Renovatie Boijmans
Gepubliceerd op: 13-05-2019
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/renovatie-boijmans/
Ga naar de hoofdinhoud

Museum Boijmans van Beuningen wordt vernieuwd en krijgt een grootschalige renovatie. Het doel van de renovatie is een toekomstbestendig museumgebouw dat aan alle eisen van deze tijd voldoet. Naar verwachting heropent het museum in 2029.

Zondag 26 mei 2019 ging het slot op de toegangspoort van Museum Boijmans Van Beuningen. Vanaf dat moment ging een grondige asbestsanering van start. De asbestsanering moet eerst afgerond worden. Daarna kunnen andere onderdelen van de renovatie aangepakt worden.

Tijdens de renovatie blijft de collectie zoveel mogelijk zichtbaar in binnen- en buitenland. Begin november 2021 is de collectie weer bij elkaar gekomen in Depot Boijmans Van Beuningen, het eerste publiektoegankelijke kunstdepot ter wereld.

Renovatie

De Rotterdamse gemeenteraad besloot in december 2018 tot deze renovatie. Na de renovatie kan het museum meer bezoekers ontvangen en wordt het aantrekkelijker voor Rotterdammers en toeristen. Het gebouw, deels rijksmonument, is hoognodig toe aan deze renovatie. Na de asbestsanering wordt de komende jaren gewerkt aan vernieuwing en verbetering op het gebied van de entree, routing door het gebouw, bezoekersfaciliteiten, tentoonstellingsmogelijkheden, logistiek en een betere verbinding tussen museum, stad en Museumpark.

Tijdens de sluiting blijft de unieke en waardevolle collectie van het museum zichtbaar in Rotterdam en ver daarbuiten.

Museum Boijmans houdt een tijdlijn bij waarop alle activiteiten rondom de renovatie geplaatst worden.

Nieuws en achtergrondinformatie

Op 7 juni 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de Nota van Uitgangspunten Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen en Museumtuin vastgesteld. Het document kunt u via de link openen en lezen.

Het college van B&W en de directie van Museum Boijmans Van Beuningen hebben met elkaar een definitief renovatieplan voor het museumgebouw vastgesteld. Daarin wordt een groot deel van de wensen van een ambitieuze renovatie nu gerealiseerd. Na de asbestsanering wordt de komende jaren gewerkt aan vernieuwing en verbetering op het gebied van de entree, routing door het gebouw, bezoekersfaciliteiten, tentoonstellingsmogelijkheden, logistiek en een betere verbinding tussen stad, museum en Museumpark. Deze renovatie-aanpak levert een toekomstbestendig museum op dat naar verwachting opent in 2029.

Het college van B en W heeft een verkenning uitgevoerd op de haalbaarheid van de  ambitieuze renovatie van het museum en het aantrekkelijker en toegankelijker maken van het Museumpark. In het rapport van de verkenning zijn de resultaten zichtbaar van een half jaar onderzoek.

In het museum is de asbestsanering in volle gang. De werkzaamheden duren tot in het voorjaar van 2022.  Er is hiervoor een bouwplaats neergezet naast en voor de ingang. De doorgaande straat blijft toegankelijk alhoewel deze ter hoogte van het nieuwe depotgebouw al een tijd is afgesloten. Aan de buitenkant van het gebouw vinden geen werkzaamheden plaats, alles speelt zich af binnen de muren van het gebouw. De omgeving zal er in principe dus niet veel van merken, op toegenomen aan- en afvoerend werkverkeer na.

Nadat de asbestsanering heeft plaatsgevonden, kan de renovatie van het museumgebouw beginnen. Momenteel wordt het ontwerp hiervoor verder uitgewerkt in samenwerking met Mecanoo architecten, het ontwerpteam van gemeente Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen. Op basis van het besluit van de gemeenteraad over de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen wordt een Voorontwerp (VO) en uiteindelijk een Definitief Ontwerp (DO) opgesteld. Vervolgens wordt de gemeenteraad om het uitvoeringsbesluit gevraagd. Naar verwachting is dat zomer 2023.  Daarna worden aannemers aanbesteed en gecontracteerd zodat de renovatiewerkzaamheden kunnen starten. De geplande heropening is voorzien in het eerste half jaar 2029.

