Rioolaansluiting
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rioolaansluiting/
Spring naar het artikel
Foto: Peter Schmidt

Elk gebouw in Rotterdam moet een aansluiting op de openbare gemeentelijke riolering hebben. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit en de Bouwverordening Rotterdam 1993.

De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel tot aan de huisaansluiting. Deze  zorgplicht vloeit voort uit de Wet Milieubeheer. De gemeente moet zorgen voor de doelmatige inzameling en transport van het afvalwater dat vrijkomt bij percelen binnen de gemeentelijke grenzen. 

De eigenaar van een pand is verantwoordelijk voor de huisaansluiting. De huisaansluiting is het stuk riolering tussen het gebouw en het gemeentelijke hoofdriool – dus ook voor het stuk onder de stoep of weg. Het is dus in uw eigen belang dat de huisaansluiting en/of het openbare riool niet verstopt raakt. Zie in de documenten hieronder hoe u dit kunt voorkomen.

Verantwoordelijkheid eigenaar bij rioolvervanging

Als de gemeente de gemeentelijke riolering moet vervangen, is de kans groot dat ook de huisaansluiting, waarvoor de eigenaar van het pand verantwoordelijk is, vervangen moet worden. De eigenaar moet hier in principe zelf voor zorgen door (gelijktijdig) een aannemer in te schakelen. Belangrijk om te weten is dat alleen aannemers met de vereiste vergunning mogen werken aan het deel van de riolering dat onder de openbare weg ligt.

De gemeente laat op tijd weten wanneer de riolering in welke straat wordt vervangen en of er werkzaamheden aan de huisaansluiting nodig zijn, waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is.

Leidingverordening

In de Leidingverordening 2015 staan de regels die in Rotterdam gelden voor de aansluiting op gemeentelijke riolering en drainage. De leidingverordening vervangt de Aansluitverordening 2012.

Aanvraag rioolaansluiting

Als u als huiseigenaar of eigenaar van een bedrijfspand een aansluiting wilt maken op het gemeentelijk hoofdriool heeft u een rioolbeschikking nodig. Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en de randvoorwaarden van de gemeente.

Gemengd of gescheiden

Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gemengde en gescheiden. Wanneer in uw situatie sprake is van een gescheiden rioolstelsel, heeft u een dubbele aansluiting nodig: één voor het vuilwater en één voor het regenwater. Bij nieuwbouw moet u altijd gescheiden aanbieden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van een vergunning voor de aanleg van een rioolaansluiting kijkt u op de pagina Rioolaansluitvergunning.