Nationaliteit opnemen in de BRP
Gepubliceerd op: 29-09-2020
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nationaliteit-registreren/
Ga naar de hoofdinhoud

Van iedereen wordt de nationaliteit opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Daar zijn regels aan verbonden. Soms is de nationaliteit van iemand onbekend. Of is iemand staatloos.

Op deze pagina leest u meer over deze regels, wanneer uw nationaliteit als onbekend of staatloos wordt opgenomen en waar u terecht kunt voor vragen.

Regels bij het opnemen van uw nationaliteit

Wilt u uw nationaliteit opnemen in de BRP? Daar zijn regels aan verbonden. U moet uw nationaliteit namelijk bewijzen. Dat kan met:

  • een paspoort, identiteitskaart, een ander reisdocument of een verklaring van het land waarvan u de nationaliteit bezit.
  • uit de nationaliteitswetten van het land van uw (mogelijke) nationaliteit. Aan sommige documenten kunnen wij ook uw nationaliteit zien. Aan het document moeten wij kunnen zien in welk land u geboren bent, wie uw ouders zijn en welke nationaliteit zij hebben. U kunt geen eigen verklaring gebruiken om uw nationaliteit te veranderen.

Wat is een onbekende nationaliteit?

Heeft u een onbekende nationaliteit? Dat betekent niet dat u geen nationaliteit heeft. Het betekent dat u misschien niet de juiste documenten heeft om uw nationaliteit te bewijzen.

Hassan is asielzoeker. Bij zijn asielaanvraag vertelt hij dat hij is geboren in Ethiopië. Hij vertelt dat hij de Ethiopische nationaliteit heeft en dat zijn ouders ook in Ethiopië zijn geboren. Hassan heeft geen documenten van zijn geboorte en ook geen paspoort. Daarom mag zijn nationaliteit volgens de wet niet in de BRP worden opgenomen. Hassan zegt dat hij wel een nationaliteit heeft. De gemeente vermoedt wel dat Hassan de Ethiopische nationaliteit heeft, maar Hassan kan dat niet bewijzen. Daarom wordt er de nationaliteit 'onbekend' opgenomen in de BRP.

Uw onbekende nationaliteit veranderen

Wilt u uw nationaliteit veranderen? Dan moet u bewijzen dat u een bepaalde nationaliteit heeft. U heeft een van de volgende documenten nodig:

  • Een paspoort, identiteitskaart, een ander reisdocument of een verklaring van het land waarvan u de nationaliteit heeft.
  • Andere documenten waaruit blijkt dat u wel of geen nationaliteit heeft. Uit de documenten moeten wij kunnen zien in welk land u geboren bent, wie uw ouders zijn en welke nationaliteit zij hebben. Met die documenten en de nationaliteitswetten bepaalt de gemeente of u een nationaliteit heeft. U kunt geen eigen verklaring gebruiken om uw nationaliteit te veranderen.

Heeft u deze documenten niet? Dan kunt u nog iets anders doen. U kunt de gemeente vragen om gegevens over u op te vragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit kan volgens de Wet Basisregistratie Personen, artikel 2.17. De IND stuurt dan de gegevens over u naar de gemeente. De gemeente neemt deze gegevens over. Deze verandering kan gevolgen voor u hebben.

Wilt u meer weten over deze procedure? Of heeft u documenten om uw nationaliteit te bewijzen? U kunt daarvoor naar de balie komen. Maak daarvoor een afspraak via de pagina Buitenlandse documenten registreren.  

Wat is staatloosheid?

U heeft de nationaliteit ‘staatloos’ als u helemaal geen nationaliteit heeft. U kunt op een aantal manieren staatloos worden.

Safia is geboren uit een moeder met de Somalische nationaliteit. De nationaliteit van haar moeder staat in de BRP. De vader van Safia is onbekend. De nationaliteitswet van Somalië bepaalt dat iemand de Somalische nationaliteit alleen kan verkrijgen via de vader. Safia krijgt daarom geen nationaliteit en haar nationaliteit wordt als 'staatloos' in de BRP opgenomen.

Vluchtelingen uit Palestina kunnen staatloos zijn, omdat de Palestijnse nationaliteit niet wordt erkend in Nederland. Zij worden dan ingeschreven als staatloos.

Veelgestelde vragen

Heeft u een document waaruit uw nationaliteit blijkt? Ga dan naar de balie in een van onze stadswinkels. Let op, niet alle documenten zijn automatisch geldig in Nederland. Zij moeten aan bepaalde eisen voldoen, zoals legalisaties. U kunt deze eisen vinden op nederlandwereldwijd.nl.

Voldoet uw document aan de eisen? Maak dan een afspraak. De afspraak heet ‘tonen buitenlandse brondocumenten’.

U heeft uw nationaliteit veranderd. Daarom zijn uw identiteitsdocumenten niet meer geldig. Een identiteitsdocument is een paspoort, identiteitsbewijs of een vreemdelingendocument.

U kunt nieuwe identiteitsdocumenten aanvragen bij de gemeente. Heeft u een vreemdelingenpaspoort? Dan moet u dit vreemdelingenpaspoort inleveren aan de balie. Wilt u een nieuw vreemdelingendocument? Dit vraagt u op bij de IND. Dit kost misschien geld.

Meer informatie

Heeft u vragen over een onbekende nationaliteit, staatloosheid of uw nationaliteit? Bel dan de gemeente. Het nummer is 14 010. De medewerkers helpen u verder of maken een afspraak voor u.

Wilt u alles nog eens rustig nalezen? U kunt de folder downloaden. In deze folder staat alles wat op deze pagina staat. U kunt de folder ook printen.