Nevenfuncties college
Gepubliceerd op: 04-10-2022
Geprint op: 28-11-2022
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/nevenfuncties-college/
Ga naar de hoofdinhoud

De leden van het college van burgemeester en wethouders is benoemd en geïnstalleerd. Eén van de eisen voor de geïnstalleerde leden is het openbaar maken van nevenfuncties.

Dit zijn de activiteiten die deze personen doen naast het werk voor het college van de gemeente Rotterdam.

In het overzicht hieronder ziet u de nevenfuncties van de burgemeester en wethouders. U ziet ook of ze betaald worden voor deze functies (bezoldiging) en hoeveel tijd de nevenfuncties hen kosten (tijdsbeslag).

Dit overzicht is op het laatst bijgewerkt op 16 november 2022.

Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag
Voorzitter Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) geen incidenteel
Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geen incidenteel
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam geen incidenteel
Voorzitter bestuurlijk overleg Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond geen incidenteel
Voorzitter Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden geen incidenteel
Erevoorzitter van de Stichting tot Bevordering van Volkskracht geen incidenteel
Voorzitter Stichting Rotterdam Maaskant geen incidenteel
Lid van het Comité van de Regio’s onkostenvergoeding € 317 per dag plus reiskostenkosten (in B&W-potje) incidenteel
Preses Magnificus Bataafsch Genootschap geen incidenteel
Lid van de Stuurgroep Strong Cities Network (Onderdeel van Countering Violent Extremism) geen incidenteel
Lid VNG-commissie Europa en Internationaal geen incidenteel
Voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Nimar (Nederlands Instituut in Marokko) geen incidenteel
Lid Raad van Nesteliers van de Koninklijke Marechaussee geen incidenteel, ongeveer 10 uur per jaar
Lid van de raad van bestuur van het Global Resilient Cities Network reiskostenvergoeding (in het B&W-potje) 2 keer per jaar vergadering
Lid van de Board van het Global Center on Adaptation geen incidenteel
Lid van het Dagelijks Bestuur van Eurocities (Eurocities Executive Committee) geen maximaal 5 dagen per jaar

Comité van aanbeveling en dergelijke

Organisatie Bezoldiging Tijdsbeslag
Familiehuis Daniel den Hoed geen geen
Knowledge Ambassadors Rotterdam Marketing geen geen
Stichting van de Razzia geen geen
Erecomité CHIO geen geen
Stichting Montersche Sluis geen geen
Stichting Vrienden van Codarts geen geen
Stichting Sailing Kids geen geen
Stichting Rotterdams Studentenverzet geen geen
Stichting Lof der Verpleegkunst geen geen
Maaspoints geen geen
Stichting Afasie Nederland geen geen
Jubileumjaar Brielle 1572 - 2022 geen geen
Lijst van sympathisanten voor het boek Kruimels en Brood van Sjaak en Clara Sies (tot halverwege 2022) geen geen

Ambassadeurschap voor

Organisatie Bezoldiging Tijdsbeslag
Rotterdamse Ondernemersprijs geen geen
IMC Weekendschool geen geen
Koningsspelen geen geen

Beschermheer van

Organisatie Bezoldiging Tijdsbeslag
Havenvereniging Rotterdam geen geen
Rotterdams Opera Koor geen geen
Rotterdam British Business Club geen geen
Vereniging Volle Kracht geen geen
Rotterdamse sporticonen geen geen
Rotterdamse Straatkrant geen geen
Roel van Velzen studio in het Sophia Kinderziekenhuis geen geen

Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GR Jeugdhulp Rijnmond geen incidenteel
Plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur van GR Recreatieschap Rottemeren geen incidenteel
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam Rijnmond (GGD) geen incidenteel
Lid Raad voor het Publiek Belang Stichting CJG Rijnmond geen incidenteel
Vicevoorzitter Digital Forum Eurocities (vanaf 2023 voorzitter) geen incidenteel
Lid bestuur Stichting Geuzenpenning geen ongeveer 3 vergaderingen per jaar

Persoonlijke nevenfuncties

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag
Trainer/begeleider Statenkandidaten Gelderland en Limburg geen loopt nog tot 1 december 2022 voor ongeveer 20 uur per maand

Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag
Lid van het dagelijks bestuur recreatieschap Rottemeren geen 6 tot 8 vergaderingen per jaar
Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) geen incidenteel
Lid algemeen bestuur Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 geen incidenteel
Lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas geen incidenteel
Lid algemeen bestuur Nieuw Reijerwaard geen incidenteel

Overige nevenfuncties

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag
Voorzitter AYA taskforce, EMC Kankerinstituut geen 3 uur per maand
Lid bestuur Hogeschoolraad geen 6 uur per jaar

Geen nevenfuncties.

Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag
Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) geen incidenteel
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam geen incidenteel
Lid algemeen bestuur Nieuw Reijerwaard geen incidenteel
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas geen incidenteel

Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag
Lid algemeen bestuur GR Jeugdhulp Rijnmond geen incidenteel
Lid algemeen bestuur GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam Rijnmond (GGD) geen incidenteel
Vicevoorzitter bestuurlijk overleg Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond geen incidenteel
Lid VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs geen incidenteel
Lid algemeen bestuur DCMR geen incidenteel
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam geen incidenteel
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Nieuw Reijerwaard geen incidenteel
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas geen incidenteel
Lid van het College voor Arbeidszaken van de VNG geen incidenteel

Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam geen incidenteel

Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag
Lid VNG-commissie Participatie, Schulden en Integratie geen incidenteel

Ambtsgebonden of ambtsgerelateerde nevenfuncties

Functie Bezoldiging Tijdsbeslag
Lid Regionale Stuurgroep Just Transition Fund geen incidenteel
Lid van het algemeen bestuur (en beoogd vicevoorzitter van het dagelijks bestuur) van de DCMR geen incidenteel
Lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas geen incidenteel
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Nieuw Reijerwaard geen incidenteel
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 geen incidenteel