Verhuizen naar gebied met huisvestingsvergunning
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 13-11-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/huisvestingsvergunning/
Spring naar het artikel

Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een huurwoning te mogen wonen. De gemeente bepaalt voor welke woningen u een huisvestingsvergunning (HVV) nodig heeft.

In de postcodetabellen ziet u of uw nieuwe woning in een wijk of straat ligt waarvoor een Huisvestingsvergunning nodig is. Als u een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan kunt u uw verhuisaangifte en aanvraag voor een vergunning tegelijk indienen.

U kunt uw verhuisaangifte en aanvraag voor een huisvestingsvergunning op twee manieren indienen.

1. Online verhuisaangifte

U geeft online uw verhuizing door via de knop 'Verhuizen naar HVV-gebied'. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt gelijk met uw verhuisaangifte een huisvestingsvergunning aanvragen. Bij de online aanvraag voegt u een aantal documenten toe.

2. Verhuisaangifte aan de balie

U maakt online een afspraak of telefonisch via 14 010 om uw verhuisaangifte en aanvraag voor een huisvestingsvergunning aan de balie in te dienen. Brengt u alle documenten die u nodig heeft volledig ingevuld en ondertekend mee.

Alleen een huisvestingsvergunning aanvragen

U kunt ook eerst alleen een huisvestingsvergunning aanvragen. Op een later moment geeft u uw verhuizing door.

Geen Huisvestingsvergunning nodig

Als uw nieuwe woning niet in een wijk of straat ligt waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is, dan kunt u uw verhuisaangifte doen op de pagina Verhuizing doorgeven.

Binnen de Rotterdamwet zijn er 2 artikelen waar een huurder het meest mee te maken zal hebben. Artikel 8 en artikel 10.
 

Artikel 8: de inkomenseis

Artikel 8 heeft betrekking op de inkomenseis. Dit artikel is al langere tijd een onderdeel van de Rotterdamwet. Het betekent dat huurders die korter dan 6 jaar in (de regio) Rotterdam wonen en een woning willen betrekken in een gebied waar de huisvestingsvergunning van kracht is moeten voldoen aan de volgende criteria:

 1. de huurder is economisch zelfstandig
 2. het inkomen is hoger dan de Rotterdamse bijstandsnorm
 3. inkomen komt uit:
 • werk (arbeidsovereenkomst)
 • zelfstandig beroep
 • eigen bedrijf
 • vrijwillig vervroegd uittreden
 • AOW
 • ouderdoms- of nabestaandepensioen
 • studiefinanciering
  Andere vormen van inkomen worden niet toegestaan

Gaat u inwonen bij iemand die al een huisvestingsvergunning heeft en gaat u een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren, dan heeft u geen huisvestingsvergunning artikel 8 nodig. Dit geldt voor echtgenoten/ geregistreerde partners/ ouders- kinderen/ zussen – broers. Bent u geen eerste of tweedelijnsfamilie van elkaar, maar vormt u wel een duurzaam gemeenschappelijk huishouden, dan moet u daarvan een verklaring duurzaam gemeenschappelijk huishouden overleggen.
 

Artikel 10: politiescreening

Voor 31 straten in Rotterdam geldt artikel 10 van de Rotterdamwet. Als u in een van deze straten wilt huren, onderzoekt de gemeente eerst of u in het verleden overlast heeft veroorzaakt of crimineel gedrag heeft vertoond. Als dat niet zo is, kunt u van de gemeente een huisvestingsvergunning krijgen. Is dit wel het geval, dan krijgt u de vergunning niet en kunt u de woning niet huren. De hoofdhuurder en alle personen van 16 jaar en ouder die meeverhuizen, worden gescreend. Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning moet u de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel hebben.

De aanvraag voor de huisvestingsvergunning is gratis.

U stuurt of neemt de volgende documenten mee

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier huisvestingsvergunning.
  Let op: als u de huisvestingsvergunning online aanvraagt, voegt u alleen Deel 2 van het aanvraagformulier toe
 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument)
 • specificaties van uw inkomen:
 1. de loonspecificatie van uw werkgever(s) van de laatste drie maanden. Ook de bankafschriften van de laatste drie maanden waaruit blijkt dat dit loon op uw bankrekening is bijgeschreven
 2. de specificatie van uw uitkeringsinstantie(s) van uw inkomen van de laatste drie maanden. Let op: met een uitkering krijgt u niet altijd een huisvestingsvergunning
 3. de meest recente winst- en verliesrekening met een stempel en handtekening van de boekhouder/accountant. Dit moet als u inkomen heeft uit een zelfstandig beroep of eigen bedrijf. Dan moet u ook uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel laten zien
 4. een recent betaaloverzicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-groep). Dit moet als u student bent óf een studieverklaring van een instelling voor middelbaar -, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs

U levert ook van alle personen in uw huishouden met een eigen inkomen de identiteitsgegevens en inkomensgegevens in.

Geeft u aan de balie uw verhuizing door, dan neemt u ook het formulier Aangifte verhuizing mee

Afhankelijk van uw woonsituatie heeft u ook de volgende documenten nodig

Uw nieuwe woonsituatie Documenten die u nodig heeft
Zelfstandig als huurder Huurcontract of een verhuurdersverklaring*
Zelfstandig als eigenaar Als u nog niet als eigenaar van de nieuwe woning ingeschreven bent in het Kadaster, voeg dan de kopie van de akte van levering ondertekend door de notaris toe óf voeg een kopie van het bewijs van eigendom ondertekend door de notaris toe
Inwonend bij de hoofdbewoner - huurder

Een verklaring van inwoning*

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Een verhuurderverklaring*

Inwonend bij de hoofdbewoner - eigenaar

Een verklaring van inwoning*

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Kamerbewoning

Huurcontract of een verhuurdersverklaring*

  * Een huurcontract, verhuurdersverklaring of verklaring van inwoning mag niet ouder zijn dan drie maanden en moet ingevuld zijn door de eigenaar of beheerder

Beoordeling aanvraag HVV

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen twee weken te beoordelen, maar in ieder geval uiterlijk binnen de wettelijke termijn van zes weken.  Als u de huisvestingsvergunning krijgt, mag u in uw nieuwe woning gaan wonen. Als u geen Huisvestingsvergunning krijgt, mag u niet in de woning wonen. U moet op zoek naar een andere woonruimte.

Controlebezoek

Na de aanvraag kan er een controlebezoek worden ingepland. Tijdens deze controle wordt gekeken naar de grootte en de kwaliteit van de woning. 

Een woning huren: wel een huisvestingsvergunning nodig

Een huisvestingsvergunning heeft u nodig bij alle te huur aangeboden woonruimtes in postcodegebieden waar artikel 8 of 10 of beiden van toepassing zijn. Het maakt hierbij niet uit hoe hoog de huurprijs is.

Een woning gekocht: geen huisvestingsvergunning nodig

Als u een woning heeft gekocht in een postcodegebied waar de huisvestingsvergunning van toepassing is en u gaat daar zelf wonen, dan heeft u geen huisvestingsvergunning nodig. U kunt uw verhuizing online of op afspraak in een stadswinkel doorgeven. Let op: u geeft uw verhuizing wel door via 'Verhuizen naar hvv-gebied'.

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Als u bij een aanvraag van de Huisvestingsvergunning gelijk uw verhuizing heeft doorgegeven, dan wordt u bij de gemeente ingeschreven in de Basisregistratie Personen zodra u de vergunning heeft gekregen.

Gaat u inwonen bij iemand die al een HVV heeft en gaat u een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren, dan heeft u geen HVV art. 8 nodig. Dit geldt voor echtgenoten/ geregistreerde partners/ ouders- kinderen/ zussen – broers. Bent u geen eerste of tweedelijnsfamilie van elkaar, maar vormt u wel een duurzaam gemeenschappelijk huishouden, dan moet u daarvan een verklaring overleggen.

Kijkt u onder het kopje Meenemen of meebrengen om te zien of u nog meer documenten nodig heeft voor uw aanvraag.

Bij de aanvraag van uw huisvestingsvergunning moet u een werkgeversverklaring laten zien. Hieruit moet blijken hoe hoog uw inkomen is en hoe lang uw proeftijd duurt.

Na afloop van de proeftijd neemt de gemeente als controle contact op met uw werkgever. Voldoet u hierna aan alle voorwaarden, dan krijgt u de huisvestingsvergunning.

Omdat u wilt gaan wonen in een woning in een gebied waar een huisvestingsvergunning op basis van de Rotterdamwet nodig is. De huisvestingsvergunning is onderdeel van de maatregelen om de problemen in deze aangewezen gebieden aan te pakken.