Energietransitielening voor particuliere woningeigenaren
Gepubliceerd op: 29-03-2021
Geprint op: 06-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/energietransitielening-particulier/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt bij de gemeente een lening aanvragen om uw woning te verduurzamen en te verbeteren.

U vraagt de lening online aan via de knop 'lening aanvragen'.
Log in met DigiD.

Onder het kopje 'Voor wie' ziet u voor wie deze regeling is.
U kunt de energietransitielening aanvragen tot en met 31 december 2023.

Wat is een energietransitielening?

Een energietransitielening is een lening met een lage rente.
Met de lening kunt u uw woning beter, duurzamer en energiezuiniger maken.
Zo is ook uw woning klaar voor de toekomst.

 

Voor welke voorzieningen kan ik een lening aanvragen?

U kunt een lening aanvragen voor de volgende maatregelen:

A. Maatregelen duurzaamheid

 1. Isolerende maatregelen
 2. Aardgasvrije maatregelen
 3. Duurzaam opwekken, verwarmen en ventileren
 4. Laadpunt elektrisch rijden

B. Maatregelen woningverbetering

 1. Woningonderhoud
 2. Installaties
 3. Vergroten woning
 4. Asbest verwijderen
 5. Zonwering

Let op: U kunt alleen een lening aanvragen als u een duurzaamheidsmaatregel en een woningverbeterende maatregel uitvoert.
U moet dus minimaal 2 maatregelen nemen. U mag wel een lening aanvragen voor een energiebesparende maatregel, als u hiervoor geen lening kunt krijgen bij het Warmtefonds.

De volledige lijst met maatregelen vindt u op de website duurzaam010.

 

Hoeveel kan ik lenen?

U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten. De hoogte van de lening is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals een vermelding bij Bureau Krediet Registratie. U kunt een lening afsluiten tussen de € 2.500 en € 65.000, afhankelijk van het type lening.

 

Hoe vraag ik een lening aan en wat gebeurt er daarna?

 1. Dien uw plan in.
 2. U krijgt per brief een besluit waarin staat of de gemeente uw plan goedkeurt.
 3. Na goedkeuring van de gemeente vraagt u binnen 8 weken een lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 4. U krijgt het geld niet op uw eigen rekening. Nadat u de lening heeft afgesloten, wordt het geld gestort in een bouwdepot dat wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 5. Als de maatregel is uitgevoerd door de aannemer of installateur, stuurt u de factuur op naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 6. Het bedrag wordt dan uit het bouwdepot gehaald en overgemaakt aan de aannemer of installateur.

Het beoordelen en goedkeuren van uw plan door de gemeente Rotterdam is gratis.

Aan het afsluiten van de lening kunnen afsluit- en financieringskosten verbonden zijn. U betaalt ook rente. Zie voor meer informatie de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en hun kostenoverzicht.

Bij de online aanvraag voor de lening stuurt u het volgende mee:

1. Gedetailleerde offertes voor alle aangegeven maatregelen

Dit kunnen meerdere gedetailleerde offertes of begrotingen zijn. Op de offerte moet het KvK-nummer van de aannemer of installateur staan.. Let op: U krijgt alleen een lening voor maatregelen die worden uitgevoerd conform de ingediende offerte.

Bij het aanvragen van een offerte is het belangrijk dat u de eisen aan de energiebesparende maatregelen, bespreekt met de aannemer of installateur. Die kan deze eisen en uw wensen omzetten naar een goede begroting waarmee u de lening kunt aanvragen. De gemeente bekijkt in de offertes of de maatregelen die u wilt uitvoeren aan de eisen voldoen.

2. Een bewijs van eigendom van het Kadaster waarin staat dat u de eigenaar bent van de woning

Voer op de website van het Kadaster uw adres in en kies voor eigendomsinformatie.

Als u online een lening heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw zaaknummer.

 • binnen 8 weken wordt een besluit genomen
 • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
 • zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit (beschikking) met het bedrag en de voorwaarden voor uw lening. Hierna heeft u 8 weken de tijd om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

 • Een energietransitielening is bedoeld voor verduurzamen en verbeteren van uw woning.
 • Deze regeling geldt alleen voor woningen in de gemeente Rotterdam en voor:
 1. Woningeigenaren die zelf in hun eigen huis wonen
 2. Woningeigenaren die hun woning verhuren aan andere personen of organisaties. 
  Let op: u mag maximaal 3 woningen verhuren in Rotterdam.

Meer informatie over de leningen van het Energietransitiefonds Rotterdam vindt u op de website duurzaam010 en op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Neem voor algemene vragen contact op of bel met het algemene informatienummer 14 010.