Wolvenvallei
Gepubliceerd op: 31-03-2021
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wolvenvallei/
Ga naar de hoofdinhoud

In het Kralingse Bos ligt een bijzondere plek: de Wolvenvallei. In 2020 is hier het bos opnieuw ingericht. Er is ruimte gemaakt voor een kreek met natuurvriendelijke oevers.

De ontwikkeling van deze nieuwe biotoop volgen we door het delen van foto’s, via een timelapse op deze website. Iedereen kan daaraan bijdragen door het uploaden van een foto op locatie.

Waterberging

De Wolvenvallei in het Kralingse Bos is heringericht met als doel meer waterberging te creëren in het bos. De voormalige amfibiepoelen zijn vergroot, waardoor een afgesloten slingerende kreek is ontstaan. Hier kan water opgevangen worden tijdens hevige regenval en bij droogte kan het water worden vastgehouden. Deze weertypen komen allebei vaker voor vanwege de klimaatverandering.

Verschillende soorten

In de vallei is ruimte gemaakt voor allerlei dieren en planten. Verschillende soorten insecten, zoals bijvoorbeeld de libelle, zijn al waargenomen langs de oevers. Ook de boomvalk (kwetsbare soort) is gespot, omdat die aast op libellen. De kreek is bovendien een geschikte plek voor amfibieën, zoals de watersalamander, gewone pad en bruine kikker. Zij vinden hier voedsel en gebruiken de kreek om zich voort te planten.

Rotterdamse zaden

In het voorjaar van 2021 is in de vallei een speciaal samengesteld mengsel gezaaid, waarvan de zaden in Rotterdam zijn verzameld. Dat levert inheemse bloemen, kruiden en (water)planten op, die hier goed passen. Zoals: gele lis, kattenstaart, echte valeriaan en teunisbloem. Uiteraard komen ook andere soorten door natuurlijke verspreiding hier terecht, zoals paardenbloem en weegbree. Dit draagt allemaal bij aan de biodiversiteit in de stad.

Deel uw foto

De fotopaal.

Bezoekers van het Kralingse Bos hebben een mooi uitzicht vanaf de westelijke en de oostelijke kant van de Wolvenvallei. Aan beide kanten staat een fotopaal. U kunt hier uw smartphone in de houder zetten, een foto maken en deze uploaden naar de bijbehorende website. De serie beelden levert een timelapse-video op, die de ontwikkeling door de seizoenen heen vastlegt. Een mooie manier om de biodiversiteit op deze bijzondere locatie in het bos in beeld te brengen.

De fotoreeks (timelapse) is online te zien op Wolvenvallei-oost en Wolvenvallei-west.

Monitoring

De ontwikkeling van de natuur op deze locatie wordt gemonitord om het ontstaan van de biodiversiteit te volgen. Daar wordt het beheer vervolgens op afgestemd. Dit is onderdeel van de jaarlijkse monitoring van het Kralingse Bos.