Nadat de asbestsanering heeft plaatsgevonden kan de renovatie van het museumgebouw beginnen. Momenteel wordt het ontwerp hiervoor verder uitgewerkt in samenwerking met Mecanoo-architecten, het ontwerpteam van gemeente Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen.

Op basis van het besluit van de gemeenteraad over de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen wordt een Voorontwerp (VO) en uiteindelijk een Definitief Ontwerp (DO) opgesteld. Vervolgens wordt de gemeenteraad om het uitvoeringsbesluit gevraagd. Naar verwachting is dat zomer 2023.  Daarna worden aannemers aanbesteed en gecontracteerd zodat de renovatiewerkzaamheden kunnen starten.

Naar verwachting heropent het museum in 2029.

Het monument van G.J. de Jongh staat in het Museumpark en was toe aan een grondige opknapbeurt. Deze werkzaamheden zijn momenteel in uitvoering.

Het G.J. de Jonghmonument is een gedenkmonument voor Gerrit Johannes de Jongh (1845 - 1917). Hij was tussen 1879 en 1910 directeur van de dienst Gemeentewerken Rotterdam en wordt gezien als 'de havenbouwer van Rotterdam' en initiatiefnemer van de modernisering van de stad zelf: gas, water, elektriciteit, riolering en infrastructuur.

Het monument is geopend in 1935 en is sindsdien diverse malen gewijzigd. In de loop der tijd is het monument beschadigd. Veel schade is ‘weggepoetst’ met reparatiemiddel of door het toepassen van nieuwe platen, blokken en tegels in andere natuursteensoorten. Het natuursteen in de wanden is in slechte conditie. Bijna overal schilfert het zandsteen af door schade als gevolg van de inwerking van vocht en erosie. Regelmatig worden er nieuwe plekken ‘opgelapt’ met een reparatiemiddel. Het punt is gekomen dat de schade de overhand neemt en het monument een slechte aanblik geeft.

Behalve de schade aan het natuursteen lijdt het monument de laatste jaren ook onder vandalisme en metaaldiefstal. Zoals de bronzen beeldenrij in het hek aan de vijverzijde met voorstellingen uit de praktijk en stedelijk leven van de Dienst Gemeentewerken door kunstenaar Leendert Bolle. Dit is voor gemeente Rotterdam de belangrijkste reden voor het herstel van het G.J. de Jonghmonument.

De bouwkeet naast het museum.

Naast het museum staat een bouwkeet waarin de projectteams van vergroening van het Museumpark en de renovatie van Boijmans zitten. Deze twee teams werken de komende jaren op locatie om de vergroening van het Museumpark en de renovatie in goede banen te leiden.

Museum Boijmans Van Beuningen wordt vernieuwd, een complexe opgave en een belangrijke kans voor de stad. Het museum en de gemeente Rotterdam maakten in februari 2020 bekend te kiezen voor Mecanoo.

De renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen is door de gemeenteraad aangewezen als risicovol project conform de Regeling Risicovolle Projecten Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders rapporteert over de voortgang van het project. De opzet en werkwijze van de rapportage is omschreven in de Basisrapportage van juni 2019. De Voortgangsrapportages komen in de plaats van de andere rapportages, zoals bijvoorbeeld in het kader van de Monitor Grote Projecten.

De rapportages zijn beschikbaar op het Raadsinformatiesysteem van de gemeente Rotterdam (RIS):

Wereldklasse

Museum Boijmans Van Beuningen bestaat dit jaar 170 jaar en is daarmee één van de oudste musea van Nederland. De kunstverzameling is van wereldklasse en bestaat uit zo’n 151.000 objecten met een geschatte waarde van 8 miljard euro. De gemeente is grotendeels eigenaar van deze collectie en ook eigenaar van het museumgebouw. In het gebouw zit asbest, het kampt met achterstallig onderhoud en voldoet niet meer in technisch en functioneel opzicht. De renovatie is een kans om met een hernieuwd gebouw een brug te slaan naar de 21e eeuw en naar nieuwe generaties publiek.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de renovatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen.

Heeft u vragen over de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen? Stuur dan een e-mail naar renovatieboijmans@rotterdam.nl.

Kijk voor meer informatie over Museum Boijmans Van Beuningen op boijmans.nl.