Digitale meningspeiling aanvragen
Gepubliceerd op: 14-01-2019
Geprint op: 31-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/digitale-meningspeiling/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u dat de gemeenteraad de mening vraagt van Rotterdammers? Dien dan uw voorstel voor een digitale meningspeiling in.

Bij een digitale meningspeiling wordt de mening gevraagd van Rotterdammers vanaf 16 jaar.

Voorstel indienen

Om uw voorstel in te dienen, vult u het formulier 'Verzoek tot digitale meningspeiling' in. Het formulier vindt u via de knop 'Peiling aanvragen'.

Verstuur het formulier per mail of per post.
Het mailadres en postadres staan rechtsboven op het formulier.

Uw voorstel voor een digitale meningspeiling mag gaan over een beleidsvoornemen of raadsbesluit voor een wijk, gebied of (een gedeelte van) de stad.

De aanvraag voor een digitale meningspeiling is gratis. De aanvrager betaalt geen kosten voor de uitvoering van de peiling.

Handtekeningen van voldoende Rotterdammers:

• peiling voor een gebied of wijk minstens 250 handtekeningen
   van Rotterdammers van 14 jaar en ouder
• peiling voor meerdere gebieden of de hele stad: minstens 1.000
  handtekeningen van Rotterdammers van 14 jaar en ouder

Uw voorstel wordt besproken tijdens de raadscommissievergadering, waarvoor het betreffende beleidsvoornemen of besluit op de agenda staat. De raadscommissie brengt een advies over het voorstel uit aan de Commissie digitale meningspeiling. U hoort hierna zo snel mogelijk wat de Commissie digitale meningspeiling heeft besloten.

Rotterdammers van 16 jaar en ouder.

  • het voorstel gaat over een beleidsvoornemen of te nemen besluit van de gemeenteraad

  • het mag niet gaan over besluiten met een spoedeisend karakter, besluiten over een ingediend burgerinitiatief, de gemeentelijke organisatie, procedures, begroting, belasting, genomen besluiten of over personen

  • u geeft in uw voorstel duidelijk aan welke vraag of vragen gesteld moeten worden in de digitale meningspeiling

Commissie digitale meningspeiling

Na ontvangst van de volledige aanvraag bericht de griffier de betreffende raadscommissie of het verzoek aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, bespreekt de raadscommissie uw voorstel. Tijdens deze bespreking kunt u worden uitgenodigd. De raadscommissie brengt een advies over het voorstel uit aan Commissie digitale meningspeiling. Uiteindelijk besluit de Commissie digitale meningspeiling over de meningspeiling. 

In de Verordening inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018 kunt u de uitgebreide informatie, de voorwaarden en spelregels rustig nalezen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen via: 

Griffie Rotterdam
E-mail: info@griffie.rotterdam.nl
Telefoon: (010) 267 34 00

Het postadres van de griffie is:
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam