Ga naar de hoofdinhoud

Start AOW-tegoed aanvragen per post

Stap 1 van 5

Kopie identiteitsbewijs maken

Maak een kopie van uw paspoort, of van de voorkant en achterkant van uw identiteitskaart. 
Vermeld op de kopie: bedoeld voor aanvraag AOW-tegoed 2024.

Bent u getrouwd of woont u samen? Maak dan ook een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van uw partner.

Stap 2 van 5

Bewijs inkomen verzamelen

Bij de aanvraag vragen we naar uw inkomen en dat van uw partner. 
Verzamel de bewijzen voor het inkomen dat u en uw partner hebben: 

 • loon: kopie van loonstroken van maximaal 3 maanden oud (van elke werkgever)
 • partneralimentatie en kinderalimentatie: kopie van een bankafschrift met daarop de alimentatie, uw naam en adresgegevens
  Het afschrift is maximaal 3 maanden oud.
 • inkomsten uit eigen onderneming: kopie van de voorkant en achterkant van uw definitieve aanslag Inkomstenbelasting 2023 of 2022
 • UWV-uitkering (WIA, WW, WAO, Wajong, ziektewet): kopie van betaalspecificatie van maximaal 3 maanden oud
  Deze kunt u opvragen bij het UWV via Mijn UWV. Link opent een externe pagina.
 • bijstandsuitkering (Participatiewet): kopie van een bankafschrift met daarop de bijstandsuitkering
  Het afschrift is maximaal 3 maanden oud.
 • studiefinanciering: kopie van uw berekening studiefinanciering of het laatste overzicht van DUO
 • AOW of ANW: kopie van betaalbewijs van maximaal 3 maanden oud
  Deze kunt u opvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.
 • binnenlandse en buitenlandse pensioenen: een kopie per pensioen van het laatste betaalbewijs van 2024
 • geen inkomen of ander inkomen: een kopie van alle bankafschriften van de laatste 3 maanden
  Ook uw naam en adresgegevens moeten hierop staan.

Stap 3 van 5

Formulier invullen

Vul het formulier ‘Aanvraag AOW-tegoed 2024’ in. Print het uit en zet uw handtekening eronder. 
Uw partner zet ook een handtekening.

Stap 4 van 5

Machtigingsformulier invullen

Doet u de aanvraag namens iemand anders? Vul dan het ‘Machtigingsformulier’ in. Print het uit en zet allebei uw handtekening.

Stap 5 van 5

Opsturen

Stuur het ingevulde formulier, de kopie van het identiteitsbewijs, de bewijzen van uw inkomen en het ingevulde machtigingsformulier (als nodig) in een envelop naar:

Gemeente Rotterdam
AOW-tegoed
Antwoordnummer 3227 
3000 WB Rotterdam

Een postzegel is niet nodig.

Binnen 8 weken ontvangt u een brief waarin staat of u AOW-tegoed krijgt.