodig. Deze straten zijn al toegevoegd in de postcodechecker.

Staat uw nieuwe woning in een wijk of buurt die valt onder de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet)? Dan heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Om de vergunning te krijgen, moet u aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen staan vermeld in artikel 8 en artikel 10 van deze wet. Leest u wat de artikelen inhouden.

Artikel 8: inkomen
 

Artikel 8 is de inkomenseis. Woont u korter dan 6 jaar in de regio Rotterdam? En wilt u een woning huren in een gebied waar een huisvestingsvergunning nodig is? Dan moet u voldoen aan de volgende criteria:

 1. de huurder is economisch zelfstandig
 2. het inkomen is hoger dan de Rotterdamse bijstandsnorm
 3. inkomen komt uit:
 • werk (arbeidsovereenkomst)
 • zelfstandig beroep
 • eigen bedrijf
 • vrijwillig vervroegd uittreden
 • AOW
 • ouderdoms- of nabestaandepensioen
 • studiefinanciering
  Andere vormen van inkomen worden niet toegestaan

Gaat u inwonen bij iemand die al een huisvestingsvergunning heeft en gaat u een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren, dan heeft u geen huisvestingsvergunning artikel 8 nodig. Dit geldt voor echtgenoten/ geregistreerde partners/ ouders- kinderen/ zussen – broers. Bent u geen eerste of tweedelijnsfamilie van elkaar, maar vormt u wel een duurzaam gemeenschappelijk huishouden, dan moet u daarvan een verklaring duurzaam gemeenschappelijk huishouden inleveren bij uw aanvraag.

Artikel 10: politiescreening
 

Artikel 10 is de politiescreening. De gemeente onderzoekt eerst of u in het verleden overlast heeft veroorzaakt of crimineel gedrag heeft vertoond. Is dit niet het geval, dan komt u in aanmerking voor een huisvestingsvergunning. Is dit wel het geval, dan krijgt u de vergunning niet en kunt u de woning niet huren. De hoofdhuurder en alle personen van 16 jaar en ouder die meeverhuizen, worden gescreend. Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning moet u de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel hebben.

De aanvraag voor de huisvestingsvergunning is gratis.

1. Aanvraagformulieren huisvestingsvergunning deel I en 2 volledig ingevuld als u een afspraak heeft aan de balie. Vraagt u de huisvestingsvergunning online aan? Dan voegt u alleen deel 2 van het aanvraagformulier toe

2. Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument)

3. Specificaties van uw inkomen:

 • a. Loon of salaris: loonspecificaties én bijbehorende bankafschriften van de laatste 3 maanden. Of een recente werkgeversverklaring als u korter dan 3 maanden werkt.

  b. Inkomen als zelfstandige of inkomen uit een eigen zaak: inschrijving van de Kamer van Koophandel en de laatste winst- en verliesrekening met daarop een stempel en handtekening van een boekhouder/accountant.

  c. Inkomen uit AOW: u hoeft hier geen bewijsstukken voor aan te leveren.

  d. Pensioen of vervroegd uittreden: jaaropgave of uitkeringsspecificatie van de uitkeringsinstantie.

  e. Studiefinanciering: uw laatst ontvangen betalingsoverzicht van de DUO of een schoolverklaring.

  f. Anders: u komt alleen in aanmerking voor een huisvestingsvergunning wanneer u inkomen heeft zoals hierboven genoemd achter a tot en met e genoemde soorten inkomen.

U levert ook van alle personen in uw huishouden met een eigen inkomen de identiteitsgegevens en inkomensgegevens in.

4. geeft u aan de balie uw verhuizing door? Dan neemt u ook het formulier Aangifte verhuizing mee.

5. Afhankelijk van uw woonsituatie heeft u ook nodig: een verhuurdersverklaring, een verklaring van inwoning, een huurcontract of identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat wonen. Kijk in onderstaande tabel welke documenten op uw situatie van toepassing zijn.

Uw nieuwe woonsituatie Documenten die u nodig heeft
Zelfstandig als huurder Het huurcontract of een verhuurdersverklaring***
Zelfstandig als eigenaar en nog niet ingeschreven in het kadaster Een kopie van de akte van levering toe óf een kopie van het bewijs van eigendom. Beide documenten moeten zijn ondertekend door de notaris.
Inwonend bij de hoofdbewoner als huurder

Een verklaring van inwoning***
Een verhuurdersverklaring***
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Inwonend bij de hoofdbewoner als eigenaar

Een verklaring van inwoning***
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Kamerbewoning

Het huurcontract of een verhuurdersverklaring***

***
Een huurcontract of verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Het contract of de verklaring moet ingevuld zijn door de eigenaar en beheerder.

Gaat u inwonen bij uw gehuwde/geregistreerde partner, (groot)ouders, (klein)kind, broer of zus? Dan heeft u geen verhuurdersverklaring nodig.

