Energietransitielening voor particuliere woningeigenaren
Gepubliceerd op: 29-03-2021
Geprint op: 22-04-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/energietransitielening-particulier/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt bij de gemeente een lening aanvragen om uw woning te verduurzamen en te verbeteren.

U vraagt de lening online aan via de knop 'lening aanvragen'. Als burger logt u in met uw DigiD. Let op! Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

Onder het kopje 'voor wie' ziet u voor wie deze regeling geldt. U kunt de energietransitielening aanvragen tot 1 juli 2024. Daarna vervalt de regeling.

Wat is een energietransitielening?

Een energietransitielening is een lening met een lage rente. Deze lening is bedoeld om uw eigen woning in de gemeente Rotterdam beter, duurzamer en energiezuiniger te maken. Zo is ook uw woning klaar voor de toekomst.


Voor welke voorzieningen kan ik een lening aanvragen?

U kunt een lening aanvragen voor de volgende maatregelen om uw woning te verduurzamen of te verbeteren:

A. Maatregelen duurzaamheid

 1. Isolerende maatregelen
 2. Aardgasvrije maatregelen
 3. Duurzaam opwekken, verwarmen en ventileren
 4. Laadpunt elektrisch rijden

B. Maatregelen woningverbetering

 1. Woningonderhoud
 2. Installaties
 3. Vergroten woning
 4. Asbest verwijderen
 5. Zonwering

Let op: U kunt alleen een lening aanvragen als u een duurzaamheidsmaatregel en een woningverbeterende maatregel uitvoert. U moet dus minimaal 2 maatregelen nemen. U mag wel een energietransitielening aanvragen voor een energiebesparende maatregel, als u hiervoor geen lening kunt krijgen bij het Warmtefonds.

De volledige lijst met maatregelen, verdeeld naar woningverbetering en verduurzaming vindt u op de website duurzaam010.

Hoeveel kan ik lenen?

U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten. De hoogte van de lening is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals een vermelding bij Bureau Krediet Registratie. U kunt een lening afsluiten tussen de € 2.500 en € 65.000, afhankelijk van het type lening.

Het geld wordt gestort in een bouwdepot dat wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Hier sluit u ook de lening af. Zodra de maatregel is uitgevoerd door de erkende aannemer of installateur, stuurt u de factuur op naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Het bedrag wordt dan uit het bouwdepot gehaald en overgemaakt aan de aannemer of installateur. U krijgt het geld dus niet op uw eigen rekening.


Hoe vraag ik een lening aan?

U kunt een energietransitielening alleen aanvragen met goedkeuring (beschikking) van de gemeente Rotterdam. Deze beschikking krijgt u als de gemeente uw plan voor het verduurzamen en verbeteren van uw woning heeft beoordeeld en goedgekeurd. Uw plan dient u in via de knop 'lening aanvragen'. Na goedkeuring van de gemeente vraagt u binnen 8 weken een lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

Het beoordelen en goedkeuren van uw plan door de gemeente Rotterdam is gratis.

Aan het afsluiten van de lening kunnen afsluit- en financieringskosten verbonden zijn. U betaalt ook rente. Zie voor meer informatie de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en hun kostenoverzicht.

Bij de online aanvraag voor de lening stuurt u het volgende mee:

1. Offertes voor alle aangegeven maatregelen

Dit kunnen meerdere offertes of begrotingen zijn. Let op: U krijgt alleen een lening voor maatregelen die worden uitgevoerd door een erkend bedrijf. Dat betekent dat de aannemers of installateurs aangesloten zijn bij een branchevereniging of een keurmerk hebben.

Bij het aanvragen van een offerte is het belangrijk dat u de eisen aan de energiebesparende maatregelen, bespreekt met de erkende aannemer of installateur. Die kan deze eisen en uw wensen omzetten naar een goede begroting waarmee u de lening kunt aanvragen. De gemeente bekijkt in de offertes of de maatregelen die u wilt uitvoeren aan de eisen voldoen.

2. Een kopie van uw planning

Hiermee controleert de gemeente het verloop van uw project. Geef daarom ook door wanneer u klaar bent met de uitvoering. Hier heeft u 12 maanden de tijd voor.

3. Een bewijs van eigendom van het Kadaster waarin staat dat u de eigenaar bent van de woning

Voer op de website van het Kadaster uw adres in en kies voor eigendomsinformatie.

4. De vergunningen die nodig zijn voor het uitvoeren van de maatregelen

Voor sommige werkzaamheden moet u een vergunning aanvragen. Via de vergunningencheck van de gemeente controleert u of er een vergunning nodig is voor de werkzaamheden die u laat uitvoeren. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen zonder de benodigde vergunningen.

Als u online een lening heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw zaaknummer.

 • binnen 8 weken wordt een besluit genomen
 • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
 • zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit (beschikking) met het bedrag en de voorwaarden voor uw lening. Hierna heeft u 8 weken de tijd om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

Een energietransitielening is bedoeld voor verduurzamen en verbeteren van uw woning. Deze regeling geldt alleen voor woningen in de gemeente Rotterdam en voor:

 1. Woningeigenaren die zelf in hun eigen huis wonen
 2. Woningeigenaren die hun woning verhuren aan andere personen of organisaties. 
  Let op: u mag maximaal 3 woningen verhuren in Rotterdam.

Op een energietransitielening zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De voorwaarden van een energietransitielening worden verder uitgelegd op de website duurzaam010.

Meer informatie over de leningen van het Energietransitiefonds Rotterdam vindt u op de website duurzaam010 en op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Neem voor algemene vragen contact op of bel met het algemene informatienummer 14 010.