Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Kosten verhuizen of woninginrichting aanvragen

U moet ineens verhuizen. Bijvoorbeeld door een scheiding of een ziekte. Als u geen geld heeft voor verhuizing, of voor een bed en vloerbedekking, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De gemeente kijkt of u alles vergoed krijgt, of een gedeelte ervan. Ook kijkt de gemeente of u het krijgt als lening of als gift. Een lening is zonder rente en u kunt in delen betalen.

Aanvragen in 4 stappen

1. Verzamel alle bewijsstukken en maak er een kopie van.

 • overzicht van de kosten
 • een urgentieverklaring (als dit van toepassing is)
 • nieuw huurcontract
 • rekening van de eerste huur, als uw aanvraag gaat over kosten van eerste huur of dubbele huur
 • schrijf waarom u verhuist en waarom u hiervoor niet heeft kunnen sparen.
  De gemeente kan u hierover bellen.

2. Kopieer alle stukken van uw inkomen en bezittingen.
Alle betaalrekeningen en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden.
Op naam van u, uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar.
Op deze afschriften moet ook het saldo staan.

3. Vul het formulier ‘Aanvraag bijzondere bijstand’ in.

4. Stuur het formulier en de bewijsstukken op met de post.
Het adres staat op het formulier.

Hulp nodig bij het invullen?

Ga dan langs bij een van de Huizen van de Wijk bij u in de buurt.

Aanvragen voor iemand anders

Iemand anders mag voor u bijzondere bijstand aanvragen.
U moet toestemming geven met het formulier 'Aanvraag machtiging uitkering'.
Vul het in, onderteken het en voeg het bij uw aanvraag.

Hoe lang duurt het

 • Binnen 8 weken ontvangt u een brief.
  In de brief staat of u Bijzondere bijstand krijgt of niet.
  Is uw aanvraag niet compleet, dan staat in de brief wat u nog moet sturen. De aanvraag duurt dan langer.
 • Bent u het niet eens met de brief?
  Maak dan bezwaar via de pagina Bezwaar tegen besluit van de gemeente.
 • Heeft u na 8 weken nog niets heeft gehoord?
  Als de gemeente te laat is, heeft u soms recht op een geldbedrag.
  Meer weten? Kijk op de pagina Melden van te late beslissing.

Voor wie is het

 • U woont in Rotterdam
 • U heeft de kosten niet langer dan 6 maanden geleden gemaakt
 • De rekening is niet ouder dan 3 maanden
 • U bent een Nederlander of heeft dezelfde rechten en plichten

Contactinformatie

Heeft u vragen, bel dan 14 010.