Renovatie Boijmans
Gepubliceerd op: 13-05-2019
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/renovatie-boijmans/
Ga naar de hoofdinhoud

Museum Boijmans van Beuningen wordt vernieuwd en krijgt een grootschalige renovatie die zeven jaar zal duren. Het doel van de renovatie is een toekomstbestendig en duurzaam museumgebouw dat aan alle eisen van deze tijd voldoet.

Zondag 26 mei 2019 ging het slot op de toegangspoort van Museum Boijmans Van Beuningen. Bijna 6.000 mensen bezochten het museum in het laatste weekend.

Tijdens de renovatie blijft de collectie zoveel mogelijk zichtbaar in binnen- en buitenland. In 2021 komt de collectie weer bij elkaar in Depot Boijmans Van Beuningen, het eerste publiektoegankelijke kunstdepot ter wereld.

Renovatie

De Rotterdamse gemeenteraad besloot in december 2018 tot deze renovatie. Na de renovatie kan het museum meer bezoekers ontvangen en wordt het aantrekkelijker voor Rotterdammers en toeristen. Het gebouw, deels rijksmonument, is hoognodig toe aan deze renovatie. Tijdens de sluiting blijft de unieke en waardevolle collectie van het museum zichtbaar in Rotterdam en ver daarbuiten.

Museum Boijmans houdt een tijdlijn bij waarop alle activiteiten rondom de renovatie geplaatst worden. Hierop is ook een filmpje te bekijken met beelden van de verhuizing.

Nieuws en achtergrondinformatie

Het college van B en W wil de ambitieuze renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen verbinden aan het aantrekkelijker en toegankelijker maken van het Museumpark. Om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken is een verkenning nodig. De kwaliteitsimpuls voor het Museumpark zorgt voor een betere verbinding van het park met het centrum. Daarmee kan het meer bezoekers trekken wat onder andere goed is voor de omliggende cultuurinstellingen.

Vanaf half februari start een aannemer met de asbestsanering in het museum. Er wordt hiervoor een bouwplaats neergezet naast en voor de ingang. De doorgaande straat blijft toegankelijk alhoewel deze ter hoogte van het nieuwe depotgebouw al een tijd is afgesloten. De werkzaamheden duren tot in het najaar van 2021. Aan de buitenkant van het gebouw vinden geen werkzaamheden plaats, alles speelt zich af binnen de muren van het gebouw. De omgeving zal er in principe dus niet veel van merken, op toegenomen aan- en afvoerend werkverkeer na.

Nadat de asbestsanering heeft plaatsgevonden, kan de renovatie van het museumgebouw beginnen. Momenteel wordt het ontwerp hiervoor verder uitgewerkt in samenwerking met Mecanoo architecten en een ontwerpteam van adviseurs en Museum Boijmans Van Beuningen. De verwachting is dat het Voorlopig Ontwerp in het tweede kwartaal van dit jaar aan de gemeenteraad kan worden gepresenteerd. Vervolgens werken we het Voorlopig Ontwerp uit in een Definitief Ontwerp en worden aannemers aanbesteed en gecontracteerd zodat de renovatiewerkzaamheden kunnen starten.

Nadat de asbestsanering heeft plaatsgevonden kan de renovatie van het museumgebouw beginnen. Momenteel wordt het ontwerp hiervoor verder uitgewerkt in samenwerking met Mecanoo-architecten en een ontwerpteam van adviseurs en Museum Boijmans Van Beuningen.

De verwachting is dat het Voorlopig Ontwerp in het tweede kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad kan worden gepresenteerd. Vervolgens werken we het Voorlopig Ontwerp uit in een Definitief Ontwerp en worden aannemers aanbesteed en gecontracteerd zodat de renovatiewerkzaamheden kunnen starten. Aansluitend daarop volgt een periode van onder andere nazorg, het regelen van het juiste klimaat in het gebouw en het terugverhuizen van de kunst.

Naar verwachting heropent het museum in 2026.

Het monument van G.J. de Jongh staat in het Museumpark en is toe aan een opknapbeurt. Deze werkzaamheden starten eind januari en duren ongeveer 8 maanden.

Het G.J. de Jonghmonument is een gedenkmonument voor Gerrit Johannes de Jongh (1845 - 1917). Hij was tussen 1879 en 1910 directeur van de dienst Gemeentewerken Rotterdam en wordt gezien als ‘de havenbouwer van Rotterdam’ en initiatiefnemer van de modernisering van de stad zelf: gas, water, elektriciteit, riolering en infrastructuur.

Het monument is geopend in 1935 en is sindsdien diverse malen gewijzigd. In de loop der tijd is het monument beschadigd. Veel schade is ‘weggepoetst’ met reparatiemiddel of door het toepassen van nieuwe platen, blokken en tegels in andere natuursteensoorten. Het natuursteen in de wanden is in slechte conditie. Bijna overal schilfert het zandsteen af door schade als gevolg van de inwerking van vocht en erosie. Regelmatig worden er nieuwe plekken ‘opgelapt’ met een reparatiemiddel. Het punt is gekomen dat de schade de overhand neemt en het monument een slechte aanblik geeft.

Behalve de schade aan het natuursteen lijdt het monument de laatste jaren ook onder vandalisme en metaaldiefstal. Zoals de bronzen beeldenrij in het hek aan de vijverzijde met voorstellingen uit de praktijk en stedelijk leven van de Dienst Gemeentewerken door kunstenaar Leendert Bolle. Dit is voor gemeente Rotterdam de belangrijkste reden voor het herstel van het G.J. de Jonghmonument.

Naast het museum staat een bouwkeet waarin het projectteam van het Museumpark en de renovatie zit. Deze twee teams werken de komende jaren op locatie om de vergroening van het Museumpark en de renovatie in goede banen te leiden. Wekelijks is er op vrijdag een inloopspreekuur tussen 10 uur en 12 uur.

Museum Boijmans Van Beuningen wordt vernieuwd, een complexe opgave en een belangrijke kans voor de stad. Het museum en de gemeente Rotterdam maakten in februari 2020 bekend te kiezen voor Mecanoo. Dit filmpje laat een impressie zien.

Architect Francine Houben van Mecanoo licht in dit filmpje haar visie toe op de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen (niet ondertiteld).

De renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen is door de gemeenteraad aangewezen als risicovol project conform de Regeling Risicovolle Projecten Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders rapporteert over de voortgang van het project. De opzet en werkwijze van de rapportage is omschreven in de Basisrapportage van juni 2019. De Voortgangsrapportages komen in de plaats van de andere rapportages, zoals bijvoorbeeld in het kader van de Monitor Grote Projecten.

De rapportages zijn beschikbaar op het Raadsinformatiesysteem van de gemeente Rotterdam (RIS):

Wereldklasse

Museum Boijmans Van Beuningen bestaat dit jaar 170 jaar en is daarmee één van de oudste musea van Nederland. De kunstverzameling is van wereldklasse en bestaat uit zo’n 151.000 objecten met een geschatte waarde van 8 miljard euro. De gemeente is grotendeels eigenaar van deze collectie en ook eigenaar van het museumgebouw. In het gebouw zit asbest, het kampt met achterstallig onderhoud en voldoet niet meer in technisch en functioneel opzicht. De renovatie is een kans om met een hernieuwd gebouw een brug te slaan naar de 21e eeuw en naar nieuwe generaties publiek.

Meer informatie

Heeft u vragen over de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen? Stuur dan een e-mail naar renovatieboijmans@rotterdam.nl. Kijk voor meer informatie over Museum Boijmans Van Beuningen op boijmans.nl.