Ga naar de hoofdinhoud

Start WOZ-waarde aanvragen per post of via e-mail

Stap 1 van 3

Kopieer of scan documenten

Maak een kopie of scan van de volgende documenten:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • het eigendomsbewijs waarop staat dat u de eigenaar bent van de woning of het bedrijfspand

Stap 2 van 3

Schrijf een brief of e-mail

Schrijf een brief of schrijf een e-mail  waarin u aangeeft dat u uw WOZ-waarde wilt aanvragen. 
Voeg de kopieën of scans van de documenten bij uw brief of e-mail.

Stap 3 van 3

Opsturen

Stuur de e-mail naar het team Gegevensbeheer en Routering: FTZadministratieDV@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Of stuur uw aanvraag per post naar:

Gemeente Rotterdam
Gegevensbeheer en Routering
Postbus 924
3000 AX Rotterdam