AOW-tegoed aanvragen
Gepubliceerd op: 02-08-2017
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/aow-tegoed/
Ga naar de hoofdinhoud

AOW-tegoed is een speciaal geldbedrag voor AOW’ers met een laag inkomen. Het bedrag staat op de Rotterdampas.

Wilt u eerst nagaan of u recht heeft op AOW-tegoed?
Begin dan met antwoorden op de volgende vraag:

Bent u geboren VÓÓR 1 september 1955?

Bent u geboren VÓÓR 1 september 1955?

AOW-tegoed aanvragen

U kunt op 2 manieren AOW-tegoed aanvragen: online en met de post.

Online

Door op deze zin te klikken, kunt u online AOW-tegoed aanvragen.
Log in met uw DigiD.

Met de post

Door op deze zin te klikken, opent u het formulier AOW-tegoed (pdf).
Download en print het formulier.
Stuur het formulier met alle nodige gegevens.
Het adres staat op de laatste pagina op het formulier.

Het AOW-tegoed 2022 is geldig tot en met 28 februari 2023. Daarna niet meer.

Is het tegoed van 2021 nog niet helemaal op?
Dit tegoed blijft nog een jaar op uw Rotterdampas staan.
U kunt dit besteden tot en met 28 februari 2023.

Het AOW-tegoed is € 450 per huishouden en komt op uw Rotterdampas.

Voorbeelden wat u met AOW-tegoed kan kopen

 • identiteitskaart, paspoort, vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort
 • kleding
 • fiets
 • boeken
 • tijdschriften
 • laptop
 • tablet
 • fotocamera
 • tampons of maandverband
 • dierenvoeding
 • spellen
 • openbaar vervoer

Een lijst van winkels staat op de website van AOW tegoed.

Wat u niet met AOW-tegoed kan kopen

 • eten of drinken
 • cadeaukaarten en kansspelen, bijvoorbeeld de loterij
 • genotsmiddelen als bijvoorbeeld tabak
 • telefoons of beltegoed

Iemand anders mag ook voor u kopen

U mag ook een ander vragen om iets voor u te kopen.
Of om het saldo op uw OV-chipkaart te laden.

 • het AOW-tegoed wordt op uw Rotterdampas gezet
 • € 5 kost de Rotterdampas voor Rotterdammers met een laag inkomen
 • met de Rotterdampas krijgt u ook ander voordeel
  Kijk daarvoor op de website Rotterdampas

Heeft u nog geen Rotterdampas of is deze niet meer geldig?

Zorg dat uw pas geldig is. Kijk daarvoor op de pagina Rotterdampas.

Welke gegevens er nodig zijn, verschilt per huishouden.
Misschien heeft u bijvoorbeeld geen pensioen.

 • AOW overzicht
 • Overzicht van al uw pensioenen
 • Overzicht van alle andere inkomsten. Bijvoorbeeld alimentatie, loon of uitkering van uw partner, Persoonsgebonden Budget (PGB), of Lijfrente.
 • voorlopige teruggaaf belasting
 • als u zelfstandig ondernemer bent: definitieve aanslag 2020 of 2021
 • paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Let op

 • Maak in de kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uw BSN-nummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie dat deze voor de gemeente bedoeld is.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

U krijgt binnen 8 weken een brief waarin staat of u het AOW-tegoed krijgt.
Daarna wordt het bedrag binnen 5 werkdagen op de Rotterdampas gezet.

Online aanvraag bekijken

Heeft u AOW-tegoed online aangevraagd? Dan kunt u zien hoe ver het staat.
Bekijk uw online aanvraag in het Digitaal Loket.

Inkomen

Daarnaast geldt 1 van de volgende regels voor u:

 1. u heeft samen een netto-inkomen van maximaal  € 1.735,07 per maand.
 2. u bent alleenstaand met een netto-inkomen van maximaal € 1.267,65 per maand.
 3. u bent alleenstaand, met kind van 4 tot en met 11 jaar en een netto-inkomen van maximaal € 1.568,78 per maand.
 4. u bent alleenstaand, met kind van 12 tot en met 17 jaar en een netto-inkomen van maximaal € 1.854,01 per maand.

Leeftijd

Rotterdammers die vóór 1 september 1955 zijn geboren, hebben eventueel recht op AOW tegoed.

Bent u geboren op 1 september 1955?
Dan heeft u pas op 1 april 2022 recht op AOW.
U kunt per 1 maart 2023 AOW-tegoed aanvragen.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat.
Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u zien wanneer uw AOW-uitkering ingaat.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Hoeveel AOW u krijgt, staat op de brief van de Sociale Verzekeringsbank.
Maar misschien heeft u nog meer inkomsten:

Pensioenen

Stuur een kopie mee van uw laatste pensioenoverzicht 2022.

Let op
Dit kunnen meerdere overzichten zijn van verschillende pensioenen.

Twijfelt u? Stuur dan ook een kopie van de laatste bankafschriften waarop dit bedrag staat.

Overige inkomsten

Als u andere inkomsten ontvangt, stuur dan een kopie van het laatste bankafschrift waarop dit bedrag staat.

Denk bijvoorbeeld aan loon of uitkering van uw partner, Persoonsgebonden Budget (PGB), Lijfrente of Kapitaalrekening.

Heeft u eind maart 2022 geen brief over het AOW-tegoed 2022 gekregen?
Dan heeft de gemeente niet genoeg informatie van u om te zien of u recht hebt op AOW-tegoed.

In die brief staat waarom uw aanvraag is afgewezen.
U krijgt bijvoorbeeld een afwijzing als:

 • uw inkomen te hoog is
 • u niet in Rotterdam woont
 • u geen AOW krijgt

Bent u het niet eens met de beslissing?
Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
Stuur een kopie van de beslissing mee.

Nee, u moet de Rotterdampas verlengen. Dit kunt u doen op de website van de Rotterdampas.

Dat mag niet van de wet.
De gemeente wil AOW’ers met een laag inkomen toch ondersteunen.
Daarom krijgt u het AOW-tegoed op de Rotterdampas.

Nee, dat hoeft niet. Het AOW-tegoed geldt per huishouden en niet per persoon.

Vraagt u voor het eerst AOW-tegoed aan?
Het tegoed komt op de pas van de persoon die de aanvraag doet.

Kreeg u vorig jaar ook al AOW-tegoed?
Dan wordt het bedrag gezet op de Rotterdampas van de persoon die in 2021 het AOW-tegoed kreeg.