Betalingsregeling belastingschuld
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 20-08-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/betalingsregeling-belastingschuld/
Spring naar het artikel

Wilt u een gemeentelijke belastingschuld in termijnen betalen, vraag dan een betalingsregeling aan. Het systeem berekent voor hoeveel termijnen u een betalingsregeling kunt krijgen.

U vraagt de betalingsregeling aan via de knop 'Regeling aanvragen' met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

Let op: een betalingsregeling aanvragen kan alleen:

 • voor alle openstaande aanslagen
 • als de bedragen die nog open staan, samen met de eventuele invorderingskosten, in totaal hoger zijn dan € 50,-
 • als u geen automatische incasso heeft lopen bij Belastingen

Post

Krijgt u een betalingsregeling van 6 termijnen, maar wilt u een regeling voor meer termijnen? Een betalingsregeling voor meer dan 6 termijnen kan alleen worden aangevraagd door het invullen van een vermogenstoets. Stuur het formulier en bewijsstukken naar:

Gemeente Rotterdam, Belastingen
T.a.v. team specifieke invordering
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Nadat uw stukken zijn ontvangen, wordt uw aanvraag behandeld.

Langskomen

Maak een afspraak als u een betalingsregeling aan de balie wilt aanvragen. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14 010 om langs te komen bij Belastingen.

Rekeningnummer Belastingen

De termijnbedragen maakt u over op het rekeningnummer van Belastingen: NL97ABNA0644512113

Bent u het niet eens met een afwijzing of intrekking van een betalingsregeling? Dan kunt u hiertegen binnen 10 dagen na de datum op de beschikking in beroep gaan. Het college van burgemeester en wethouders beslist over uw beroepschrift. De afhandeling kan 6 weken duren.

Uw beroepschrift kunt u sturen naar:

College van burgemeester en wethouders
p/a directeur Belastingen Rotterdam
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Het systeem berekent voor hoeveel termijnen u een betalingsregeling kunt krijgen:

 • standaard regeling: 6 maandelijkse termijnen. Voor 3 maandelijkse termijnen, neem contact op met 14010.
 • afwijkende regeling: in sommige gevallen is een andere regeling mogelijk dan de standaard regeling van 3 of 6 maanden. Bijvoorbeeld als u aan een bestaande, afgesproken regeling niet kunt voldoen.

Krijgt u een betalingsregeling van 6 termijnen, maar wilt u een regeling voor meer termijnen? Een betalingsregeling voor meer dan 6 termijnen kan alleen worden aangevraagd door het invullen van een vermogenstoets. Stuur het formulier en bewijsstukken naar:

Gemeente Rotterdam, Belastingen
T.a.v. team specifieke invordering
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Nadat uw stukken zijn ontvangen, wordt uw aanvraag behandeld.

De afhandeling van een aanvraag kan ongeveer 8 weken duren.

 • burgers
 • bedrijven 

U moet ten minste het overeengekomen bedrag betalen. Betaal in dit geval het afgesproken termijnbedrag, ook de centen achter de komma. Het is mogelijk om meer te betalen als u dat wenst. Betaalt u niet op tijd of betaalt u minder dan het afgesproken bedrag, dan wordt de betalingsregeling ingetrokken.

Bevestigingsbrief

U krijgt een brief waarin de betalingsregeling wordt bevestigd. Het eerste bedrag moet u met een eigen overschrijvingskaart, internetbankieren of met de acceptgiro bij het aanslagbiljet overmaken. Vermeld u het betalingskenmerk.

Nieuwe acceptgiro volgende termijn

Iedere keer dat u een termijnbedrag overmaakt, krijgt u een nieuwe acceptgiro voor het volgende termijnbedrag. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van het afgesproken bedrag.

Geen acceptgiro ontvangen

Ontvangt u geen acceptgiro, dan moet u op een andere manier betalen. Maak ten minste het bedrag over dat bij de betalingsregeling met u is afgesproken. Betaal in dit geval het afgesproken termijnbedrag, ook de centen achter de komma. Het is mogelijk om meer te betalen als u dat wenst.
Als het bedrag dat u overmaakt minder is dan het afgesproken bedrag, vervalt de betalingsregeling. U moet dan het bedrag dat u nog schuldig bent, inclusief kosten en invorderingsrente, direct betalen.

