Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Energietransitielening voor bedrijven en maatschappelijke organisaties aanvragen

U kunt bij de gemeente een lening aanvragen om uw gebouw te verduurzamen en te verbeteren.

U vraagt de lening online aan via de knop 'Lening aanvragen'. Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Lening aanvragen. Link opent een externe pagina

Meer informatie

Wat is een Energietransitielening?

Een Energietransitielening is een lening met een lage rente. Deze lening is bedoeld om uw gebouw in de gemeente Rotterdam beter, duurzamer en energiezuiniger te maken. Zo is ook uw gebouw klaar voor de toekomst.

Voor welke voorzieningen kan ik een lening aanvragen?

U kunt een lening aanvragen voor de volgende maatregelen:

A. Energiebesparende aanpassingen (duurzaamheid)

 1. Isolerende maatregelen

 2. Aardgasvrije maatregelen

 3. Duurzaam opwekken, verwarmen en ventileren

 4. Laadpunt elektrisch rijden

B. Maatregelen gebouwverbetering

 1. Onderhoud aan het gebouw
 2. Installaties
 3. Vergroten gebruiksruimte
 4. Asbest verwijderen
 5. Zonwering

C. Overige kosten

10. Begeleiding- en onderzoekskosten
11. Notariële kosten​
12. Afsluitkosten

Let op

- Ondernemingen en verenigingen of stichtingen kunnen een Energietransitielening ontvangen voor een energiebesparende of gebouwverbeterende maatregel;
- Scholen en onderwijsinstellingen moeten een duurzaamheidsmaatregel en een gebouw verbeterende maatregel uitvoeren. Die moeten dus minimaal 2 maatregelen nemen.

De volledige lijst met maatregelen, verdeeld naar gebouw verbetering en verduurzaming vindt u op de website duurzaam010. Link opent een externe pagina.

Hoeveel kan ik lenen?

De lening bedraagt ten minste € 10.000 en ten hoogste € 100.000. U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten.

Hoe vraag ik een lening aan en wat gebeurt er daarna?

 1. Dien uw plan in.
 2. U krijgt per brief een besluit waarin staat of de gemeente uw plan goedkeurt.
 3. Na goedkeuring van de gemeente vraagt u binnen 8 weken een lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 4. U krijgt het geld niet op uw eigen rekening. Nadat u de lening heeft afgesloten, wordt het geld gestort in een bouwdepot dat wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Link opent een externe pagina.
 5. Als de maatregel is uitgevoerd door de aannemer of installateur, stuurt u de factuur op naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 6. Het bedrag wordt dan uit het bouwdepot gehaald en overgemaakt aan de aannemer of installateur.

Kosten

Het beoordelen van uw plan door de gemeente Rotterdam is gratis.

Aan het afsluiten van de lening kunnen afsluit- en financieringskosten verbonden zijn. U betaalt ook rente. Zie voor meer informatie de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Link opent een externe pagina en hun kostenoverzicht. Link opent een externe pagina.

Meesturen

Bij de online aanvraag voor de lening stuurt u het volgende mee:

1. Gedetailleerde offertes per bouwdeel voor alle aangegeven maatregelen

Dit kunnen meerdere gedetailleerde offertes of begrotingen zijn op de offerte dient het KvK-nummer van de aannemer of installateur vermeld te zijn. Let op: U krijgt alleen een lening voor maatregelen die worden uitgevoerd conform de ingediende offerte.

Bij het aanvragen van een offerte is het belangrijk dat u de eisen aan de energiebesparende maatregelen, bespreekt met de aannemer of installateur. Die kan deze eisen en uw wensen omzetten naar een goede begroting waarmee u de lening kunt aanvragen. De gemeente bekijkt in de offertes of de maatregelen die u wilt uitvoeren aan de eisen voldoen. Lees de eisen in het bestand 'Eisen energietransitieleningen ondernemers'.

2. Een bewijs van eigendom van het Kadaster waarin staat dat u of uw verhuurder de eigenaar van het gebouw is

Voer op de website van het Kadaster. Link opent een externe pagina uw adres in en kies voor eigendomsinformatie.

3. Huurt u het pand?

Dan stuurt u een voor akkoord ondertekende verklaring van de pandeigenaar (verhuurder) mee, met de naam en het telefoonnummer van de verhuurder.

4. Jaarrekening van het energieverbruik van het laatste jaar

Alleen klein-energieverbruikers komen in aanmerking voor een lening.

Hoelang duurt het

Als u online een lening heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw zaaknummer.

 • binnen 8 weken wordt een besluit genomen
 • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
 • zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit (beschikking) met het bedrag en de voorwaarden voor uw lening. Hierna heeft u 8 weken de tijd om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

Voor wie is het

Een Energietransitielening is bedoeld voor verduurzamen en verbeteren van uw gebouw. Deze regeling geldt alleen voor:

 1. Een ondernemer die gevestigd is in Rotterdam, kleinverbruiker is en een onderneming heeft in een eigen pand.
  - Volgens de Wet Milieubeheer is een kleinverbruiker een bedrijf of organisatie met een jaarlijks energieverbruik onder 2.5000 m3 gas en onder 50.000 kWh elektriciteit.
  - Bent u huurder van een pand? Dan stuurt u een voor akkoord ondertekende verklaring van de pandeigenaar mee, met naam en het telefoonnummer.
 2. Een maatschappelijke organisatie zoals een vereniging, stichting, school of onderwijsinstelling en gevestigd is in Rotterdam.

Voorwaarden

Contact

Meer informatie over de leningen van het Energietransitiefonds Rotterdam vindt u op de website duurzaam010. Link opent een externe pagina en op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Link opent een externe pagina.

Andere vragen? Bel met 14 010.