energietransitielening pendrecht
Gepubliceerd op: 01-10-2021
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/energietransitielening-pendrecht-zuid/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt bij de gemeente een lening aanvragen voor de aansluitbijdrage voor stadsverwarming en aardgasvrij maken.

U vraagt de lening online aan via de knop 'Lening aanvragen'.
Tot en met 31 december 2023 kunt u uw aanvraag indienen.
Log in met uw DigiD.

Wat is een energietransitielening?

De energietransitielening Pendrecht-Zuid is een persoonlijke, renteloze lening.
De lening lost u in maximaal 15 jaar af.
U betaalt geen rente voor een bedrag onder de € 10.000,-.

Met de lening kunt u uw woning aansluiten op het warmtenet en aardgasvrij maken. Zo is ook uw woning klaar voor de toekomst.

Waar kan ik een lening voor aanvragen?

U kunt alleen een lening aanvragen als u uw woning op stadsverwarming aansluit en aardgasvrij maakt.

 • Maatregelen om aan te sluiting op stadsverwarming zoals leidingwerk, afwerking
 • Aardgasvrije maatregelen (aansluitbijdrage van de warmteleverancier, verwijdering van gas- of moederhaard, het aanleggen/vervangen van radiatoren en leidingwerk;
 • Het aanschaffen van een elektrische kookvoorziening;
  inclusief aanpassingen aan de elektra en keuken;
 • Het vervangen van een eventuele gasgeiser of gasboiler door een gasvrije warmwater voorziening

Hoeveel kan ik lenen?

U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen,
plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten.
De hoogte van de lening hangt ook af van uw persoonlijke situatie,
zoals een vermelding bij Bureau Krediet Registratie.
U kunt een lening afsluiten tussen de € 1.500 en € 10.000.

Als u meer dan € 10.000 wil lenen, kunt u gebruik maken van de Energietransitielening voor particuliere woningeigenaren.
Over deze lening betaalt u wel rente. Het totaal van beide leningen kan niet meer dan € 25.000 zijn.

De lening aanvragen in 3 stappen

 1. U dient een plan in bij de gemeente via de knop 'lening aanvragen'
 2. De gemeente beoordeelt uw plan
 3. Na goedkeuring van de gemeente vraagt u binnen 8 weken een lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland

Daarna

 • U krijgt het geld niet op uw eigen rekening. Het geld wordt gestort in een bouwdepot dat wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Hier sluit u ook de lening af.
 • Zodra de maatregel is uitgevoerd door de erkende aannemer of installateur, stuurt u de rekening op naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 • Het bedrag wordt dan uit het bouwdepot gehaald en overgemaakt aan de aannemer of installateur.
 • Let op: u lost meteen af. Dat kan betekenen dat u al aflost voordat de maatregelen uitgevoerd zijn door de aannemer of installateur.

Het beoordelen en goedkeuren van uw plan door de gemeente is gratis.

 • Voor de energietransitielening Pendrecht betaalt u geen afsluitkosten en geen financieringskosten;
 • Voor de lening betaalt u ook geen rente.

Zie voor meer informatie de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en hun kostenoverzicht.

Bij de online aanvraag voor de lening stuurt u het volgende mee:

1. Uw aansluitovereenkomst met de warmteleverancier en/of offertes voor overige maatregelen

Dit kunnen meerdere offertes of begrotingen zijn.
Let op: U krijgt alleen een lening voor maatregelen die worden uitgevoerd volgens de offerte. De offerte moet in detail en per bouwdeel te zijn gespecificeerd.

Er worden eisen (pdf) gesteld aan de energiebesparende maatregelen. Het is belangrijk dat u deze eisen bespreekt met de aannemer of installateur bij het aanvragen van een offerte. Die kan deze eisen en uw wensen omzetten naar een goede begroting waarmee u de lening kunt aanvragen. De gemeente bekijkt in de offertes of de maatregelen die u wilt uitvoeren aan de eisen voldoen.

2. Een bewijs van eigendom van het Kadaster waarin staat dat u de eigenaar bent van de woning

Voer op de website van het Kadaster uw adres in en kies voor eigendomsinformatie.

Als u online een lening aanvraagt, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw zaaknummer.

 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen;
 • Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken;
 • Zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit (beschikking) met het bedrag en de voorwaarden voor uw lening. Hierna heeft u 8 weken de tijd om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

De energietransitielening Pendrecht is bedoeld om uw woning aardgasvrij te maken. Deze regeling geldt alleen voor:

 • Woningeigenaren die zelf hun eigen huis bewonen, waarvan
 • de woningen liggen binnen het gebied van project wijkaanpak aardgasvrij Pendrecht-Zuid.

Het gaat om de volgende straten:

Abbenbroekweg, Baarlandhof, Biezelingeplein, Burghsluissingel.

Dinteloordstraat, Dirkslandhof, Ellewoutsdijkstraat, Fijnaartpad.

Geertruidenbergstraat, Groene Kruisweg, Halsterenstraat, Hontenissestraat

Kamperlandsingel, Kloosterzandestraat, Kortgenestraat.

Krabbendijkehof, Krabbendijkestraat, Kruiningenstraat, Melissantstraat.

Middelharnishof, Middelharnisstraat, Nieuw-Vossemeerweg.

Ooltgensplaatweg, Ossenisseweg, Oude-Tongepad, Ovezandepad.

Papendrechtstraat, Plein 1953, Rilland Bathstraat, Sint-Annalandstraat.

Sint-Maartendijkstraat, Sliedrechtstraat, Stavenissestraat, Stellendamhof.

Tholenstraat, Tiengemeentensingel, Vlissingenplein, Wagenbergstraat.

Wemeldingestraat, Yersekestraat en even nummers aan de Slinge 260-738.

Meer informatie over de leningen van het Energietransitiefonds Rotterdam vindt u op de website duurzaam010 en op de website Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Voor specifieke vragen over Energietransitiefonds Pendrecht stuurt u een mail naar energietransitiefonds@rotterdam.nl.

Voor overige vragen gaat u naar de pagina contact.