Geen aanpassing bestaande betalingsregeling

De afgesproken betaaldatum, de hoogte van het bedrag en het aantal termijnen kunnen niet achteraf worden aangepast. Dit komt omdat een betalingsregeling via een volledig automatisch systeem gaat. Voor een nieuwe vordering moet u dus een nieuwe betalingsregeling aanvragen.

Geen betalingsregeling invorderingskosten

U kunt geen betalingsregeling aanvragen voor alleen de invorderingskosten. De invorderingskosten die voor deze vordering openstaan, worden meegenomen in de betalingsregeling bij de aanvraag. Er wordt geen ontvangstbevestiging van de aanvraag gestuurd.

Betalingsregeling parkeerbon of rekening voor het verwijderen huisvuil

Voor de mogelijkheden voor het treffen van betalingsregelingen kunt u kijken in Mijn Loket of per post een aanvraag doen bij Belastingen:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Voorwaarden bedrijven

Als ondernemer kunt u onder bepaalde voorwaarden een betalingsregeling aanvragen: 

 • als uw belastingschuld hoger is dan € 2.500,-, moet u een zekerheidsstelling (een bankgarantie of een beslag) kunnen geven
 • zijn u in de afgelopen drie jaar dwanginvorderingsmaatregelen opgelegd, dan moet u ook bij een belastingschuld van minder dan € 2.500,- een zekerheidsstelling kunnen geven.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Bij een betalingsregeling maakt u afspraken over het betalen van uw openstaande gemeentelijke belastingschuld. De betalingsregeling kan worden ingetrokken als u zich niet houdt aan de volgende voorwaarden:

 • de betaling moet binnen zijn op de afgesproken datum. Deze datum kunt u vinden in de brief van toewijzing.
 • het bedrag moet helemaal zijn overgemaakt. U mag het bedrag dus niet afronden. Het bedrag wordt gecontroleerd door een automatisch systeem. Een afwijking van 1 eurocent wordt al gezien als 'niet juist'. De betalingsregeling wordt dan ingetrokken. 
 • het kenmerk dat in de brief van toewijzing staat, moet u altijd aangeven bij de betaling.

Als u het niet eens bent met het intrekken van de betalingsregeling, kunt u een administratief beroepschrift indienen.

Automatische incasso

Let op: een betalingsregeling is niet hetzelfde als automatische incasso. Bij een betalingsregeling bent u zélf verantwoordelijk voor het overmaken van het bedrag.

Als u te veel of dubbel heeft betaald, stuurt u dan het betaalbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Een betaalbewijs kan zijn:

 • (een kopie van) een bankafschrift, waarop de betaling staat; of
 • een printscreen van de internetbetaling, met hierop het rekeningnummer en de betaling.

U krijgt een brief met daarin het bedrag dat u terugkrijgt. De gemeente betaalt terug binnen een termijn van drie tot zes weken. Er wordt nooit contant geld teruggegeven aan de kas van Belastingen.

Geen rekeningnummer bekend bij Belastingen
U krijgt een brief met daarin het verzoek om het rekeningnummer door te geven, waarop het geld terugbetaald moet worden. Zodra de gemeente deze gegevens van u ontvangen heeft, wordt het geld aan u terugbetaald.

Wel rekeningnummer bekend bij Belastingen
U krijgt een brief waarin staat dat u het bedrag krijgt terugbetaald op uw rekeningnummer dat bij Belastingen bekend is. Wilt u dat in de toekomst een ander rekeningnummer wordt gebruikt voor terugbetalingen? U moet dan zo snel mogelijk een ander rekeningnummer doorgeven aan Belastingen.

Nadat u een dwangbevel ("binnen twee dagen betalen") heeft ontvangen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. De vordering wordt opgeschort zodra de aanvraag van de betalingsregeling is toegewezen. Er hoeft dan niet binnen twee dagen te worden betaald.

Stuur het betaalbewijs op, hierop moet staan:

 • datum
 • bedrag
 • rekeningnummer
 • omschrijving waarvoor het bedrag bestemd was
 • schrijf het juiste kenmerk/vorderingsnummer op het betaalbewijs

Opsturen kan naar het e-mailadres financieleinfogbr@rotterdam.nl of via de post:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam