Aangifte van overlijden door uitvaartondernemers
Gepubliceerd op: 30-08-2019
Geprint op: 20-02-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/aangifte-van-overlijden-door-uitvaartondernemers/
Spring naar het artikel

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden.

Bent u geen uitvaartondernemer? Dan kunt u als nabestaande zelf aangifte doen van overlijden.

U kunt online aangifte doen of aan de balie.

1. Online aangifte

U doet online aangifte via de knop 'aangifte overlijden'. U heeft hiervoor eHerkenning EH2+ nodig. De betaling gaat via iDEAL. U moet bewijsstukken uploaden bij uw digitale aangifte.

Let op: In speciale gevallen kunt u geen online aangifte doen en dient u aangifte te doen aan de balie.

2. Aangifte aan de balie

U kunt op afspraak aangifte doen van overlijden aan de balie van ons centraal overlijdensloket. Dit loket is gevestigd in het Stadsarchief aan de Hofdijk 651. Zorg dat u de juiste bewijsstukken meeneemt. U maakt online een afspraak of u belt naar 14 010 voor het maken van een afspraak.
 

Digitaal verlof tot lijkbezorging

Het verlof tot lijkbezorging verstrekt de gemeente digitaal aan de begraafplaats of het crematorium. Een kopie van het verlof is voor u beschikbaar via het digitaal loket.
 

Digitale procedure

 • Na het doen van online aangifte ontvangt u van ons het uittreksel per post. Deze wordt uiterlijk de volgende werkdag na de aangifte verzonden
 • De laisser-passer kunt u ophalen aan de balie bij de volgende stadswinkels: Rozenburg, Hoek van Holland, Prins Alexander, IJsselmonde of bij het Stadsarchief aan de Hofdijk 651. Zorg dat u voor u de documenten ophaalt contact opneemt met de overlijdenstelefoon, zodat wij de stukken voor u kunnen klaarleggen
 • De originele doktersverklaring, B-envelop en eventueel wilsbeschikking moet u binnen twee weken aanleveren bij de gemeente Rotterdam. U kunt de documenten inleveren aan de balie of per post verzenden.

Inleveren bij een stadswinkel

Lever de stukken in bij een van de stadswinkels: Hoogvliet, Rozenburg, Hoek van Holland, Prins Alexander, IJsselmonde of bij het Stadsarchief aan de Hofdijk. Maak hiervoor online een afspraak.


Per post

Vermeld de afzender en het retouradres op de envelop. Stuur de stukken per aangetekende post naar:
Gemeente Rotterdam
Stadsarchief, Burgerlijke Stand
Postbus 71
3000 AB Rotterdam

In speciale gevallen kunt u geen digitale aangifte doen en moet u aangifte doen aan de balie. Voorbeelden van speciale gevallen zijn:

 • de identiteit van de overledene is onbekend
 • iemand is overleden aan boord van een schip
 • iemand is overleden in het buitenland
 • iemand wordt herbegraven
  2019 2020
Aangifte van een overlijden gratis gratis
Verlof tot lijkbezorging gratis gratis
Een afschrift van een akte € 13,40 € 13,80
Een laisser-passer € 19,50 € 19,80
Eerder of later begraven € 10,30 € 10,50
 • Uw geldig identiteitsbewijs. Bij digitale aangifte wordt door inloggen met eHerkenning uw identiteit bevestigd.
 • Een verklaring van de arts dat de persoon is overleden.
 • De B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden.

Extra documenten zijn nodig wanneer:

 • Iemand in het buitenland begraven of gecremeerd wil worden: een kistverklaring met een medical statement;
 • Iemand binnen 36 uur of na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden: een verzoek met een medische verklaring van geen bezwaar;
 • Iemand zijn lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: een wilsbeschikking;
 • Wanneer de overledene niet in Nederland geregistreerd staat of het BSN-nummer niet bekend is: een geldig identiteitsbewijs van de overledene;
 • De datum van overlijden niet bekend is (lijkvinding): een proces-verbaal van de politie.

 

 •  U moet de aangifte binnen zes dagen na overlijden doen
 • De begrafenis of crematie moet binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden plaatsvinden. Voor uitzondering hierop is toestemming nodig van de gemeente en/of de Officier van Justitie

Soms moet iemand eerder dan de wettelijke termijn begraven worden. Het binnen 36 uur begraven, wordt ook wel Islamitisch begraven genoemd. De gemeente Rotterdam werkt hier waar mogelijk aan mee.

Iedereen die weet dat iemand is overleden, kan deze aangifte doen. Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden.

 • Aangifte van overlijden dient uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden gedaan zijn.
 • U kunt bij de gemeente Rotterdam alleen aangifte doen van personen die in de gemeente Rotterdam zijn overleden.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Ja, u kunt via het webformulier ook aangifte doen van een levenloos geboren kindje.

\