Wolvenvallei
Gepubliceerd op: 07-04-2021
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wolvenvallei/
Ga naar de hoofdinhoud

In het Kralingse Bos is een bijzonder plekje: de Wolvenvallei. Vorig jaar is deze plek in het bos opnieuw ingericht en nu ligt het er aan het begin van de lente vredig bij. Er is ruimte gemaakt voor een kreek met natuurvriendelijke oevers.

In de loop van het jaar vinden planten en dieren hier een plekje en ontwikkelt de biotoop zich. Die ontwikkeling gaan we volgen door het delen van foto’s. Doet u mee?

Waterberging

De Wolvenvallei in het Kralingse Bos is onlangs heringericht met als doel meer waterberging te creëren in het bos. De voormalige amfibiepoelen zijn vergroot, waardoor een afgesloten slingerende kreek is ontstaan. Hier kan water opgevangen worden in tijden van regen en water vast worden gehouden in tijden van droogte. Die komen allebei vaker voor vanwege de klimaatveranderingen.

Biodiversiteit

Insecten, zoals bijvoorbeeld de libelle, zullen zich hier naar verwachting thuis gaan voelen. Net als amfibieën als de watersalamander, gewone pad en bruine kikker. Zij vinden hier voedsel en zullen de kreek gebruiken om zich voort te planten. In het voorjaar gaan de eerste planten groeien. Langs de oever is dit voorjaar een speciaal samengesteld Rotterdams zaadmengsel ingezaaid, waarvan de zaden in Rotterdam zijn verzameld.  Dat levert straks inheemse bloemen en planten op, die hier goed passen en bijdragen aan de biodiversiteit in de stad.

Deel je foto!

Bezoekers van het Kralingse Bos hebben een mooi uitzicht vanaf de westelijke en de oostelijke kant van de Wolvenvallei. Aan beide kanten staat een fotopaal. U kunt hier uw smartphone in een houder zetten, een foto maken en deze uploaden naar de bijbehorende website. De serie beelden van bezoekers leveren samen een timelapse-video op, die de ontwikkeling van deze onlangs ingerichte oeverbiotoop door de seizoenen heen vastlegt. Een mooie manier om de biodiversiteit op deze bijzondere locatie in het bos in beeld te brengen.

Wilt u de ontwikkeling van de Wolvenvallei volgen? Neem op locatie in de Wolvenvallei een foto met uw smartphone en deel hem! De reeks foto’s die zo ontstaat is in de vorm van een timelapse-video online terug te zien op Wolvenvallei-oost en Wolvenvallei-west.

Monitoring

De ontwikkeling van de natuur op deze locatie wordt gemonitord om de ontwikkeling van de biodiversiteit te volgen en daar het beheer op af te stemmen. De monitoring is onderdeel van de jaarlijkse monitoring van het Kralingse Bos.