Als u gaat inwonen heeft u altijd een verklaring van inwoning nodig. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Afspraak aan de balie

Neemt u alle documenten die nodig zijn mee naar de afspraak? Dan kunnen we uw aanvraag vaak direct beoordelen. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan krijgt u de huisvestingsvergunning direct mee.

Gaat u wonen in een straat waar een screening nodig is? Dan krijgt u de huisvestingsvergunning nooit direct mee. We streven ernaar uw aanvraag binnen twee weken te beoordelen. Het afhandelen van uw aanvraag duurt langer wanneer extra onderzoek nodig is.


Digitale aanvraag

Voegt u alle documenten toe aan de zaak? Dan kunnen we uw aanvraag meestal binnen twee weken beoordelen. Levert u niet alle documenten op tijd aan? Dan duurt de afhandeling van uw aanvraag langer. Het afhandelen van uw aanvraag duurt ook langer wanneer extra onderzoek nodig is.


Controlebezoek

Na uw aanvraag maken we misschien een afspraak met u om te kijken in de woning waar u wilt gaan wonen. We noemen dit een controlebezoek. Tijdens deze controle wordt gekeken naar de grootte en de kwaliteit van de woning.

 

Hoe staat het met mijn aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het Digitaal Loket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

U huurt een woning: u heeft een vergunning nodig

Een huisvestingsvergunning heeft u nodig bij alle te huur aangeboden woonruimtes in postcodegebieden waar artikel 8 of 10 of beiden van toepassing zijn. Het maakt hierbij niet uit hoe hoog de huurprijs is.

U verhuist binnen hvv-gebied: u heeft een vergunning nodig

Heeft u al een huisvestingsvergunning voor uw huidige woning? En gaat u verhuizen naar een woning waar ook een huisvestingsvergunning voor nodig is? Dan vraagt u opnieuw een vergunning aan voor de nieuwe woning.

U koopt een woning: u heeft geen vergunning nodig

Heeft u een woning gekocht in een postcodegebied waar de huisvestingsvergunning van toepassing is? En gaat u daar zelf wonen? Dan heeft u geen vergunning nodig. Geef uw verhuizing online door. U kunt ook online een afspraak maken om langs te komen in een stadswinkel. Of bel 14 010 voor een afspraak.

Let op: u geeft uw verhuizing wel door via 'Verhuizen naar hvv-gebied'. Uw nieuwe koopwoning staat namelijk in 'HVV-gebied'. Geef dit aan bij de medewerker van 14010 als u telefonisch een afspraak maakt.

Heeft u nog vragen? Bel het gemeentelijk telefoonnummer 14 010.

Heeft u al een aanvraag ingediend? Houd het zaaknummer dat u bij uw aanvraag heeft gekregen bij de hand.

Als u bij een aanvraag van de Huisvestingsvergunning gelijk uw verhuizing heeft doorgegeven, dan wordt u bij de gemeente ingeschreven in de Basisregistratie Personen zodra u de vergunning heeft gekregen.

Gaat u inwonen bij iemand die al een HVV heeft en gaat u een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren, dan heeft u geen HVV art. 8 nodig. Dit geldt voor echtgenoten/ geregistreerde partners/ ouders- kinderen/ zussen – broers. Bent u geen eerste of tweedelijnsfamilie van elkaar, maar vormt u wel een duurzaam gemeenschappelijk huishouden, dan moet u daarvan een verklaring overleggen.

Een verklaring duurzaam gemeenschappelijk huishouden geldt niet voor een HVV art. 10. Gaat u inwonen op een adres waar art. 10 van toepassing is? Dan moet u een aanvraag HVV indienen. Dit geldt voor iedereen die 16 jaar en ouder is.

Kijkt u onder het kopje Meenemen of meebrengen om te zien of u nog meer documenten nodig heeft voor uw aanvraag.

Ja, u heeft een huisvestingsvergunning nodig wanneer u een woning of kamer gaat huren in een straat of buurt waar de huisvestingsvergunningsvereiste geldt. Dit geldt voor huurwoningen en kamers van particuliere verhuurders en woningcorporaties. Wanneer u een woning of kamer huurt bij een woningcorporatie, dan vraagt u uw huisvestingsvergunning aan bij de woningcorporatie. Gaat u huren van een particuliere verhuurder? Dan vraagt u uw huisvestingsvergunning bij gemeente Rotterdam aan.

Bij de aanvraag van uw huisvestingsvergunning moet u een werkgeversverklaring laten zien. Hierin moet staan hoe hoog uw inkomen is en hoe lang uw proeftijd duurt.

Na afloop van de proeftijd neemt de gemeente ter controle contact op met uw werkgever. Als u aan alle voorwaarden, dan krijgt u de huisvestingsvergunning.

Gaat u verhuizen naar een andere woning waar ook een huisvestigingsvergunning voor nodig is? Dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen voor die nieuwe woning.

U moet een huisvestingsvergunning aanvragen omdat u wilt gaan wonen in een gebied waar deze vergunning op basis van de Rotterdamwet nodig is. De huisvestingsvergunning is een van de maatregelen waarmee de gemeente de problemen in de aangewezen gebieden aanpakt.